en
Add competitors
65.6
Screenshot for siamsport.co.th

siamsport.co.th

2014-10-04 09:25:53

Passed

To Improve

Errors

Optimize

SEO

Title

Medium impact Easy to solve

SIAMSPORT : สยามกีฬา ข่าวกีฬา ฟุตบอล ผลบอล วิเคระห์บอล พรีเมียร์ลีก ฟุตบอลไทย

Length: 77 character(s)

?

Ideally, your title should contain between 10 and 70 characters (spaces included).

Make sure your title is explicit and contains your most important keywords.

Be sure that each page has a unique title.

Resource: Use this snippet-optimizer to see how your titles and descriptions will look in Google™ search results.

Check the title of your website

Description

Medium impact Easy to solve

อัพเดทข่าวสารวงการกีฬา ฟุตบอล ผลบอล ผลฟุตบอลทั่วโลก พรีเมียร์ลีก ไทยพรีเมียร์ลีก ยูโร 2012 ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก พร้อมทั้งวิเคราะห์บอลจาก สยามกีฬา สตาร์ซอคเก้อร์ สปอร์ตพูล สปอร์ตแมน คลิปรายการจาก สยามกีฬาทีวี ฟุตบอลสยามทีวี สตาร์ซอคเก้อร์ทีวี และ โฟโต้แกลเลอรี่

Length: 259 character(s)

?

Ideally, your meta description should contain between 70 and 160 characters (spaces included).

Meta descriptions allow you to influence how your web pages are described and displayed in search results. A good description acts as a potential organic advertisement and encourages the viewer to click through to your site.

Ensure that your meta description is explicit and contains your most important keywords. Also, each page should have a unique meta description relevant to the content of that page.

Improve the Meta Description

Google Preview

Medium impact Easy to solve

SIAMSPORT : สยามกีฬา ข่าวกีฬา ฟุตบอล ผลบอล วิเคระห์บอล พรีเมียร์ลีก ฟุตบอลไทย

siamsport.co.th/

อัพเดทข่าวสารวงการกีฬา ฟุตบอล ผลบอล ผลฟุตบอลทั่วโลก พรีเมียร์ลีก ไทยพรีเมียร์ลีก ยูโร 2012 ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก พร้อมทั้งวิเคราะห์บอลจาก สยามกีฬา สตาร์ซอคเก้อร์ สป...

?
This is an example of what your title and description will look like in Google™ search results.

Headings

Low impact Easy to solve
H1 H2 H3 H4 H5
8 6 2 0 0
<H1> àÍàªÕ¹à¡ÁÊì 2014
<H1> SIAMSPORT FOOTBALL FANTASY
<H1> ¤ÅÔ»¡ÕÌÒÁѹÊì ÁѹÊì
<H1> äÎäÅ·ìä·Â¾ÃÕàÁÕÂÃìÅÕ¡
<H1> Siamsport Channel
<H1> ÁÇÂÊÂÒÁ
<H1> â»Ãá¡ÃÁÁÇÂ
<H1> ¤ÍÅÑÁ¹ì
<H2> â»Ãá¡ÃÁá¢è§¢Ñ¹
<H2> ¼Å¡ÒÃá¢è§¢Ñ¹
<H2> ¤ÅÔ»¢èÒÇ
<H2> ÊÃØ»àËÃÕ­
<H2> ¤ÍÅÑÁ¹ì
<H2> á¡ÅàÅÍÃÕè
<H3> Çѹ·Õè 04 µØÅÒ¤Á 2014
<H3> Çѹ·Õè 04 µØÅÒ¤Á 2014
?

Great, your website is structured using HTML headings (<H1> to <H6>).

Use your keywords in the headings and make sure the first level (<H1>) includes your most important keywords. Never duplicate your title tag content in your header tag.

For more ‪‬effective SEO, use only one <H1> tag per page.

Add the important keywords in <H> headings

Keywords Cloud

 • ÍèÒ¹¢èÒÇ·Ñé§ËÁ´ 10
 • µÒÃÒ§¤Ðá¹¹ 9
 • â»Ãá¡ÃÁ/¼ÅºÍÅ 9
 • ÂÙä¹àµç´ 6
 • ´ÒÇ«ÑÅâÇ 6
 • ´Ù·Ñé§ËÁ´ 6
 • «ÔµÕé 5
 • µèÍÊÙé 5
 • àÍ¿«Õ 5
 • áÁ¹àªÊàµÍÃì 4
?

This Keyword Cloud provides an idea of your most frequently recurring keywords. They are likely to be the keywords with the greatest probability of ranking high in the search engines.

Images

Medium impact Easy to solve

We found 384 images on this web page.

371 alt attributes are empty or missing.

