Start optimizing romaaeterna.nl
 • Reviews are automatically refreshed every day
 • Track search engine rankings of your important keywords
 • Crawl your website for errors and content issues
 • Receive weekly updates in your mailbox

Marketing Checklist

Get help from a Certified Expert Become an Expert

Jessica Lewis Jessica Lewis
Vienna (VA)
Michael Johnston Michael Johnston
Selinsgrove (PA)
Denise Grothouse Denise Grothouse
Germansville (PA)
Optimize

SEO

Title Tag

Roma Aeterna: tijdschrift over de Eeuwige Stad

Length: 46 character(s) (338 pixels)

Your HTML title tag appears in browser tabs, bookmarks and in search result pages.

Make your title tags clear, concise (65 characters, 200-569 pixels) and include your most important keywords.

Check the title tags for thousands of pages at once using Site Crawl.

Check the title of your website

Meta Description

Roma Aeterna is hét tijdschrift over Rome. Elk nummer bevat wetenschappelijke, kunstzinnige en literaire bijdragen.

Length: 115 character(s) (670 pixels)

Great, your meta description contains between 70 and 160 characters spaces included (400 - 940 pixels).

A good meta description acts as an organic advertisement, so use enticing messaging with a clear call to action to maximize click-through rate. They allow you to influence how your web pages are described and displayed in search results.

Ensure that all of your web pages have a unique meta description that is explicit and contains your most important keywords (these appear in bold when they match part or all of the user’s search query).

Use WooRank's Site Crawl to check thousands of pages for meta descriptions that are too long, too short or duplicated across multiple web pages.

Improve the Meta Description

Google Preview

Desktop Version

Roma Aeterna: tijdschrift over de Eeuwige Stad

https://romaaeterna.nl/

Roma Aeterna is hét tijdschrift over Rome. Elk nummer bevat wetenschappelijke, kunstzinnige en literaire bijdragen.

Mobile Version

https://romaaeterna.nl

Roma Aeterna: tijdschrift over de Eeuwige Stad

Roma Aeterna is hét tijdschrift over Rome. Elk nummer bevat wetenschappelijke, kunstzinnige en literaire bijdragen.

This is a representation of what your title tag and meta description will look like in Google search results for both mobile and desktop users. Searchers on mobile devices will also see your site's favicon displayed next to the page's URL or domain.

Search engines may create their own titles and descriptions if they are missing, poorly written and/or not relevant to the content on the page and cut short if they go over the character limit. So it’s important to be clear, concise and within the suggested character limit.

Check your title tag and meta description to make sure they are clear, concise, within the suggested character limit and that they convey the right message to encourage the viewer to click through to your site.

