es
Añadir competidores
52.4
Screenshot for foggs.gr

foggs.gr

2014-06-29 11:49:53

Correctos

A mejorar

Errores

Optimizar

SEO

Título

Impacto medio Fácil de arreglar

foggs.gr

Longitud: 8 caracteres

?

Lo ideal es que su título tenga entre 10 y 70 caracteres (incluyendo espacios).

Asegúrese de que su título es descriptivo y contiene las palabras clave más importantes.

Asegúrese de que cada página tiene un título único.

Recursos: Utilice este snippet-optimizer para comprobar la apariencia de sus títulos y descripciones en los resultados de búsqueda de Google™.

Revise el título de su sitio web

Descripción

Impacto medio Fácil de arreglar

Δικαστικές Αποφάσεις Εφημεριδες Τυπος και αλλα

Longitud: 46 caracteres

?

Lo ideal es que la meta description contenga entre 70 y 160 caracteres (incluyendo espacios).

Las meta descriptions le permiten decidir cómo se describen y se muestran sus sitios web en los resultados de búsqueda. Una buena descripción actúa como un anuncio orgánico potencial y anima al que lo ve a hacer clic para visitar su sitio web.

Asegúrese de que su meta descripción es explícita y contiene sus palabras clave más importantes. Del mismo modo, cada página debe tener una única meta descripción relevante para el contenido de la página.