 • http://siamsport.co.th/images10/tab-pro-right.gif
 • http://siamsport.co.th/images10/bullet-pro.gif
 • http://siamsport.co.th/images10/tab-pro-left.gif
 • http://siamsport.co.th/images10/headsss.gif
 • http://www.siamsport.co.th/images14/icon-youtube.png
 • http://www.siamsport.co.th/images14/icon-instagram.png
 • http://www.siamsport.co.th/images14/icon-gplus.png
 • http://www.siamsport.co.th/images14/icon-twitter.png
 • http://www.siamsport.co.th/images14/icon-facebook.png
 • http://siamsport.co.th/images10/t-headline-news.gif
 • http://siamsport.co.th/_ImagesNews/141004D1Q41790.jpg
 • http://siamsport.co.th/_ImagesNews/141004E8S91730.jpg
 • http://siamsport.co.th/_ImagesNews/141004I1S78400.jpg
 • http://siamsport.co.th/_ImagesNews/141004H3U90900.jpg
 • http://siamsport.co.th/_ImagesNews/141004D1Q41791.jpg
 • http://siamsport.co.th/_ImagesNews/141004E8S91731.jpg
 • http://siamsport.co.th/_ImagesNews/141004I1S78401.jpg
 • http://siamsport.co.th/_ImagesNews/141004H3U90901.jpg
 • http://siamsport.co.th/images/btn-clip-play-right.png
 • http://sstv.siamsport.co.th/Clip/2014/09/thumb000507653.jpg
 • http://www.siamsport.co.th/_ImagesNews/141004F2S08830.jpg
 • http://www.siamsport.co.th/_ImagesNews/141003J1S91892.jpg
 • http://www.siamsport.co.th/_ImagesNews/141004B3R11702.jpg
 • http://www.siamsport.co.th/_ImagesNews/141004F1X32012.jpg
 • http://www.siamsport.co.th/asiangames2014/themes/2014/images/btn-play.png
 • http://sstv.siamsport.co.th/clip/2014/10/thumb000510114.jpg
 • http://www.siamsport.co.th/asiangames2014/files/flags/cn.png
 • http://www.siamsport.co.th/asiangames2014/files/flags/kr.png
 • http://www.siamsport.co.th/asiangames2014/files/flags/jp.png
 • http://www.siamsport.co.th/asiangames2014/files/flags/kz.png
 • http://www.siamsport.co.th/asiangames2014/files/flags/ir.png
 • http://www.siamsport.co.th/asiangames2014/files/flags/th.png
 • http://www.siamsport.co.th/asiangames2014/files/flags/kp.png
 • http://www.siamsport.co.th/asiangames2014/files/flags/in.png
 • http://www.siamsport.co.th/asiangames2014/files/flags/tw.png
 • http://www.siamsport.co.th/asiangames2014/files/flags/qa.png
 • http://www.siamsport.co.th/_imagesColumn/141004G4N80410.jpg
 • http://www.siamsport.co.th/asiangames2014/files/gallery/14/10/thumb_201410040054471.jpg
 • http://siamsport.co.th/_ImagesNews/141004F8Q91902.jpg
 • http://siamsport.co.th/_ImagesNews/141002F2S63482.jpg
 • http://www.siamsport.co.th/icon/icon-clip.png
 • http://www.siamsport.co.th/icon/icon-gallery.png
 • http://www.siamsport.co.th/icon/icon-gallery.png
 • http://siamsport.co.th/_ImagesNews/141004C5Q81621.jpg
 • http://siamsport.co.th/_ImagesNews/141004B5R98621.jpg
 • http://siamsport.co.th/_ImagesNews/141004C7N41561.jpg
 • http://siamsport.co.th/_ImagesNews/141003H6U94241.jpg
 • http://siamsport.co.th/_ImagesNews/140814B6N44681.jpg
 • http://siamsport.co.th/_ImagesNews/141004C7U38451.jpg
 • http://siamsport.co.th/_ImagesNews/141003F8N44012.jpg
 • http://siamsport.co.th/_ImagesNews/141004F1S98552.jpg
 • http://siamsport.co.th/_ImagesNews/141004I0U68462.jpg
 • http://siamsport.co.th/_ImagesNews/141003D9T64772.jpg
 • http://siamsport.co.th/_ImagesNews/141004C4U68352.jpg
 • http://siamsport.co.th/_ImagesNews/141004J3M08322.jpg
 • http://siamsport.co.th/_ImagesNews/141004I6L32242.jpg
 • http://siamsport.co.th/_ImagesNews/141004H7T92162.jpg
 • http://siamsport.co.th/_ImagesNews/141004D3S82142.jpg
 • http://siamsport.co.th/_ImagesNews/141004I7L12122.jpg
 • http://siamsport.co.th/images_icon10/bullet-proday.gif
 • http://siamsport.co.th/images_icon10/bullet-proday.gif
 • http://siamsport.co.th/images_icon10/bullet-proday.gif
 • http://siamsport.co.th/images_icon10/icon-ballthai.png
 • http://siamsport.co.th/_ImagesNews/141004F2S08832.jpg
 • http://www.siamsport.co.th/icon/icon-clip.png
 • http://www.siamsport.co.th/icon/icon-gallery.png
 • http://siamsport.co.th/_ImagesNews/141003A1U93991.jpg
 • http://siamsport.co.th/_ImagesNews/141003C3N07801.jpg
 • http://siamsport.co.th/_ImagesNews/141003B1X12221.jpg
 • http://siamsport.co.th/_ImagesNews/141003J3X34551.jpg
 • http://siamsport.co.th/_ImagesNews/141003H1U73441.jpg
 • http://siamsport.co.th/_ImagesNews/141003C3Q14451.jpg
 • http://siamsport.co.th/images14/ssstpl14-333x100.gif
 • http://siamsport.co.th/images_icon10/bullet-white.gif
 • http://siamsport.co.th/images10/consipic.gif
 • http://siamsport.co.th/images_icon10/title-i-matchresult02.png
 • http://adsrv1.siamsportadserver.com/adserv11/www/delivery/avw.php?zoneid=6&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ab61cb22
 • http://siamsport.co.th/images/btn-video-channel.png
 • http://sstv.siamsport.co.th/Clip/2014/10/thumb000509963.jpg
 • http://siamsport.co.th/images/btn-video-channel-small.png
 • http://sstv.siamsport.co.th/Clip/2014/10/thumb000509353.jpg
 • http://siamsport.co.th/images/btn-video-channel-small.png
 • http://sstv.siamsport.co.th/Clip/2014/09/thumb000508643.jpg
 • http://siamsport.co.th/images/btn-video-channel-small.png
 • http://sstv.siamsport.co.th/Clip/2014/09/thumb000508013.jpg
 • http://siamsport.co.th/images/btn-video-channel-small.png
 • http://sstv.siamsport.co.th/Clip/2014/09/thumb000507653.jpg
 • http://siamsport.co.th/images/btn-video-channel-small.png
 • http://sstv.siamsport.co.th/Clip/2014/09/thumb000507213.jpg
 • http://siamsport.co.th/images/btn-video-channel-small.png
 • http://sstv.siamsport.co.th/Clip/2014/09/thumb000506963.jpg
 • http://siamsport.co.th/images/btn-video-channel-small.png