Headings

<H1> <H2> <H3> <H4> <H5>
0 6 0 14 3
<H2> Tijdschrift Roma Aeterna
<H2> Nieuwste nummer Rome Ooit/Nooit nu verkrijgbaar
<H2> Eerder verschenen nummers
<H2> Ons nieuwste nummer over het Rome dat Ooit en Nooit was is verkrijgbaar bij onze verkooppunten in Amsterdam , Leiden en Utrecht . Wilt u nummers nabestellen? Stuur dan een e-mail aan info@romaaeterna.nl .
<H2> Activiteiten
<H2>
<H4> Roma Aeterna is het enige tijdschrift in het Nederlands taalgebied met exclusieve aandacht voor de Eeuwige Stad. Het presenteert recente, wetenschappelijke inzichten op een toegankelijke manier en is rijk geïllustreerd. Roma Aeterna beperkt zich niet tot een specifiek tijdvak. Elk historisch of cultuurwetenschappelijk onderwerp is welkom.
<H4> Alle artikelen zijn zoveel mogelijk gekoppeld aan concrete plaatsen in Rome, die samengevat zijn op een overzichtskaart van de stad. D it maakt Roma Aeterna bijzonder geschikt voor het onderwijs, voor op Romereis en voor iedereen die meer wil ontdekken over de Eeuwige Stad.
<H4> De redactie bestaat uit jonge liefhebbers met uiteenlopende expertises die zich belangeloos en onbezoldigd inzetten voor het maken van het tijdschrift en het verzorgen van alle Rome-activiteiten. Wilt u Roma Aeterna hierbij steunen? Word dan donateur !
<H4>
<H4> De nummers zijn verkrijgbaar voor €15 per stuk (excl. verzendkosten).
<H4> Wij Zijn Romeinen
<H4> De redactie van Roma Aeterna organiseerde onder de naam Wij Zijn Romeinen een crowdfundingsactie voor de door Feyenoord-hooligans vernielde Barcaccia-fontein. De actie leverde €6813,08 op. Van de opbrengst is de Fontana dei Libri in het centrum van Rome gerestaureerd. De restauratiewerkzaamheden zijn afgerond op 26 januari 2018. Meer over Wij Zijn Romeinen..
<H4> Museumnacht 2018
<H4> Tijdens de Museumnacht op zaterdag 3 november 2018 werkte Roma Aeterna samen met de Hermitage Amsterdam! Ter gelegenheid van de tentoonstelling Classic Beauties over het neoclassicisme en de Grand Tour organiseren we een avond vol Romeinse schoonheid en verleiding. Bekijk de foto's op onze Facebookpagina .
<H4> Lanceringsborrels
<H4> De verschijning van elke nieuwe Roma Aeterna wordt feestelijk gevierd met een lanceringsborrel. Op donderdag 29 november 2018 is het nieuwe nummer 'Rome Ooit/Nooit' gepresenteerd in het Pianola museum in Amsterdam. Foto's van de lanceringsborrel kunt u vinden op onze Facebookpagina .
<H4> Verkooppunten
<H4> Contact
<H4> Over Roma Aeterna
<H5> Ter gelegenheid van ons 5-jarig bestaan verkennen we, onder de titel 'Ooit/Nooit', brandpunten van het vergane, imaginaire en visionaire Rome dat er ooit was maar inmiddels is verdwenen (zoals de Isis-tempel op het Marsveld of het beroemde middeleeuwse Lateranenpaleis), en dat wel bedacht is maar nooit is gerealiseerd (zoals het plan van een ondernemende Nederlander om de Tiber te verleggen). Het dubbeldikke nummer bevat zestien spannende bijdragen van Guido Cuyt, Eva Mol, Dennis Jussen, Anne Huijbers, Elizabeth den Hartog, Raphael Hunsucker, Maurits Lesmeister, Jo'anne van Ooijen, Siward Tacoma, Janneke Van Asperen, Arnold Witte, Mieke Berk, Richard Haasen, Andrea Vreede, Harald Hendrix, Leonoor Borgesius en prachtige reconstructietekeningen van Menno Balm.
<H5> Verkooppunten
<H5> Het nieuwe nummer is verkrijgbaar bij onze verkooppunten Athenaeum Boekhandel in Amsterdam, Rijksmuseum van Oudheden in Leiden en in het Centraal Museum in Utrecht. Wilt u de nieuwste Roma Aeterna thuis gestuurd krijgen? Word dan donateur.
and 20 more.

Great, your website is structured using HTML headings (<H1> to <H6>).

Use your keywords in the headings and make sure the first level (<H1>) includes your most important keywords. Never duplicate your title tag content in your header tag.

While it is important to ensure every page has an <H1> tag, only include more than one per page if you're using HTML5. Instead, use multiple <H2> - <H6> tags.

Add the important keywords in <H> headings

Content Analysis

 • roma aeterna 13
 • nieuwste nummer 2
 • nieuwe nummer 2
 • athenaeum boekhandel 2
 • centraal museum 2
 • onze facebookpagina 2
 • onze verkooppunten 2
 • ter gelegenheid 2
 • eeuwige stad 3
 • rome ooit 2
 • nummers 3
 • onder 3
 • word donateur 2
 • verkooppunten 4
 • rome 7
 • ooit 5
 • stad 4
 • leiden 3
 • romeinen 4
 • anne 2

This data represents the words and phrases that your page appears to be optimized around. We use what’s called “natural language processing" (NLP), which is a form of artificial intelligence that allows computers to read human language, to do this analysis.

The numbers next to each word or phrase represents how often we detected them and their variants on the page.

Are these the keywords you want to target for your page? If so, great! Track your site’s rankings in Google search results using WooRank’s Keyword Tool.

If these keywords aren’t relevant to your page, consider updating your content to optimize it for your target keywords.

Alt Attribute

We found 10 images on this web page.

No ALT attributes are missing.

Alternative text allows you to add a description to an image. Since search engine crawlers cannot see images, they rely on alternative text attributes to determine relevance to a search query. Alternative text also helps makes an image more likely to appear in a Google image search and is used by screen readers to provide context for visually impaired users.

It looks like most or all of your images have alternative text. Check the images on your website to make sure accurate and relevant alternative text is specified for each image on the page.

Try to keep your alternative text to a simple, one-sentence description of what's in the image.

Set a name for all your images

WWW Resolve

Great, a redirect is in place to redirect traffic from your non-preferred domain.

Search engines see www.romaaeterna.nl and romaaeterna.nl as different websites. This means they could see a large amount of duplicate content, which they don't like.