Mejore la meta-descripción

Encabezados

Bajo impacto Fácil de arreglar
H1 H2 H3 H4 H5
0 69 2 0 0
<H2> Το Εφετείο το οποίο με την προσβαλλόμενη απόφασή του, όπως από αυτήν προκύπτει, δεν διέταξε την κεκλεισμένων των θυρών διεξαγωγή της συζητήσεως της κρινόμενης υπόθεσης που αφορά την υποβολή σε δικαστική συμπαράσταση του πρώτου των αναιρεσιβλήτων (τ
<H2> Ζήτημα αν το Δημόσιο είναι διάδικος στη δίκη ενώπιον των δικαστηρίων σημάτων.
<H2> Ανάκληση διαχειριστών ΕΠΕ.
<H2> Διοικητική Δικονομία.
<H2> Απάτη κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια τέλεση.
<H2> Παραγραφή εμπραγμάτων αξιώσεων.
<H2> Θέσπιση φορολόγησης αυτοτελώς της ωφελείας από τη μεταβίβαση ολόκληρης ανώνυμης εταιρείας ή των μετοχών αυτής (του συνόλου ή μέρους αυτών).
<H2> Μη καταβολή χρεών στο δημόσιο.
<H2> Φόρος Προστιθέμενης Αξίας.
<H2> Αν ο οφειλέτης έχει περισσότερα χρέη προς τον δανειστή και η καταβαλλόμενη παροχή δεν επαρκεί για την εξόφληση όλων, τότε ο προσδιορισμός του εξοφλούμενου χρέους θα γίνει με βάση την τυχόν συμφωνία των μερών.
<H2> Αναγνώριση χρέους διακοπή παραγραφής.
<H2> Yποβολή δηλώσεως αποδόσεως παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος εκ μισθωτών υπηρεσιών.
<H2> Ο ειδικός φόρος καταναλώσεως αποτελεί εσωτερικό φόρο, του οποίου το συμβατό προς το κοινοτικό δίκαιο δεν πρέπει να εξετάζεται εν όψει των διατάξεων του άρθρου 30 Συνθήκης ΕΚ (πρβλ.
<H2> Πραγματικές δουλείες.
<H2> Η ενάγουσα ασφαλιστική εταιρεία δυνάμει ασφαλιστηρίου συμβολαίου μεταφοράς και εγγυήσεων εγκεκριμένων αποθηκευτών, που κατήρτισε με την εναγομένη, η οποία διατηρεί επιχείρηση οινοποιίας στο Ηράκλειο Κρήτης και λειτουργεί ως εγκεκριμένη φορολογική απο
<H2> Aπό τα άρθρα 297, 298, 300, 330 και 914 ΑΚ συνάγεται, ότι οι έννοιες της αμέλειας και της συνυπαιτιότητας είναι νομικές κι επομένως η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας ως προς τη συνδρομή ή όχι συνυπαιτιότητας του ζημιωθέντος για την επέλευση της ζημί
<H2> Κατά την ειδική εκκαθάριση προβληματικών επιχειρήσεων του άρθ.
<H2> Αμοιβές προσωπικού νοσηλευτικών κλπ.
<H2> Διαιτητική απόφαση.
<H2> Άρθρο 275 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.
<H2> O γονέας o οποίος δεν διαμένει με το τέκνο διατηρεί το δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίας με αυτό.
<H2> O δωρητής έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη δωρεά αν ο δωρεοδόχος φάνηκε με βαρύ παράπτωμα του αχάριστος απέναντι στο δωρητή ή στο σύζυγό του ή σε στενό συγγενή του και ιδίως αν αθέτησε την υποχρέωσή του να διατρέφει τον δωρητή.
<H2> Σύμβαση εργασίας.
<H2> Αναίρεση απόφασης.
<H2> Συγκέντρωση επιχειρήσεων.
<H2> Αδικοπραξία.
<H2> Από τις διατάξεις των άρθρων 47-50 του ΕμπΝ προκύπτει ότι στην αφανή εταιρία, η οποία δεν έχει νομική προσωπικότητα, εφαρμόζονται οι περί εταιριών διατάξεις του Αστικού Κώδικα, δηλαδή τα άρθρα 741 επ.
<H2> Αμοιβαίες υποχρεώσεις χρηματιστή και πελάτη από τη σύμβαση χρηματιστηριακής παραγγελίας.
<H2> Γενικοί όροι ασφαλιστηρίου για την αστική ευθύνη από ατυχήματα αυτοκινήτων.
<H2> Το κτηματολογικό διάγραμμα και ο κτηματολογικός πίνακας που συντάσσονται κατά τη διαδικασία της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, πρέπει να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και να απεικονίζουν την αληθινή κατάσταση του απαλλοτριουμένου, αφού τα έγγρα
<H2> Σε περίπτωση χρηματικής καταθέσεως στο όνομα του ίδιου του καταθέτη και τρίτου προσώπου, όπως η οριζομένη κατάθεση στο άρθρο 1 του Ν.
<H2> Απώλεια πιστωτικής κάρτας.
<H2> Χρησικτησία σε δημόσια κτήματα.