 • http://sstv.siamsport.co.th/Clip/2014/09/thumb000506233.jpg
 • http://siamsport.co.th/images/btn-video-channel-small.png
 • http://sstv.siamsport.co.th/Clip/2014/09/thumb000505653.jpg
 • http://siamsport.co.th/images/btn-video-channel.png
 • http://sstv.siamsport.co.th/Clip/2014/09/thumb000508043.jpg
 • http://siamsport.co.th/images/btn-video-channel-small.png
 • http://sstv.siamsport.co.th/Clip/2014/08/thumb000499523.jpg
 • http://siamsport.co.th/images/btn-video-channel-small.png
 • http://sstv.siamsport.co.th/Clip/2014/09/thumb000501213.jpg
 • http://siamsport.co.th/images/btn-video-channel-small.png
 • http://sstv.siamsport.co.th/Clip/2014/08/thumb000497833.jpg
 • http://siamsport.co.th/images/btn-video-channel-small.png
 • http://sstv.siamsport.co.th/Clip/2014/09/thumb000505753.jpg
 • http://siamsport.co.th/images/btn-video-channel-small.png
 • http://sstv.siamsport.co.th/Clip/2014/08/thumb000498423.jpg
 • http://siamsport.co.th/images/btn-video-channel-small.png
 • http://sstv.siamsport.co.th/Clip/2014/08/thumb000498413.jpg
 • http://siamsport.co.th/images/btn-video-channel-small.png
 • http://sstv.siamsport.co.th/Clip/2014/08/thumb000498403.jpg
 • http://siamsport.co.th/images/btn-video-channel-small.png
 • http://sstv.siamsport.co.th/Clip/2014/08/thumb000498393.jpg
 • http://siamsport.co.th/images/btn-video-channel-small.png
 • http://sstv.siamsport.co.th/Clip/2014/08/thumb000497813.jpg
 • http://siamsport.co.th/images/btn-video-channel-small.png
 • http://sstv.siamsport.co.th/Clip/2014/08/thumb000497803.jpg
 • http://siamsport.co.th/images/btn-video-channel-small.png
 • http://sstv.siamsport.co.th/Clip/2014/08/thumb000498433.jpg
 • http://siamsport.co.th/images/btn-video-channel-small.png
 • http://sstv.siamsport.co.th/Clip/2014/09/thumb000506563.jpg
 • http://siamsport.co.th/images/btn-video-channel-small.png
 • http://sstv.siamsport.co.th/Clip/2014/09/thumb000508233.jpg
 • http://siamsport.co.th/images/btn-video-channel-small.png
 • http://sstv.siamsport.co.th/Clip/2014/08/thumb000498153.jpg
 • http://siamsport.co.th/images/btn-video-channel.png
 • http://sstv.siamsport.co.th/Clip/2014/10/thumb000510183.jpg
 • http://adsrv1.siamsportadserver.com/adserv11/www/delivery/avw.php?zoneid=23&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a17d7ba7
 • http://siamsport.co.th/images/btn-video-channel-small.png
 • http://sstv.siamsport.co.th/Clip/2014/10/thumb000510113.jpg
 • http://siamsport.co.th/images/btn-video-channel-small.png
 • http://sstv.siamsport.co.th/Clip/2014/10/thumb000510123.jpg
 • http://siamsport.co.th/images/btn-video-channel-small.png
 • http://sstv.siamsport.co.th/Clip/2014/10/thumb000509993.jpg
 • http://siamsport.co.th/images/btn-video-channel-small.png
 • http://sstv.siamsport.co.th/Clip/2014/10/thumb000510193.jpg
 • http://siamsport.co.th/images/btn-video-channel-small.png
 • http://sstv.siamsport.co.th/Clip/2014/10/thumb000509673.jpg
 • http://siamsport.co.th/images/btn-video-channel-small.png
 • http://sstv.siamsport.co.th/Clip/2014/10/thumb000510103.jpg
 • http://siamsport.co.th/images/btn-video-channel-small.png
 • http://sstv.siamsport.co.th/Clip/2014/10/thumb000509953.jpg
 • http://siamsport.co.th/images/btn-video-channel-small.png
 • http://sstv.siamsport.co.th/Clip/2014/10/thumb000509923.jpg
 • http://siamsport.co.th/images/btn-video-channel-small.png
 • http://sstv.siamsport.co.th/Clip/2014/10/thumb000509663.jpg
 • http://siamsport.co.th/images/btn-video-channel-small.png
 • http://sstv.siamsport.co.th/Clip/2014/10/thumb000509183.jpg
 • http://siamsport.co.th/images/btn-video-channel-small.png
 • http://sstv.siamsport.co.th/Clip/2014/10/thumb000510033.jpg
 • http://siamsport.co.th/images/btn-video-channel-small.png
 • http://sstv.siamsport.co.th/Clip/2014/10/thumb000510003.jpg
 • http://siamsport.co.th/images/btn-video-channel-small.png
 • http://sstv.siamsport.co.th/Clip/2014/10/thumb000509603.jpg
 • http://siamsport.co.th/images/btn-video-channel-small.png
 • http://sstv.siamsport.co.th/Clip/2014/10/thumb000509643.jpg
 • http://siamsport.co.th/images_icon10/icon-t-premier.gif
 • http://siamsport.co.th/images_icon10/icon-t-premier02.gif
 • http://siamsport.co.th/_ImagesNews/141004A3U20422.jpg
 • http://siamsport.co.th/_ImagesNews/141004C6N68441.jpg
 • http://siamsport.co.th/images10/space-news.gif
 • http://siamsport.co.th/_ImagesNews/141003A6Q31421.JPG
 • http://siamsport.co.th/images10/space-news.gif
 • http://siamsport.co.th/_ImagesNews/141003J1L91781.JPG
 • http://siamsport.co.th/images10/space-news.gif
 • http://siamsport.co.th/_ImagesNews/141004H7T92161.jpg
 • http://siamsport.co.th/images10/space-news.gif
 • http://siamsport.co.th/_ImagesNews/141004B2S71971.jpg
 • http://siamsport.co.th/images_icon10/icon-t-laliga.gif
 • http://siamsport.co.th/_ImagesNews/141004D1T51452.jpg
 • http://siamsport.co.th/images_icon10/icon-t-bundes.gif
 • http://siamsport.co.th/_ImagesNews/141004E8P91242.jpg
 • http://siamsport.co.th/images_icon10/icon-t-calcio.gif
 • http://siamsport.co.th/_ImagesNews/141004G8L90232.jpg
 • http://siamsport.co.th/_ImagesNews/141004C2X31292.jpg
 • http://siamsport.co.th/_ImagesNews/140905A4T42372.jpg
 • http://siamsport.co.th/_ImagesNews/141004B9M41302.jpg
 • http://siamsport.co.th/images_icon10/icon-t-champion.gif
 • http://siamsport.co.th/_ImagesNews/141003B7X32542.jpg
 • http://siamsport.co.th/icon/icon-gallery.png
 • http://siamsport.co.th/images_icon10/icon-t-europa.gif
 • http://siamsport.co.th/_ImagesNews/141003F2U42582.jpg