Fortunately your website redirects www.romaaeterna.nl and romaaeterna.nl to the same site.

Redirect non-www to www

Robots.txt

A robots.txt file allows you to restrict the access of search engine crawlers to prevent them from accessing specific pages or directories. They also point the web crawler to your page’s XML sitemap file.

Your site currently has a robots.txt file. You can use Google Search Console's Robots.txt Tester to submit and test your robots.txt file and to make sure Googlebot isn't crawling any restricted files.

See the pages you've disallowed with your robots.txt file with Site Crawl.

Add a robots.txt file

XML Sitemap

XML sitemaps contain the list of your URLs that are available to index and allow the search engines to read your pages more intelligently. They can also include information like your site’s latest updates, frequency of changes and the importance of URLs.

Be sure to only include the pages you want search engines to crawl, so leave out any that have been blocked in a robots.txt file. Avoid using any URLs that cause redirects or error codes and be sure to be consistent in using your preferred URLs (with or without www.), correct protocols (http vs. https) and trailing slashes. You should also use your robots.txt file to point search engine crawlers to the location of your sitemap.

Add and Optimize your XML sitemap

Sitemaps Validity

All sitemaps are within the file size limit

All sitemaps are within the URL count limit

All sitemaps have a valid structure

All sitemaps are accessible

The sitemaps in your robots.txt file use a valid URL format

Great! Your sitemaps seem to be valid

To learn more about what a valid sitemap should look like check out our guide about XML Sitemaps or submit it through Google Search Console.

URL Parameters

Good, the URLs look clean.

URL parameters are used to track user behaviors on site (session IDs), traffic sources (referrer IDs) or to give users control over the content on the page (sorting and filtering). The issue with URL parameters is that Google sees each unique parameter value as a new URL hosting the same thing - meaning you could have a duplicate content problem. Sometimes, it’s able to recognize these URLs and group them together. It then algorithmically decides which URL is the best representation of the group and uses it to consolidate ranking signals and display in search results. You can help Google recognize the best URL by using the rel="canonical" tag.

Use the URL Parameters Tool in Google Search Console to tell Google how your URL parameters affect page content and how to to crawl URLs with parameters. Use this tool very carefully - you can easily prevent Google from crawling pages you want indexed through overly restrictive crawling settings, especially if you have URLs with multiple parameters.

Check the On-Page section of Site Crawl to identify any duplicate content issues.
Rewrite your URLs and clean them up.

Underscores in the URLs

Great, you are not using ‪underscores (these_are_underscores) in your URLs.

Great, you aren't using ‪underscores (these_are_underscores) in your URLs.

Google sees hyphens as word separators while underscores aren't recognized. So the search engine sees www.example.com/green_dress as www.example.com/greendress. The bots will have a hard time determining this URL's relevance to a keyword.

Structured Data

Schema.org

We didn't detect any schema.org items on your webpage

Get started using Schema.org vocabulary and marking up your webpage.

Schema.org is a set of vocabularies used to add meaning to the information on a webpage in a way that is readable by machines (Google). Schema.org vocabularies include attributes for entities, relationships between entities and actions.

Learn more in Google's intro to structured data. Structuring data on your pages can help increase website traffic and improve audience engagement. Schema.org vocabulary can be added to a page using many different formats, including RDFa, Microdata and JSON-LD.

Open Graph Protocol

Missing 'og:type'

Missing 'og:image'

Missing 'og:url'

Homepage

Missing 'og:description'

Tag
og:title Homepage
og:site_name Over Roma Aeterna
We detected open graph tags on your webpage, but there are some errors that should be fixed.

Facebook developed the Open Graph protocol to enable the integration of any web page with its social media platform. Other social media platforms have also adopted the protocol, allowing you to control how your web pages are presented when shared across social media.

Use the Sharing Debugger to check what information appears when shared on Facebook and the Twitter Cards Validator to do the same for Twitter.

Microformats

Designed for humans first and machines second, microformats use code (HTML/XHTML tags) originally intended for other purposes to add context to the content on a webpage. This helps machines (like Google!) to understand certain information (contact information, geographic coordinates, calendar events, etc.) intended for humans.

Mobile

Mobile visits

Upgrade to see the number of monthly visits from mobile users.
Free Trial

Mobile Friendliness

Good    Good

This web page is super optimized for Mobile Visitors

Mobile friendly pages make it easy for users to complete objectives and common tasks and use a design or template that is consistent across all devices (uses responsive web design).

Your site is well configured for mobile users.

Mobile Rendering

romaaeterna.nl on an iPhone
romaaeterna.nl on an iPad

This is how your website appears when displayed on different mobile devices.