<H2> Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος.
<H2> Κακουργηματική πλαστογραφία μετά χρήσεως και κακουργηματική απάτη.
<H2> Αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης μετά την υποβολή αιτήσεως στο Εφετείο για υπαγωγή της εταιρείας σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.
<H2> Κλήτευση διαδίκων στο ακροατήριο.
<H2> Από τις διατάξεις των άρθρων 524 § 2, 535 § 1, 271 § 1 και 272 § 2 ΚΠολΔ, προκύπτει ότι, όταν δεν εμφανιστεί στο ακροατήριο ο εκκαλών ή εμφανισθεί και δεν συμμετάσχει με τον προσήκοντα τρόπο στην συζήτηση της εφέσεως, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, αφο
<H2> Κλήτευση διαδίκου.
<H2> H απόρριψη ή μη αιτήματος αναβολής ανήκει στη διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου της ουσίας, και ως εκ τούτου η σχετική κρίση του εκφεύγει του αναιρετικού ελέγχου.
<H2> Υπεξαίρεση.
<H2> Επίδοση εγγράφου σε νομικό πρόσωπο.
<H2> Για να δικαιούται ο παθών σε εργατικό ατύχημα χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, αρκεί να συνετέλεσε στην επέλευση του ατυχήματος και πταίσμα του εργοδότη ή των προστηθέντων από αυτόν, με την έννοια του άρθρου 914 ΑΚ, δηλαδή αρκεί να συντρέχ
<H2> Αναγκαστική εκτέλεση.
<H2> Αίτηση αναίρεσης.
<H2> Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αριθ.
<H2> Εώς ότου η καταδικαστική απόφαση γίνει αμετάκλητη και εκτελεστεί, κάθε έγγραφο της προδικασίας και της διαδικασίας που απευθύνεται στον κατηγορούμενο επιδίδεται στον συνήγορό του και μόνο αν ελλείπει αυτός και ο αντίκλητος επιδίδονται στην εισαγγε
<H2> Η κοινωνία υφίσταται κατ’ αρχήν επί ενός μόνο δικαιώματος.
<H2> Αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις.
<H2> Κατά το άρθρο 559 αρ.
<H2> Αμοιβαία κεφάλαια.
<H2> Περίπτωση αναγκαστικής ομοδικίας καθιερώνεται και με τη διάταξη του άρθρου 933 του ΚΠολΔ, από την οποία προκύπτει, ότι η ανακοπή κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης που ασκείται μετά την κατακύρωση, πρέπει να απευθύνεται κατά του υπερθεματιστή και του
<H2> Επίδοση πράξης προσδιορισμού ΦΠΑ σε μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρείας και όχι στο νόμιμο εκπρόσωπο είναι άκυρη.
<H2> Η ουσιώδης παράβαση των συμβατικών υποχρεώσεων του μισθωτού αποτελεί σπουδαίο λόγο καταγγελίας.
<H2> Φ.
<H2> Έφεση.
<H2> Κοινωνική πολιτική.
<H2> Υπάγεται στην αρμοδιότητα των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων κάθε αγωγή που αφορά στην καταβολή αποζημιώσεως, που στηρίζεται στην ευθύνη του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ σε αποζημίωση για τις παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων τους, που τελούνται ή σημ
<H2> Κλήτευση διαδίκων στο ακροατήριο.
<H2> Στο έγγραφο της αιτήσεως αναιρέσεως πρέπει να αναφέρεται κατά τρόπο σαφή, ορισμένο και ευσύνοπτο η νομική πλημμέλεια που αποδίδεται στο δικαστήριο της ουσίας, το οποίο εξέδωσε την προβαλλομένη απόφαση, ώστε να είναι δυνατό να διαπιστωθεί αν και ποι
<H2> Όροι και περιορισμοί δόμησης.
<H2> Ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκινητικά ατυχήματα.
<H2> Τράπεζες.
<H2> Αιγιαλός.
<H2> Παράλειψη καταχώρησης στο κτηματολόγιο εμπράγματου βάρους που προϋπήρχε των πρώτων εγγραφών.
<H2> Από τις διατάξεις των άρθρων 1763 και 1764 ΑΚ προκύπτει ότι με την ανάκληση της διαθήκης καταργείται η ισχύς της υπό την έννοια ότι οι διατάξεις της δεν μπορούν πλέον να αναπτύξουν έννομα αποτελέσματα, αλλά ούτε από τους ορισμούς των ανωτέρω διατάξ
<H2> Κατά το άρθρο 553 παρ.
<H2> Εξέταση μαρτύρων.
<H2> Απαράδεκτο συζήτησης.
<H3> Τα πιο δημοφιλή
<H3> στατιστικα
?