 • http://adsrv1.siamsportadserver.com/adserv11/www/delivery/avw.php?zoneid=7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a95e17c1
 • http://siamsport.co.th/images_icon10/icon-manu.gif
 • http://siamsport.co.th/images_icon10/icon-arsenal.gif
 • http://siamsport.co.th/images_icon10/icon-chelsea.gif
 • http://siamsport.co.th/images_icon10/icon-liverpool.gif
 • http://siamsport.co.th/_ImagesColumn/140916G8P21811.jpg
 • http://siamsport.co.th/_ImagesColumn/141004B8U21651.jpg
 • http://siamsport.co.th/_ImagesColumn/141002D3Q02361.jpg
 • http://siamsport.co.th/_ImagesColumn/141004C6R62211.jpg
 • http://adsrv1.siamsportadserver.com/adserv11/www/delivery/avw.php?zoneid=8&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=af6ed890
 • http://siamsport.co.th/_ImagesNews/141004H8L21181.jpg
 • http://siamsport.co.th/_ImagesGallery/2014/10/S4100417242.jpg
 • http://siamsport.co.th/_ImagesGallery/2014/10/S4100309311.jpg
 • http://siamsport.co.th/_ImagesGallery/2014/10/S4100225521.jpg
 • http://siamsport.co.th/_ImagesGallery/2014/10/S410011941.jpg
 • http://siamsport.co.th/images14/logo-sbt-zone.png
 • http://siamsport.co.th/images14/logo-siamdara-zone.png
 • http://www.siamdara.com/Picture_News/141004hr342582.jpg
 • http://www.siamdara.com/Picture_News/141003dg237172.jpg
 • http://www.siamdara.com/Picture_News/141004et596632.jpg
 • http://www.siamdara.com/Picture_News/14100333449652.jpg
 • http://www.siamdara.com/Picture_News/141003fs669542.jpg
 • http://www.siamdara.com/Picture_News/141003fu478892.jpg
 • http://siamsport.co.th/images_icon10/icon-columnist.png
 • http://siamsport.co.th/_imagesColumn/141004B1L10332.jpg
 • http://siamsport.co.th/_imagesColumn/141004E1N80211.jpg
 • http://siamsport.co.th/_imagesColumn/141004C6R62211.jpg
 • http://siamsport.co.th/_imagesColumn/141004B8U21651.jpg
 • http://siamsport.co.th/_imagesColumn/141004F4O51531.jpg
 • http://siamsport.co.th/_imagesColumn/141004H1P21071.jpg
 • http://siamsport.co.th/_imagesColumn/141004A1N00981.jpg
 • http://siamsport.co.th/_imagesColumn/141004B6L90911.jpg
 • http://siamsport.co.th/_imagesColumn/141004E8P80881.jpg
 • http://siamsport.co.th/_imagesColumn/141004J5U10841.jpg
 • http://siamsport.co.th/_imagesColumn/141004B7S50791.jpg
 • http://siamsport.co.th/_imagesColumn/141004D5O50741.jpg
 • http://siamsport.co.th/_imagesColumn/141004I3U40721.jpg
 • http://siamsport.co.th/_imagesColumn/141004E5Q60701.jpg
 • http://siamsport.co.th/_imagesColumn/141004D5S50591.jpg
 • http://siamsport.co.th/_imagesColumn/141004G9T30541.jpg
 • http://siamsport.co.th/_imagesColumn/141004I5O10501.jpg
 • http://siamsport.co.th/_imagesColumn/141004G4N80411.jpg
 • http://siamsport.co.th/_imagesColumn/141004J7S60371.jpg
 • http://siamsport.co.th/_ImagesNews/141004A3U20422.jpg
 • http://siamsport.co.th/images_icon10/bullet-redz.gif
 • http://siamsport.co.th/images_icon10/bullet-redz.gif
 • http://siamsport.co.th/images_icon10/bullet-redz.gif
 • http://siamsport.co.th/images_icon10/bullet-redz.gif
 • http://siamsport.co.th/images_icon10/icon-atlan.gif
 • http://siamsport.co.th/_ImagesNews/141002I4Q91932.JPG
 • http://siamsport.co.th/images_icon10/bullet-redz.gif
 • http://siamsport.co.th/icon/icon-clip.png
 • http://siamsport.co.th/images_icon10/bullet-redz.gif
 • http://siamsport.co.th/images_icon10/bullet-redz.gif
 • http://siamsport.co.th/images_icon10/bullet-redz.gif
 • http://siamsport.co.th/icon/icon-clip.png
 • http://adsrv1.siamsportadserver.com/adserv11/www/delivery/avw.php?zoneid=9&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a839eef2
 • http://siamsport.co.th/_ImagesGallery/2014/10/S41004145252.JPG
 • http://siamsport.co.th/_ImagesGallery/2014/10/S41003143141.jpg
 • http://siamsport.co.th/_ImagesGallery/2014/10/S410021712411.jpg
 • http://siamsport.co.th/_ImagesGallery/2014/10/S41001151921.jpg
 • http://www.siamsport.co.th/_ImagesNews/141003C3S44690.jpg
 • http://www.siamsport.co.th/_ImagesNews/141002A4U24881.jpg
 • http://www.siamsport.co.th/_ImagesNews/141001A1S74661.jpg
 • http://www.siamsport.co.th/_ImagesNews/140929B1R74251.jpg
 • http://www.siamsport.co.th/_ImagesNews/140928E5M54241.jpg
 • http://www.siamsport.co.th/_ImagesNews/140928A2R73811.jpg
 • http://www.siamsport.co.th/_imagesColumn/140227D1N72152.jpg
 • http://adsrv1.siamsportadserver.com/adserv11/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ae4b88d1
 • http://siamsport.co.th/images10/logo_tpl2013.png
 • http://siamsport.co.th/_ImagesNews/141003B1X12222.jpg
 • http://siamsport.co.th/images14/toyota-tpl_home2014.gif
 • http://siamsport.co.th/images10/space-news.gif
 • http://siamsport.co.th/images10/space-news.gif
 • http://siamsport.co.th/images10/space-news.gif
 • http://siamsport.co.th/images10/space-news.gif
 • http://siamsport.co.th/_ImagesNews/141003B1X83702.jpg
 • http://siamsport.co.th/_ImagesColumn/140924G0T34681.jpg
 • http://siamsport.co.th/_ImagesColumn/140924I6P14661.jpg
 • http://siamsport.co.th/images_icon10/icon-fa-thai02.gif
 • http://siamsport.co.th/_ImagesNews/141003A1U93992.jpg
 • http://siamsport.co.th/icon/icon-clip.png
 • http://siamsport.co.th/images_icon10/icon-footsal11.gif
 • http://siamsport.co.th/_ImagesNews/141003F2R63312.jpg
 • http://siamsport.co.th/icon/icon-clip.png
 • http://siamsport.co.th/images10/t-aisleague.gif
 • http://siamsport.co.th/_ImagesNews/141003C9P94392.jpg
 • http://siamsport.co.th/images_icon10/icon-leaguecup.gif
 • http://siamsport.co.th/_ImagesNews/140930F5U62992.JPG
 • http://siamsport.co.th/icon/icon-clip.png
 • http://siamsport.co.th/icon/icon-clip.png