With more than half of all Google search queries originating on a mobile device, it is important to make sure your mobile site is optimized for these users.

Tap Targets

In the table below, find the tap targets that are too small, their size in pixels and the overlapping target that is too close to be easily clicked.

Tap Target Size Overlapping Target
BUTTON 44x34
BUTTON 311x39
BUTTON 163x16
BUTTON 92x20
BUTTON 59x20
BUTTON 58x20
and 3 more.
Your page’s links and buttons are too small and/or too close to be easily clicked on a mobile device. The average fingertip area is 48 pixels in width and height. Tap targets should also be spaced enough so that a user's finger pressing on one link or button does not inadvertently touch another one. The minimum required space between tap targets is 8 pixels on all sides.

Use Google's Lighthouse tool to get a detailed look at all of your too tap targets that are too small and too close together.

Plugins

Perfect, no plugin content detected.

Great, your website does not embed any special types of web content, such as Flash, Silverlight or Java, so your content can be accessed on all devices.

Font Size Legibility

Perfect, this web page’s text is legible on mobile devices.

At least 60% of your page’s font size is 12 pixels or greater.

Mobile Viewport

Great, a configured viewport is present.

The content fits within the specified viewport size.

Great, the viewport is well configured.

Keep in mind that since the width (in CSS pixels) of the viewport may vary, your page content should not solely rely on a particular viewport width to render well. Consider these additional tips:
 • Avoid setting large absolute CSS widths for page elements.
 • If necessary, CSS media queries can be used to apply different styling depending on screen size.
 • Ideally, serve responsively-sized images.

Mobile Frameworks

No mobile frameworks have been detected.

Mobile or responsive frameworks are an important part of website optimization as they assist developers in creating applications which are applicable to multiple devices.

AMP

We didn't find AMP on your page.

AMP is an open-source library that provides a straightforward way to create web pages that are compelling, smooth, and load near instantaneously for users.

Check your AMP markup with the AMP validator.

Usability

URL

romaaeterna.nl

Length: 11 character(s)

Keep your URLs short and clean and avoid long domain names when possible.

A descriptive URL is better recognized by search engines. A user should be able to look at the address bar and make an accurate guess about the content of the page before reaching it (e.g., http://www.mysite.com/en/products).

Keep in mind that URLs are also an important part of a comprehensive SEO strategy. Use clean URLs to make your site more "crawlable" by Google.

Resource: Search for a good domain name. If no good names are available, consider a second hand domain. To prevent brand theft, you might consider trademarking your domain name.

Favicon

Great, your website has a favicon.

Favicons are the small icons that represent a website, company and/or brand. They can be displayed (among other instances) in browser tabs or bookmarks. Google also displays favicons in a page's search snippet in mobile search results.

You can see how your site's favicon appears in search results in the Google Preview above.

Make sure your favicon is consistent with your brand to help improve visibility.
Add a Favicon

Custom 404 Page

Great, your website has a custom 404 error page.

Your server responded with the HTTP status code: 404

Custom 404 error pages are an opportunity for you to reduce customer frustration and link to other pages on your site.

Customize the 404 error page

Asset Minification

Perfect, all your assets are minified.

Great! We didn't find unminified assets on your web page.

To learn more on how to enable minification for your assets, consult Google's PageSpeed Insights guide on minification.

Asset Compression

22%    22%

You could reduce 78% (1.0 MiB) by compressing the asset(s) listed below.

Fast websites make happy visitors. It is very important to lower the load time of your web pages as much as possible for a better user experience. Compressing assets like images, javascript and CSS files will save bandwidth which results in a better page load time.

To learn more on how to enable compression for your assets, or consult our guide on compression.

Asset Cacheability

We found a total of 1 uncached asset(s) listed below.

URL Freshness lifetime
/web/webclient/locale/nl_NL 10 hours
Fast websites make happy visitors. Caching assets such as images, javascript and CSS files allows a browser to keep these files in local storage so it doesn't have to download them every time it requests a page on your website. This will lower the bandwidth used and improve the page load time.

To learn more on how to enable caching for your assets you can check out our guide to asset caching and SEO or consult Google's PageSpeed Insights guide on browser caching.

Language

Declared: Dutch

Detected: Dutch

Great, your declared language matches the language detected on the page.

Make sure your declared language is the same as the language detected by Google.

Tips for multilingual websites:

Declare the language used

Domain Availability

Domains Status
romaaeterna.com Expires a month ago
romaaeterna.net Available. Register it now!
romaaeterna.org Available. Register it now!
romaaeterna.info Available. Register it now!
romaaeterna.biz Available. Register it now!
romaaeterna.eu Available. Register it now!