¡Genial! Su sitio web está estructurado usando encabezados HTML (de <H1> a <H6>).

Utilice sus palabras clave en los encabezados y asegúrese de que el primer nivel (<H1>) incluye sus palabras clave más relevantes. Nunca duplique el contenido de la etiqueta de título en la etiqueta de encabezado.

Para una ‪SEO más efectivo, use sólo una etiqueta <H1> por página.

Incluya las palabras clave importantes en cabeceras <H>

Nube de palabras clave

  • του243
  • και168
  • της147
  • την91
  • που91
  • από74
  • για69
?

Esta nube de palabras clave proporciona una idea de sus palabras clave más usadas. Son, seguramente, las que tienen mayor probabilidad de obtener un mejor posicionamiento en los motores de búsqueda.

Imágenes

Impacto medio Fácil de arreglar

Se han encontrado 1 imágenes en esta URL.

1 atributos ALT están vacíos o no aparecen.

  • /img/logo2002.png
?

¡Bien! La mayoría de sus imágenes tienen texto alternativo (el atributo ALT).

El texto alternativo describe sus imágenes para que puedan aparecer en los resultados de búsqueda de Google™ Images.

Ponga nombre a todas las imágenes

Ratio texto/HTML

Impacto medio Difícil de arreglar

66,9%

?

¡Estupendo! El ratio de texto para código HTML de esta página es superior al 15 por ciento.

Aunque su ratio de texto para código HTML es bueno, siempre puede mejorarlo añadiendo más contenido de texto a sus páginas.

Una ratio de entre el25 y el 75 por ciento es lo ideal. Fuera de ese intervalo, la página corre el riesgo de ser considerada spam.

Mientras el contenido sea relevante y ofrezca información esencial, tener más contenido de texto es un punto a favor.

Añada contenido adicional con más palabras clave

Vista previa de Google

Impacto medio Fácil de arreglar

foggs.gr

foggs.gr/

Δικαστικές Αποφάσεις Εφημεριδες Τυπος και αλλα

?
Este es un ejemplo de cómo quedaría su título y su descripción en los resultados de búsqueda de Google™.

Resolver www

Impacto medio Fácil de arreglar

¡Cuidado! Su sitio web sin www no redirecciona a www (o al contrario). ¡Es contenido duplicado!

?

Asegúrese de que www.foggs.gr y foggs.gr no están funcionando en paralelo.

Las solicitudes de redireccionamientode nombres de dominio secundarios son importantes porque los motores de búsqueda interpretan las URL con y sin www como dos sitios web diferentes.

Una vez establecido su dominio primario, utilice una redirección 301 para todo aquel tráfico que llegue al dominio secundario.

Redirija su URL sin www hacia www

Canonicalización de la IP

Bajo impacto Fácil de arreglar

?

¡Estupendo! La dirección IP de su sitio web remite hacia el dominio de su sitio web.

Para comprobarlo, indique su dirección IP en el navegador y compruebe que su sitio web se carga también desde la dirección IP. Lo ideal sería que su dirección IP remitierá a la URL de su sitio web o a la página de mantenimiento facilitada por su proveedor de alojamiento web.

En caso de que no se realice el redireccionamiento, debería establecer un redireccionamiento 301 por medio de htaccess para asegurarse de que su IP no es indexada.

Robots.txt

Impacto medio Fácil de arreglar
?

¡Estupendo! Su sitio web tiene un archivo robots.txt.

Un fichero robots.txt permite restringir el acceso a los robots de los motores de búsqueda que rastrean la web y puede evitar que accedan a directorios y páginas determinadas. También especifica la ubicación del archivo del mapa del sitio XML.

Haga clic aquí para comprobar que su fichero robots.txt no tiene errores de sintaxis.

Cree un archivo robots.txt

Mapa del sitio XML

Bajo impacto Fácil de arreglar

No disponible

?

Su sitio web no tiene un mapa del sitio XML. Esto puede traerle problemas.

Un mapa del sitio enumera las URL que pueden rastrearse y puede incluir información adicional, como las últimas actualizaciones de su sitio web, la frecuencia de cambios y la importancia de las URL. Esto permite a los motores de búsqueda rastrear el sitio web de una forma más exhaustiva.

Haga clic aquí para generar un mapa del sitio XML para su sitio web.

Le recomendamos remitir un mapa de su sitio en XML a Google™ Webmaster Tools y a Bing Webmaster Tools.

Añada y optimice su mapa del sitio en XML

Reescribir URL

Bajo impacto Difícil de arreglar

¡Cuidado! Se han detectado parámetros en varias URL.

?

Sería conveniente reescribir sus URL.

Las URL de su sitio web contienen elementos innecesarios que las hacen parecer complejas. Una URL ha de ser fácil de leer y recordar para el usuario. Los buscadores necesitan URL limpias y que incluyan las palabras clave más relevantes del sitio. Las URL claras también son útiles cuando se usan en social media, ya que explican el contenido de la página.

Reescriba y limpie sus URL.

Guiones bajos en su URL

Bajo impacto Difícil de arreglar

No

?
¡Genial! Su URL no contiene ‪‬guiones bajos (_). Google&trade interpreta los guiones (-) como separadores de palabras pero no hace lo mismo con los guiones bajos.