 • http://siamsport.co.th/icon/icon-gallery.png
 • http://siamsport.co.th/images12/icon-afccl.gif
 • http://siamsport.co.th/_ImagesNews/140821C5U62992.jpg
 • http://siamsport.co.th/icon/icon-clip.png
 • http://siamsport.co.th/images_icon10/icon-football11.gif
 • http://siamsport.co.th/_ImagesNews/141002D3P83172.jpg
 • http://siamsport.co.th/icon/icon-clip.png
 • http://siamsport.co.th/icon/icon-clip.png
 • http://siamsport.co.th/icon/icon-clip.png
 • http://siamsport.co.th/icon/icon-gallery.png
 • http://adsrv1.siamsportadserver.com/adserv11/www/delivery/avw.php?zoneid=10&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a2372918
 • http://siamsport.co.th/images_icon10/icon-photo.gif
 • http://siamsport.co.th/images_icon10/icon-tennis.gif
 • http://siamsport.co.th/_ImagesNews/141001A9R04362.jpg
 • http://siamsport.co.th/icon/icon-clip.png
 • http://siamsport.co.th/icon/icon-gallery.png
 • http://siamsport.co.th/icon/icon-gallery.png
 • http://siamsport.co.th/images_icon10/icon-bas.gif
 • http://siamsport.co.th/_ImagesNews/141004I6L32242.jpg
 • http://siamsport.co.th/icon/icon-gallery.png
 • http://siamsport.co.th/images_icon10/icon-motor.gif
 • http://siamsport.co.th/_ImagesNews/141004D1Q41792.jpg
 • http://siamsport.co.th/images_icon10/icon-golf.gif
 • http://siamsport.co.th/_ImagesNews/141004B6M68432.jpg
 • http://siamsport.co.th/images_icon10/icon-volleyball11.gif
 • http://siamsport.co.th/_ImagesNews/141003E4M52852.jpg
 • http://siamsport.co.th/icon/icon-gallery.png
 • http://siamsport.co.th/icon/icon-gallery.png
 • http://siamsport.co.th/icon/icon-clip.png
 • http://siamsport.co.th/icon/icon-gallery.png
 • http://siamsport.co.th/images_icon10/icon-motoring.gif
 • http://siamsport.co.th/_ImagesNews/141002F5R83262.jpg
 • http://siamsport.co.th/icon/icon-gallery.png
 • http://siamsport.co.th/_ImagesColumn/140927a8n68552.jpg
 • http://siamsport.co.th/_ImagesColumn/140918h8q76731.jpg
 • http://siamsport.co.th/_ImagesColumn/140915a5m46241.jpg
 • http://siamsport.co.th/_ImagesColumn/140915b9u76231.jpg
 • http://siamsport.co.th/_ImagesColumn/140709d3t97551.jpg
 • http://siamsport.co.th/images_icon10/icon-badminton11.gif
 • http://siamsport.co.th/_ImagesNews/141003A2T92422.jpg
 • http://siamsport.co.th/icon/icon-clip.png
 • http://siamsport.co.th/icon/icon-gallery.png
 • http://siamsport.co.th/images_icon10/icon-boxing.gif
 • http://siamsport.co.th/_ImagesNews/140930C5P13382.jpg
 • http://siamsport.co.th/icon/icon-gallery.png
 • http://siamsport.co.th/images_icon10/icon-snooker.gif
 • http://siamsport.co.th/_ImagesNews/141003C1T93232.jpg
 • http://siamsport.co.th/images_icon10/icon-boxing.gif
 • http://siamsport.co.th/_ImagesNews/141003C3S44692.jpg
 • http://siamsport.co.th/icon/icon-clip.png
 • http://siamsport.co.th/_ImagesColumn/140529I7S21202.jpg
 • http://siamsport.co.th/_ImagesColumn/140505I6R91771.jpg
 • http://siamsport.co.th/_ImagesColumn/140430E5M61651.jpg
 • http://siamsport.co.th/_ImagesColumn/140401C5Q21421.jpg
 • http://siamsport.co.th/_ImagesColumn/140326B6P22291.jpg
 • http://adsrv1.siamsportadserver.com/adserv11/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a5cf6013
 • http://siamsport.co.th/_ImagesColumn/140925D1R11501.jpg
 • http://siamsport.co.th/_ImagesColumn/140715G9N04571.jpg
 • http://siamsport.co.th/images_icon10/icon-sportother.gif
 • http://siamsport.co.th/_ImagesNews/141004F1X32012.jpg
 • http://siamsport.co.th/icon/icon-gallery.png
 • http://siamsport.co.th/icon/icon-gallery.png
 • http://siamsport.co.th/icon/icon-clip.png
 • http://siamsport.co.th/_ImagesColumn/141001D9S01211.jpg
 • http://siamsport.co.th/_ImagesColumn/140828b4m63531.jpg
 • http://adsrv1.siamsportadserver.com/adserv11/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ada08f9f
 • http://siamsport.co.th/images10/banner-press.gif
 • http://siamsport.co.th/images/i-society-ss.jpg
 • http://siamsport.co.th/_ImagesColumn/140714F6R44431.jpg
 • http://siamsport.co.th/_ImagesColumn/140531E0Q01311.jpg
 • http://siamsport.co.th/_ImagesNews/141001E1N34362.jpg
 • http://siamsport.co.th/_ImagesNews/140823F5N22842.jpg
 • http://siamsport.co.th/_ImagesNews/140527A6Q91011.jpg
 • http://siamsport.co.th/_ImagesNews/140509I7U71321.jpg
 • http://siamsport.co.th/_ImagesNews/140429G2L11611.jpg
 • http://siamsport.co.th/_ImagesNews/140408E7T81411.jpg
 • http://siamsport.co.th/_ImagesNews/140408E4U21371.jpg
 • http://siamsport.co.th/_ImagesNews/140404D5N41441.jpg
 • http://siamsport.co.th/_ImagesNews/140401I3M61521.jpg
 • http://siamsport.co.th/_ImagesNews/140317J6X22141.jpg
 • http://siamsport.co.th/_ImagesNews/140311H9R98671.jpg
 • http://siamsport.co.th/_imagesOrganize/S140918B0O6.jpg
 • http://siamsport.co.th/images_icon10/classi-n01.gif
 • http://siamsport.co.th/images_icon10/classi-n03.gif
 • http://siamsport.co.th/images_icon10/classi-n02.gif
 • http://siamsport.co.th/images_icon10/classi-n04.gif
 • http://siamsport.co.th/images_icon10/classi-n05.gif
 • http://siamsport.co.th/images_icon10/classi-n09.gif
 • http://siamsport.co.th/images_icon10/classi-n11.gif
 • http://siamsport.co.th/images_icon10/classi-n06.gif
 • http://siamsport.co.th/images_icon10/classi-n07.gif
 • http://siamsport.co.th/images_icon10/classi-n08.gif
 • http://siamsport.co.th/images/title-free-ad.gif
 • http://siamsport.co.th/_imagesOrganize/S141002B4P1.jpg
 • http://siamsport.co.th/_imagesOrganize/S141001I1N4.jpg
 • http://siamsport.co.th/_imagesOrganize/S141001I3R5.jpg
 • http://siamsport.co.th/_imagesOrganize/S141001J8R2.jpg
 • http://th.effectivemeasure.net/em_image
?