Register the various extensions of your domain to protect your brand from cybersquatters.

Typo Availability

Domains Status
roamaeterna.nl Available. Register it now!
romaaetenra.nl Available. Register it now!
romaaeteerna.nl Available. Register it now!
romaaeterma.nl Available. Register it now!
4omaaeterna.nl Available. Register it now!
romaa4terna.nl Available. Register it now!
romaae5erna.nl Available. Register it now!
and 1 more.

Register the various typos of your domain to protect your brand from cybersquatters.

Email Privacy

Warning! At least one email address has been found in plain text.

We don’t recommend adding plain text/linked email addresses to your webpages, as malicious bots scrape the web in search of email addresses to spam. Instead, consider using a contact form.

Hide email addresses to avoid being spammed

Technologies

Server Uptime

Upgrade now and get notified when romaaeterna.nl goes down.
Free Trial

Server IP

217.148.94.6

Server location: Landsmeer

Your server's IP address has little impact on your SEO. Nevertheless, try to host your website on a server which is geographically close to your visitors. Search engines take the geolocation of a server into account as well as the server speed.

Use DNSstuff for comprehensive reports on your server.

Technologies

Get to know the technologies used for your website. Some codes might slow down your website. Ask your webmaster to take a look at this.

Analytics

We didn't detect an analytics tool installed on this website.

Web analytics let you measure visitor activity on your website. You should have at least one analytics tool installed, but It can also be good to install a second in order to cross-check the data.

Popular Analytics Tools Include: Google Analytics, Quantcast™, AdobeAnalytics™, Piwik™, chartbeat™, Clicky™, ClickTale™, etc.

Doctype

HTML5

The Doctype is used to instruct web browsers about the document type being used. For example, what version of HTML the page is written in.

Declaring a doctype helps web browsers to render content correctly.

Encoding

Great, language/character encoding is specified: utf8

Specifying language/character encoding can prevent problems with the rendering of special characters.

SSL Secure

Great, your website is SSL secured (HTTPS).

Your website's URLs redirect to HTTPS pages.

Your website is configured with HSTS.

Renew your SSL certificate now, it expires 2 months ago.

The certificate issuer is Let's Encrypt.

Modern websites tend to be SSL secured (HTTPS) as it provides an extra security layer while logging in to your Web Service. In 2014, Google announced that an HTTPS (vs HTTP) website would receive an extra boost in their ranking.

While switching to HTTPS, make sure your site remains optimized and see to it that your website will still run quickly. Follow these best practices for a smooth transition:
 • Use a serious issuer to purchase your SSL certificate
 • Redirect all of your HTTP pages to the HTTPS version of your website
 • Use HTTP Strict Transport Security (HSTS) in your headers
 • Renew your SSL certificate every year, before it expires
 • Make sure that all of your content (CSS, etc.) is linked to HTTPS
 • Update your XML sitemap to ensure the URLs include HTTPS and update the robots.txt file to reference this version
 • Register the HTTPS website in Google & Bing Search Console/Webmaster Tools
Promote

Social

Facebook Views

Upgrade to connect your Facebook Page and get in-depth insights about:
 • Views
 • Activity
 • Demographics and more!
Free Trial

Facebook Page

We were unable to find a Facebook page for romaaeterna.nl.

Facebook is a vital channel for any business' digital marketing. 72% of consumers and almost every Millennial expects your to have a presence on Facebook.

Use Facebook Insights to measure and track your audience's engagement with your posts to get the most out of your social media efforts. Link your Facebook profile with romaaeterna.nl and add a CTA to really maximize your social media marketing efforts.

Twitter Account

@EeuwigeStad

The Twitter™ Account @EeuwigeStad is booked and it is linked to your website.

Name
Followers
250
Tweets
381
Bio
Tijdschrift over #Rome | Geschiedenis | Archeologie | Kunstgeschiedenis | #Italië
Created
4 years ago
Great, your Twitter account is linked to romaaeterna.nl. Linking your Twitter account to your website helps prevent brandjacking and can help make your social media marketing more effective. Here are a few tips to help create a Twitter promotion plan. Use Twitter Dashboard and Analytics to track and optimize your Twitter feed.
Book your brand on Twitter

Local

Local Directories

Upgrade to see the latest reviews of romaaeterna.nl in local directories
Free Trial
Measure

Keyword Tool

Google Ranking

Upgrade to monitor romaaeterna.nl’s Google ranking for custom keywords
Free Trial

Visitors

Sessions

Upgrade to sync your Google Analytics account and find significant metrics like:
 • Traffic Source
 • Source Domains
 • Pageviews and more!
Free Trial