Flash

Bajo impacto Fácil de arreglar

No

?

¡Estupendo! No se detectó contenido Flash en esta página.

El contenido Flash sólo debería usarse para momentos puntuales. Aunque el contenido Flash resulta atractivo, no es indexado adecuadamente por los motores de búsqueda. Evite sitios web construídos completamente con Flash para maximizar el SEO.

Este consejo también es aplicable para AJAX.

Restrinja el uso de contenido Flash

Marcos

Bajo impacto Fácil de arreglar

No

?

¡Estupendo! No se han detectado marcos en esta página.

Los marcos pueden causar problemas a su web porque los motores de búsqueda no rastrean ni indexan sus contenidos.

Evite los marcos siempre que pueda y utilice una tag NoFrames si necesita usarlos.

Vuelva a comprobar los marcos

Blog

Impacto medio Difícil de arreglar

No se ha encontrado ningún blog en este sitio web.

?

Su sitio web no tiene un blog.

En la competitiva y dura escena del márketing en Internet, el marketing de contenido manda. Aunque publicar contenido en otras web podría ser una buena estrategia, hacerlo en su propio sitio web aporta más beneficios.

Crear un blog es una forma estupenda de impulsar su SEO y atraer visitantes de calidad.

Siga estos magníficos consejos para incrementar el rendimiento SEO de su blog.

Plantéese crear un blog

Móvil

Visualización móvil

Bajo impacto
Su sitio web en un iPhone
Su sitio web en un iPad
?

El número de personas que utilizan Internet móvil está creciendo rápidamente. Más de un 75 por ciento de usuarios de teléfono móviles cuentan con un dispositivo de tipo smartphones. ‪‬Su sitio web debería visualizarse de forma atractiva en los dispositivos móviles más populares.
Consejo: Utilice una herramienta de analítica para controlar el uso móvil de su sitio web.

Tiempo de Carga (Móviles)

Bajo impacto
Muy lento    Muy lento
?

Intente cargar su sitio web en un dispositivo móvil y mida el tiempo que tarda en cargarse. Si le lleva más de cinco segundos descargarse en un dispositivo móvil, ¡podría perder el 74% de sus visitantes!

El uso de los móviles está creciendo muy rápido, en especial en Norteamérica, donde pronto se situará por delante de la navegación web desde el ordenador. Asegúrese de que su sitio web se carga rápido y de que su apariencia es atractiva en todo tipo de dispositivos móviles. No utilice Flash y reduzca al mínimo las fotos y los vídeos.

Estos son dos consejos útiles de Google™ para optimizar la velocidad de la versión móvil de su sitio web.

Optimización móvil

Bajo impacto Fácil de arreglar

Esta web no está muy optimizada para dispositivos móviles

CSS para móvil

Redirección Móvil

Técnicas adicionales de optimización móvil:

Etiqueta meta viewport

Icono Apple

Sin contenido Flash

?

Asegúrese de que su web está preparada para la navegación móvil. Estos son los distintos aspectos que pueden optimizarse para los usuarios de móviles:

Optimice su sitio web para el acceso desde dispositivos móviles

Usabilidad

URL

http://foggs.gr

Longitud: 5 caracteres

?

Procure que sus URL sean cortas y evite nombres de dominio largos siempre que sea posible.

Los motores de búsqueda reconocerán mejor una URL descriptiva. Viendo la barra de direcciones, un usuario debería poder predecir el contenido de la página antes de acceder a ella (ej. http://www.misitioweb.com/es/productos).

Tenga en cuenta que las URL son una parte relevante de la estrategia global de SEO. Utilice URL claras para que Google™ rastree mejor su sitio web.

Recurso: Busque un buen nombre de dominio . Si no quedan buenos nombres disponibles, considere la opción de hacerse con uno de segunda mano. Para prevenir la usurpación de marca, debería también registrar como tal el nombre de su dominio.

Favicon

Impacto medio Fácil de arreglar

?

¡Genial! Su sitio web tiene icono propio. Asegúrese de que su favicon es consecuente con su marca.

Recurso: Echa un vistazo a esta buenísima idea para mejorar la experiencia del usuario con un favicon especial.