Alternative text (the alt attribute) is missing for several images. Add alternative text so that search engines can better understand the content of your images.

Remember that search engine crawlers cannot actually "see" images, so the alternative text attribute allows you to assign a specific description to each image.

Alternative text describes your images so they can appear in Google™ Images search results.

Check the images on your website and make sure ‪‬‬effective alternative text is specified for each image.

Restrict the number of characters in alt text to 150, including spaces, and minimize the size of images to optimize your website's page load times.

Set a name for all your images

Text/HTML Ratio

Medium impact Hard to solve

7%

?

This page's ratio of text to HTML code is below 15 percent, this means that your website probably needs more text content.

A ratio between 25 and 70 percent is ideal. When it goes beyond that, the page might run the risk of being considered spam.

As long as the ‪‬‬content is relevant and gives essential information, it is a plus to have more of it.

Write additional content with more keywords

WWW Resolve

Medium impact Easy to solve

Be careful. Your website without www doesn't redirect to www (or the opposite). It is duplicate content!

?

Be sure that www.siamsport.co.th and siamsport.co.th are not running in parallel.

Redirecting requests from a non-preferred hostname is important because search engines consider URLs with and without "www" as two different websites.

Once your preferred domain is set, use a 301 redirect for all traffic to your non-preferred domain.

Redirect non-www to www

IP Canonicalization

Low impact Easy to solve

Yes

?

Good, your website's IP address is forwarding to your website's domain name.

To check this for your website, enter your IP address in the browser and see if your site loads with the IP address. Ideally, the IP should redirect to your website's URL or to a page from your website hosting provider.

If it does not redirect, you should do an htaccess 301 redirect to make sure the IP does not get indexed.

Robots.txt

Medium impact Easy to solve
?

Great, your website has a robots.txt file.

A robots.txt file allows you to restrict the access of search engine robots that crawl the web and it can prevent these robots from accessing specific directories and pages. It also specifies where the XML sitemap file is located.

Click here to check your robots.txt file for syntax errors.

Add a robots.txt file

XML Sitemap

Low impact Easy to solve
?

Great, your website has an XML sitemap.

A sitemap lists URLs that are available for crawling and can include additional information like your site's latest updates, frequency of changes and importance of the URLs. This allows search engines to crawl the site more intelligently.

It is also good practice to specify your sitemap's location in your robots.txt file.

Add and Optimize your XML sitemap

URL Rewrite

Low impact Hard to solve

Warning! We've detected parameters in a significant number of URLs.

?

Consider rewriting your URLs.

Your site's URLs contain unnecessary elements that make them look complicated. A URL must be easy to read and remember for users. Search engines need URLs to be clean and include your page's most important keywords. Clean URLs are also useful when shared on social media as they explain the page's content.

Rewrite your URLs and clean them up.

Underscores in the URLs

Low impact Hard to solve

Yes

 • http://siamsport.co.th/Sport_Motor/141004_179.html
 • http://siamsport.co.th/more_newstop.asp
 • http://siamsport.co.th/Programs_Sport.html
 • http://siamsport.co.th/Programs_TV.html
 • http://siamsport.co.th/Programs_Live.html
 • http://siamsport.co.th/More_FootballThai.asp
 • http://siamsport.co.th/Sport_Football/141003_399.html
 • http://siamsport.co.th/Sport_Football/141003_302.html
 • http://siamsport.co.th/Sport_Football/141003_222.html
 • http://siamsport.co.th/Sport_Football/141003_445.html
 • http://siamsport.co.th/football_today.asp
 • http://siamsport.co.th/football_today.html
 • http://siamsport.co.th/Column/140628_114.html
 • http://siamsport.co.th/Column/140916_181.html
 • http://siamsport.co.th/Column/140909_167.html
 • http://siamsport.co.th/Column/140902_231.html
 • http://siamsport.co.th/Column/141004_165.html
 • http://siamsport.co.th/Column/141002_236.html
 • http://siamsport.co.th/Column/141004_221.html
 • http://siamsport.co.th/Sport_Football/141004_118.html
 • http://siamsport.co.th/Sport_Football/140928_008.html
 • http://siamsport.co.th/Sport_Other/140927_001.html
 • http://siamsport.co.th/gallery_detail.asp?IDG=2392
 • http://siamsport.co.th/gallery_detail.asp?IDG=2390
 • http://siamsport.co.th/gallery_detail.asp?IDG=2388
 • http://siamsport.co.th/gallery_detail.asp?IDG=2386
 • http://siamsport.co.th/More_Columnist.asp?IDC=19
 • http://siamsport.co.th/More_Columnist.asp?IDC=24
 • http://siamsport.co.th/More_Columnist.asp?IDC=37
 • http://siamsport.co.th/More_Columnist.asp?IDC=15
 • http://siamsport.co.th/More_Columnist.asp?IDC=284
 • http://siamsport.co.th/Column/141004_033.html
 • http://siamsport.co.th/Column/141004_021.html
 • http://siamsport.co.th/Column/141004_153.html
 • http://siamsport.co.th/Column/141004_107.html
 • http://siamsport.co.th/Column/141004_098.html
 • http://siamsport.co.th/Column/141004_091.html
 • http://siamsport.co.th/Column/141004_088.html
 • http://siamsport.co.th/Column/141004_084.html
 • http://siamsport.co.th/Column/141004_079.html
 • http://siamsport.co.th/Column/141004_074.html
 • http://siamsport.co.th/Column/141004_072.html
 • http://siamsport.co.th/Column/141004_070.html
 • http://siamsport.co.th/Column/141004_059.html
 • http://siamsport.co.th/Column/141004_054.html
 • http://siamsport.co.th/Column/141004_050.html
 • http://siamsport.co.th/Column/141004_041.html
 • http://siamsport.co.th/Column/141004_037.html
 • http://siamsport.co.th/More_Columnist.asp?IDC=21
 • http://siamsport.co.th/More_Columnist.asp?IDC=17
 • http://siamsport.co.th/More_Columnist.asp?IDC=18
 • http://siamsport.co.th/More_Columnist.asp?IDC=25
 • http://siamsport.co.th/More_Columnist.asp?IDC=38
 • http://siamsport.co.th/More_Columnist.asp?IDC=31
 • http://siamsport.co.th/More_Columnist.asp?IDC=72
 • http://siamsport.co.th/Sport_Football/141004_042.html
 • http://siamsport.co.th/Sport_Football/141003_209.html
 • http://siamsport.co.th/Sport_Football/141002_131.html
 • http://siamsport.co.th/Sport_Football/140928_119.html
 • http://siamsport.co.th/Sport_Football/140928_002.html
 • http://siamsport.co.th/more_leicestercity.asp
 • http://siamsport.co.th/More_NewsT.asp?IDT=11
 • http://siamsport.co.th/Sport_Football/141002_193.html
 • http://siamsport.co.th/Sport_Football/141002_068.html
 • http://siamsport.co.th/Sport_Football/141001_005.html
 • http://siamsport.co.th/Sport_Football/140928_171.html
 • http://siamsport.co.th/Sport_Football/140928_099.html
 • http://siamsport.co.th/gallery_detail.asp?IDG=2393
 • http://siamsport.co.th/gallery_detail.asp?IDG=2391
 • http://siamsport.co.th/gallery_detail.asp?IDG=2389
 • http://siamsport.co.th/gallery_detail.asp?IDG=2387
 • http://siamsport.co.th/Sport_Football/141001_421.html
 • http://siamsport.co.th/Sport_Football/141001_413.html
 • http://siamsport.co.th/Sport_Football/141001_408.html
 • http://siamsport.co.th/Sport_Football/141001_406.html
 • http://siamsport.co.th/Sport_Football/141001_404.html
 • http://siamsport.co.th/Sport_Football/140930_456.html
 • http://siamsport.co.th/Sport_Football/140930_454.html
 • http://siamsport.co.th/Sport_Football/140930_452.html
 • http://siamsport.co.th/Sport_Football/140930_450.html
 • http://siamsport.co.th/thaipremierleague/more_news.asp
 • http://siamsport.co.th/Sport_Football/141002_445.html
 • http://siamsport.co.th/Sport_Football/141002_441.html
 • http://siamsport.co.th/Sport_Football/141002_439.html
 • http://siamsport.co.th/Sport_Football/141002_433.html
 • http://siamsport.co.th/Sport_Football/141002_429.html
 • http://siamsport.co.th/yamahaleague1/column_detail.asp?code=24808
 • http://siamsport.co.th/yamahaleague1/column_detail.asp?code=24807
 • http://siamsport.co.th/thaileague/fa_news.asp
 • http://siamsport.co.th/thaileague/fa_result.asp
 • http://siamsport.co.th/Sport_Football/140914_363.html
 • http://siamsport.co.th/Sport_Football/140913_380.html
 • http://siamsport.co.th/Sport_Football/140904_229.html
 • http://siamsport.co.th/Thaileague/FA_MoreNews.asp
 • http://siamsport.co.th/sport_futsal/141003_331.html
 • http://siamsport.co.th/sport_futsal/141002_457.html
 • http://siamsport.co.th/sport_futsal/140928_291.html
 • http://siamsport.co.th/sport_futsal/140927_386.html
 • http://siamsport.co.th/sport_futsal/140926_220.html
 • http://siamsport.co.th/sport_futsal/140925_453.html
 • http://siamsport.co.th/Sport_Football/141003_439.html
 • http://siamsport.co.th/Sport_Football/141003_443.html
 • http://siamsport.co.th/Sport_Football/141003_442.html
 • http://siamsport.co.th/Sport_Football/140930_299.html
 • http://siamsport.co.th/Sport_Football/140919_341.html
 • http://siamsport.co.th/Sport_Football/140918_359.html
 • http://siamsport.co.th/Sport_Football/140915_475.html
 • http://siamsport.co.th/Sport_Football/140730_329.html
 • http://siamsport.co.th/Sport_Football/140730_302.html
 • http://siamsport.co.th/Sport_Football/140821_011.html
 • http://siamsport.co.th/Sport_Football/140528_355.html
 • http://siamsport.co.th/Sport_Football/140517_182.html
 • http://siamsport.co.th/Sport_Football/140506_261.html
 • http://siamsport.co.th/Sport_Football/140423_266.html
 • http://siamsport.co.th/Sport_Football/140422_210.html
 • http://siamsport.co.th/Sport_Football/141002_317.html
 • http://siamsport.co.th/Sport_Football/140929_393.html
 • http://siamsport.co.th/Sport_Football/140928_369.html
 • http://siamsport.co.th/Sport_Football/140926_247.html
 • http://siamsport.co.th/Sport_Football/140926_245.html
 • http://siamsport.co.th/Sport_Football/140926_161.html
 • http://siamsport.co.th/thaileague/TPLD2_Video.asp
 • http://siamsport.co.th/thaileague/fa_video.asp
 • http://siamsport.co.th/history_human.asp?idh=718
 • http://siamsport.co.th/Column/141003_119.html
 • http://siamsport.co.th/Column/141002_117.html
 • http://siamsport.co.th/Column/141001_166.html
 • http://siamsport.co.th/more_news.asp?IDTS=4
 • http://siamsport.co.th/sport_volleyball/141003_285.html
 • http://siamsport.co.th/sport_volleyball/141003_232.html
 • http://siamsport.co.th/sport_volleyball/141003_231.html
 • http://siamsport.co.th/sport_volleyball/141002_290.html
 • http://siamsport.co.th/sport_volleyball/141002_288.html
 • http://siamsport.co.th/sport_volleyball/141002_253.html
 • http://siamsport.co.th/Column/140927_155.html
 • http://siamsport.co.th/Column/140918_117.html
 • http://siamsport.co.th/Column/140915_192.html
 • http://siamsport.co.th/Column/140915_160.html
 • http://siamsport.co.th/Column/140709_241.html
 • http://siamsport.co.th/Sport_Boxing/140930_078.html
 • http://siamsport.co.th/Sport_Boxing/141003_435.html
 • http://siamsport.co.th/Sport_Boxing/141003_360.html
 • http://siamsport.co.th/Sport_Boxing/141003_175.html
 • http://siamsport.co.th/Sport_Boxing/141002_471.html
 • http://siamsport.co.th/Sport_Boxing/141002_465.html
 • http://siamsport.co.th/Column/140529_120.html
 • http://siamsport.co.th/Column/140505_177.html
 • http://siamsport.co.th/Column/140430_165.html
 • http://siamsport.co.th/Column/140401_142.html
 • http://siamsport.co.th/Column/140326_229.html
 • http://siamsport.co.th/Column/140925_150.html
 • http://siamsport.co.th/Column/140918_239.html
 • http://siamsport.co.th/Column/140911_136.html
 • http://siamsport.co.th/Column/140828_147.html
 • http://siamsport.co.th/Column/140715_457.html
 • http://siamsport.co.th/Column/140606_239.html
 • http://siamsport.co.th/Column/131226_144.html
 • http://siamsport.co.th/Column/131201_114.html
 • http://siamsport.co.th/Column/141001_121.html
 • http://siamsport.co.th/Column/140927_102.html
 • http://siamsport.co.th/Column/140924_078.html
 • http://siamsport.co.th/Column/140407_192.html
 • http://siamsport.co.th/Column/140828_165.html
 • http://siamsport.co.th/Column/140228_128.html
 • http://siamsport.co.th/Column/140227_215.html
 • http://siamsport.co.th/Column/140226_108.html
 • http://siamsport.co.th/Column/140714_443.html
 • http://siamsport.co.th/Column/140526_151.html
 • http://siamsport.co.th/Column/140428_160.html
 • http://siamsport.co.th/Column/140420_167.html
 • http://siamsport.co.th/Column/140531_131.html
 • http://siamsport.co.th/Column/140531_121.html
 • http://siamsport.co.th/Column/140531_112.html
 • http://siamsport.co.th/Column/140521_213.html
 • http://siamsport.co.th/go/140823_284.html
 • http://siamsport.co.th/go/140820_640.html
 • http://siamsport.co.th/go/140707_347.html
 • http://siamsport.co.th/Sport_Football/140527_101.html
 • http://siamsport.co.th/Sport_Football/140509_132.html
 • http://siamsport.co.th/Sport_Football/140429_161.html
 • http://siamsport.co.th/Sport_Football/140408_141.html
 • http://siamsport.co.th/sport_futsal/140408_137.html
 • http://siamsport.co.th/Sport_Other/140404_144.html
 • http://siamsport.co.th/Sport_Football/140401_152.html
 • http://siamsport.co.th/Sport_Athletics/140317_214.html
 • http://siamsport.co.th/Sport_Boxing/140311_192.html
 • http://siamsport.co.th/More_PR.asp
?
We have detected underscores (these_are_underscores) in this URL and/or in your in-page URLs. You should rather use hyphens (these-are-hyphens) to optimize your SEO.