Añada un Favicon

Página 404 Personalizada

Bajo impacto Fácil de arreglar

Su sitio web no tiene una página persnoalizada de error 404.

?

Parece que su web no tiene una página de Error 404. Esto es perjudicial en términos de usabilidad.

Aproveche la oportunidad para ofrecer a sus visitantes una atractiva y útil página de Error 404 para aumentar la retención de usuarios.

Personalice su página de error 404

Formularios de conversión

Bajo impacto Fácil de arreglar

No hemos podido encontrar formularios de conversión en esta página.

?

Añada un formulario de conversión para los visitantes que vuelven. Podría servir para registrarse a una subscripción, conseguir el correo electrónico de un visitante o para cerrar una venta online. Convertir visitantes en clientes o futuros clientes es probablemente el principal objetivo de su web.

Tras añadir un formulario de conversión a su sitio web, es importante que
optimice su sitio web para estimular las conversiones.

Añada un formulario de conversión

Tamaño de página

Bajo impacto
?

Dos de los motivos principales del aumento de tamaño de una página son las imágenes y los ficheros Javascript.

El tamaño de página afecta a la velocidad de su web. Intente mantener el tamaño de sus páginas por debajo de la media global.

Consejo: Utilice imágenes de pequeño tamaño y optimice su descarga con gzip.

Tiempo de carga

Alto impacto Difícil de arreglar

1,85 segundo(s) (56,72 kB/s)

?

Su sitio web es demasiado lento. La lentitud de carga es una de las principales quejas de los usuarios de Internet.

Si el tiempo de carga/Kb es corto, esto significa que su página de inicio es demasiado grande. Si el tiempo de carga/Kb es largo, esto podría deberse a problemas del servidor, de la red, de una optimización del código pobre (caché, Mysql queries, etc.), o una causa externa (códigos publicitarios, de análisis, etc.).

La velocidad de un sitio web se está convirtiendo en un factor relevante para conseguir un buen posicionamiento en los resultados de búsqueda de Google™.

Recursos: Consulte los tutoriales para desarrolladores de Google™ en los que podrá encontrar consejos sobre cómo mejorar la velocidad de su sitio web.

Controle su servidor y reciba alertas por SMS cuando su sitio web no funcione, usando una herramienta de monitorización de sitios web.

Mejore la velocidad de su sitio web

Idioma

Bajo impacto Fácil de arreglar

Declarado: Inglés (Reino Unido)

Detectado: Griego

?

El idioma que ha especificado para su sitio web es distinto del que ha detectado Google™. Utilice el atributo de idioma META para elegir el idioma deseado para su sitio web.

Consejos para webs multilingües:

  • Defina el idioma del contenido en el código HTML de cada página.
  • Especifique también el código de idioma en la URL (ej. "misitioweb.com/es/micontenido.html").

Especifique el idioma utilizado

Impresión

Bajo impacto Difícil de arreglar

No se ha encontrado una versión CSS imprimible.

?

Esta es una hoja especial de estilo CSS que asegura que los diseños de interfaz y las imágenes innecesarias no aparecen al imprimir páginas de su sitio web, ahorrando así un montón de tinta al usuario.

Es otra forma de enriquecer la experiencia del usuario.

Si aún no tiene una hoja de estilos de impresión, cree una.

Dublin Core

Bajo impacto Fácil de arreglar

No disponible

?

Esta página no se beneficia de los Dublin Core.

Los Dublin Core son una serie de elementos de metadatos estándar que se usan para describir los contenidos de un sitio web. Pueden resultar de ayuda a algunos motores de búsqueda internos y no inflan el código.

Disponibilidad del dominio

Bajo impacto
Dominios (TLD) Estado
foggs.com en 15 días
foggs.net en 8 meses
foggs.org Este dominio está reservado o en uso
foggs.info Este dominio está reservado o en uso
foggs.biz Disponible. ¡Regístrelo ahora!
foggs.eu Este dominio está reservado o en uso
?

Registre las distintas extensiones de su dominio para proteger su marca de los domainers.