While Google™ treats hyphens as word separators, it does not treat underscores as word separators.

Mobile

Mobile Rendering

Low impact
Your website on an iPhone
Your website on an iPad
?

The number of people using the Mobile Web is huge; over 75 percent of consumers have access to smartphones. ‪‬Your website should look nice on the most popular mobile devices.

Tip: Use an analytics tool to track mobile usage of your website.

Mobile Load Time

Low impact
Very Slow    Very Slow
?

Try to load your website on a mobile device and measure the download time. If your website takes more than five seconds to download on a mobile device, you will lose 74 percent of your audience!

Mobile usage is growing fast, especially in North America, where it will soon outpace desktop browsing usage. Make sure your site loads fast and that it looks nice on all types of mobile devices. Be sure to not use Flash, and keep photos and videos to a minimum.

Here are two useful tips from Google™ for optimizing your mobile site speed.

Mobile Optimization

Low impact Easy to solve

This web page is super optimized for Mobile Visitors

Mobile CSS

Mobile Redirection

Additional mobile optimization techniques:

Meta Viewport Tag

Apple Icon

Flash content

?
Optimize your website for Mobile browsing

Usability

URL

http://siamsport.co.th

Length: 9 character(s)

?

Keep your URLs short and avoid long domain names when possible.

A descriptive URL is better recognized by search engines. A user should be able to look at the address bar and make an accurate guess about the content of the page before reaching it (e.g., http://www.mysite.com/en/products).

Keep in mind that URLs are also an important part of a comprehensive SEO strategy. Use clean URLs to make your site more "crawlable" by Google™.

Resource: Search for a good domain name. If no good names are available, consider a second hand domain. To prevent brand theft, you might consider trademarking your domain name.

Favicon

Medium impact Easy to solve

Yes

?

Great, your website has a favicon. Make sure this favicon is consistent with your brand.

Resource: Check out this amazing idea for improving the user experience with a special favicon.

Add a Favicon

Page Size

Low impact

269.9 KB (World Wide Web average is 320 Kb)

?

Two of the main reasons for an increase in page size are images and JavaScript files.

Page size affects the speed of your website; try to keep your page size below 300 Kb.

Tip: Use images with a small size and optimize their download with gzip.

Load Time

High impact Hard to solve

5.12 second(s) (52.73 kB/s)

?

Your website is too slow. Slow page load time is one of the biggest complaints of web users.

If the load time/Kb is short, it means your homepage is too big. If the load time/Kb is long, this could be due to a server problem, a network problem, poor code optimization (cache, Mysql queries, etc.), or a third-party issue (advertising codes, analytics codes, etc.).

Site speed is becoming an important factor for ranking high in Google™ search results.

Resources:
Check out Google™'s developer tutorials for tips on how to to make your website run faster.

Monitor your server and receive SMS alerts when your website is down with a website monitoring tool.

Speed-up your website

Language

Low impact Easy to solve

Declared: Thai

Detected: Danish

?

The language you have specified for your website is different than the language detected by Google™. Use the META Language Attribute to declare the intended language of your website.

Tips for multilingual websites:

 • Define the language of the content in each page's HTML code.
 • Specify the language code in the URL as well (e.g., "mywebsite.com/fr/mycontent.html").

Declare the language used

Domain Availability

Low impact
Domains (TLD) Status
siamsport.com Expires in 4 years
siamsport.net Expires in a month
siamsport.org This domain is booked
siamsport.info This domain is booked
siamsport.biz Expires a month ago
siamsport.eu Available. Book it now!
?

Register the various extensions of your domain to protect your brand from cybersquatters.

Typo Availability

Low impact
Domains (TLD) Status
aiamsport.co.th This domain is booked
suamsport.co.th This domain is booked
sizmsport.co.th This domain is booked
siansport.co.th This domain is booked
siamsp9rt.co.th This domain is booked
siamport.co.th This domain is booked
siamsoprt.co.th This domain is booked
?

Register the various typos of your domain to protect your brand from cybersquatters.

Safe Browsing

Medium impact Very hard to solve

Yes

?

Great, your website is safe.

No evidence of phishing and/or malware has been detected.

Are you a spammer?

Technologies

Server IP

203.149.62.54

Server location: BANGKOK

?

Your server's IP address has little impact on your SEO. Nevertheless, try to host your website on a server which is geographically close to your visitors. Search engines take the geolocation of a server into account as well as the server speed.

Use DNSstuff for comprehensive reports on your server.

Technologies

?

Get to know the technologies used for your website. Some codes might slow down your website. Ask your webmaster to take a look at this.

Analytics

Low impact Easy to solve
?

Web analytics let you measure visitor activity on your website. You should have at least one analytics tool installed. It is also good to install one extra tool to have a confirmation of the results.

Analytics Tools: Google™ Analytics, Quantcast™, SiteCatalyst™, Piwik™, chartbeat™, Clicky™, ClickTale™, etc.

Doctype

XHTML 1.0 Transitional

?

Declaring a doctype helps web browsers to render content correctly.

Encoding

Low impact Easy to solve

WINDOWS-874

?

Great, language/character encoding is specified.

Specifying language/character encoding can prevent problems with the rendering of special characters.

Deprecated HTML

Low impact Hard to solve
Deprecated tags Occurrences Tips
<font> 12 Replace with the font and color style propertie
<u> 14 Replace with the text-decoration CSS property
?

Deprecated HTML tags are HTML tags that are no longer used. It is recommended that you remove or replace these HTML tags because they are now obsolete.

Promote

Social

Facebook Page

Low impact Easy to solve
Cover picture of the Siamsport Facebook Page

Likes531,108

Talking About128,990

URL
Name
Siamsport
About
www.siamsport.co.th ให้บริการข่าวสารกีฬาทั้งในและต่างประเทศ ครบถ้วนครบครัน
Mission
สื่อกีฬาครบวงจร ทั้ง หนังสือพิมพ์กีฬา นิตยสาร รายการทีวี ทีวีดาวเทียม เว็บไซต์สื่อข่าวกีฬาทั้งในและต่างประเทศแบบครบวงจร
Company overview
ตามติดข่าวกีฬาทั้งไทยและเทศ กับกิจกรรมจากสยามกีฬา สตาร์ซอคเก้อร์ แบบใกล้ชิดที่นี่นะคะ
Products
หนังสือพิมพ์ : สยามกีฬา, สตาร์ซอคเก้อร์, สปอร์ตพูล, สปอร์ตแมน, ตลาดลูกหนัง, มวยสยาม, เจาะเกมส์
ทีวีดาวเทียม : สยามกีฬาทีวี, ฟุตบอลสยามทีวี, สตาร์ซอคเก้อร์ทีวี
Address
Ramindra, Bangkok
Thailand
Phone
02-508-8000
?
These data regarding the Facebook Page are publicly available.