Dominios similares

Bajo impacto
Dominios (TLD) Estado
doggs.gr Este dominio está reservado o en uso
figgs.gr Este dominio está reservado o en uso
fofgs.gr Este dominio está reservado o en uso
fogfs.gr Este dominio está reservado o en uso
fpggs.gr Este dominio está reservado o en uso
fggs.gr Este dominio está reservado o en uso
foggs.gr Este dominio está reservado o en uso
?

Registre los nombres de dominio similares al suyo para proteger su marca de los domainers.

Bloquear spam

Impacto medio Casi imposible de arreglar

Su IP no está en la lista negra del Spammer Directory.

?

Es importante que su estrategia SEO no se vea mermada por la realización de no "muy buenas" prácticas o por realizar SPAM. Evite spamear foros y blogs con malas prácticas. Sea consecuente con los resultados que puede obtener.

Si realiza campañas de email marketing así como el envío de email transaccionales evite realizarlas directamente desde sus servidores con tal de evitar que le tachen de "spammer". Utilice software profesional creado con estos fines. Con ello no sólo optimizará la entrega de email sino que mantendrá su IP limpia.

Contacte con Spamcop.net para mantener su reputación limpia

Navegación segura

Impacto medio Casi imposible de arreglar

?

¡Estupendo! Su web es segura.

No se han detectado evidencias de phishing y/o software malicioso.

¿Es usted un spammer?

Tecnologías

IP del servidor

88.198.86.211

Ubicación del servidor: NUREMBERG

?

La dirección IP de su servidor no tiene mucho efecto sobre su SEO. No obstante, intente alojar su sitio web en un servidor que se encuentre geográficamente cerca de sus visitantes. Los motores de búsqueda tienen en cuenta la situación geográfica del servidor, así como su velocidad.

Utilice DNSstuff para obtener informes detallados sobre su servidor.

Tecnologías

?

Conozca la tecnología utilizada en su sitio web. Hay códigos que pueden ralentizarlo. Pídale a su administrador web que lo compruebe.

Consejos técnicos

Impacto medio Difícil de arreglar

Aún puede trabajar un poco más en optimizar la velocidad de su web.

Intente ganar velocidad utilizando en su web el almacenamiento en caché.

Su sitio web no utiliza tablas anidadas. Ello favorece a la velocidad del sitio.

Intente no incluir estilos ”inline" en su sitio web.

Evite incluir demasiadas hojas de estilo CSS. Su sitio web cuenta con más de 4.

¡Perfecto: Su sitio web no tiene demasiados ficheros Javascript.

Su sitio web se beneficia del tipo de compresión gzip. ¡Perfecto!

?

La velocidad de un sitio web influye mucho en el SEO. Optimícela para que los motores de búsqueda le recompensen enviándole más visitantes.
Además, las tasas de conversión son mucho mayores en los sitios web que cargan con mayor rapidez que las de sus competidores.

Herramientas de Analítica

Bajo impacto Fácil de arreglar
?

La analítica Web le permite medir la actividad de los visitantes de su sitio web. Debería tener instalada al menos una herramienta de analítica y se recomienda instalar otra más para obtener una confirmación de los resultados.

Herramientas de analítica: Google™ Analytics, Quantcast™, SiteCatalyst™, Piwik™, chartbeat™, Clicky™, ClickTale™, etc.

Validez W3C

Bajo impacto Difícil de arreglar

Invalid: 0 error(es), 0 advertencia(s)

?

Utilice un marcado válido y sin errores. Los errores de sintaxis pueden hacer que a los buscadores les cueste indexar su web.

Para identificar los errores detectados, ejecute el servicio de validación W3C o bien con Validator.nu. De esta manera, no se le escapará ningún error.

W3C es un organismo internacional que determina los estándares web.

Corrija los errores de sintaxis del código

Doctype

XHTML 1.0 Transitional

?

Declarar un doctype ayuda a los navegadores a presentar el contenido correctamente.

Codificación

Bajo impacto Fácil de arreglar

UTF-8

?

¡Genial! La codificación del idioma/caracteres está especificada.

Determinar la codificación del idioma/caracteres puede evitar problemas con la interpretación de caracteres especiales.

Explorar directorio web

Bajo impacto Fácil de arreglar

No

?

¡Estupendo! Ahora su servidor no permite a los visitantes explorar su directorio accediendo a él directamente, una medida de seguridad excelente.

Firma del servidor

Bajo impacto Fácil de arreglar

?

¡Cuidado! ¡La firma de su servidor está activada! Le recomendamos encarecidamente que desactive la firma de su servidor para garantizar la seguridad de su sitio web.

Publicitar

Redes sociales

Impacto social

Alto impacto Difícil de arreglar

Este sitio web es bastante popular en las redes sociales.

Me gusta de Facebook1

Compartido en Facebook51

Comentarios de Facebook1

Google™ +0

?

El impacto de los medios sociales es enorme para algunos sectores.

Asegúrese de tener perfiles sociales en Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+ y otros sitios de interés para sus clientes.

Obtenga más información sobre cómo captar a su público de las redes sociales y crear un grupo de seguidores habituales. También puede utilizar su sitio web para aumentar su popularidad en las plataformas sociales.

Eche un vistazo a estas útiles herramientas para gestionar su campaña en social media.

Nota: Estos datos representan influencias en las redes sociales desde la URL de su sitio web, no desde páginas de marcas específicas.

Promocione su sitio web en social media

Cuenta de Twitter™

Bajo impacto

La cuenta de Twitter™ @Foggs está registrada, ¡pero no cuenta con un link hacia ella desde su sitio web!

Consejo: Incluya la URL de su web en su página Twitter.

?

Twitter es una red social de rápido crecimiento.

Si es posible, cree una cuenta en Twitter con el nombre de su marca cuanto antes y evitará la usurpación de identidad.

Aquí encontrará algunos consejos para ayudarle a crear un plan promocional en Twitter. Puede aprender más de las marcas con mayor presencia en Twitter hoy en día.

Registre su marca en Twitter

Facebook Página

Bajo impacto Fácil de arreglar

"Me gusta"485

Hablando de4

Nombre

Foggs.gr

Información

Δικαστικές Αποφάσεις

?
Estos datos sobre la Facebook página son públicos.

Local

Directorios Locales

Falta perfil en Google My Business™

Añade tu página de Foursquare o crea una

Añade tu perfil a Yelp o crea uno

?
Este es un listado de directorios locales en los que hemos encontrado su negocio. Preste atención en si está incluido o no y de qué manera, puesto que cada vez más los resultados de directorios locales aparecen incluidos como parte de los SERPs de los principales motores de búsqueda. ¡Puede que incluso su página en Google+ reciba más visitas que su sitio web!

Es importante cerciorarse de que los detalles de su negocio incluidos en cada uno de los directorios locales sean correctos así como precisos. Incluya su negocio en los directorios propios de su país o aquellos en los que se encuentre su audiencia (Estados Unidos, Reino Unido, España, Francia, Canadá, Australia, Brasil y la India) y potencie sus listados con fotos, vídeos, horarios, servicios así como cuantas opiniones de clientes le sean posibles.
Medir

Visitantes

Estimación del tráfico

Impacto medio
Bajo    Bajo
?

Usamos distintas herramientas para estimar el tráfico web, entre las que se incluyen Google™ Trends y Alexa™.

No obstante, su herramienta de analítica web proporcionará los datos de tráfico más precisos.

Ranking de tráfico

1.101.308º Web más visitada en el Mundo

8.460º más visitado en  Grecia

?

Cuanto menor sea su puesto en Alexa, mayor será el número de visitas que reciba su web.

Su clasificación en Alexa es una buena estimación del tráfico mundial de su web, aunque no es 100% precisa.

Revisar los sitios web más visitados por países puede brindarle información interesante.

Quantcast ofrece servicios similares.

Ubicación de visitantes

Greece
87.2
Países populares ccTLD Estado
Guinea Ecuatorial foggs.gq Este dominio está reservado o en uso
?

‬Le recomendamos que registre los nombres de dominio en los países ‪‬donde su web es popular. Así evitará que lo hagan sus potenciales competidores y saquen provecho de su reputación en estos países.