LIBERTAS
Start optimising studioopinii.pl
 • Reviews are automatically refreshed every day
 • Track search engine rankings of your important keywords
 • Crawl your website for errors and content issues
 • Receive weekly updates in your mailbox

Marketing Checklist

Get help from a Certified Expert Become an Expert

Jessica Lewis Jessica Lewis
Vienna (VA)
Michael Johnston Michael Johnston
Selinsgrove (PA)
Denise Grothouse Denise Grothouse
Germansville (PA)
Optimize

SEO

Title Tag

Studio Opinii – Niezależny portal dziennikarski, w Sieci od 1.10.2008

Length: 69 character(s)

Your HTML title tag appears in browser tabs, bookmarks and in search result pages.

Make your title tags clear, concise (50-60 characters) and include your most important keywords.

Check the title of your website

Meta Description

Missing

The meta description for studioopinii.pl is missing.

Meta descriptions allow you to influence how your web pages are described and displayed in search results. A good description acts as a potential organic advertisement and encourages the viewer to click through to your site.

Keep it short and to the point; the ideal meta description should be between 70 and 320 characters (spaces included).

Ensure that each of your web pages have a unique meta description that is explicit and contains your most important keywords for each page. These keywords are especially important because they appear in bold when they match the user’s search query (See the Google Preview below).

Check your Google Search Console (Search Appearance > HTML Improvements) for any warning messages to identify meta descriptions that are too long/short or duplicated across more than one page.

Improve the Meta Description

Google Preview

Studio Opinii | Niezależny portal dziennikarski, w Sieci od 1.10.2008

studioopinii.pl/

Niezależny portal dziennikarski

This is a representation of what your Title Tag and Meta Description will look like in Google search results.

Search engines may create their own titles and descriptions if they are missing, poorly written and/or not relevant to the content on the page and cut short if they go over the character limit. So it’s important to be clear, concise and within the suggested character limit.

Headings

<H1> <H2> <H3> <H4> <H5>
1 34 19 13 0
<H1>
<H2> Tak by to wyglądało. Gdyby KOD spełnił pragnienia milionów Polaków, MK byłby dzisiaj – jak kiedyś Wałęsa – niesiony na rękach przez cały naród. Męski kucyk, po wąsach Lecha, stałby się w Polsce popularny.
<H2> ...tak zwany Trybunał Konstytucyjny jest obecnie atrapą swego konstytucyjnego wzorca. Wydaje on wyroki, które mogą być uznawane za nieistniejące
<H2> Tak by to wyglądało. Gdyby KOD spełnił pragnienia milionów Polaków, MK byłby dzisiaj – jak kiedyś Wałęsa – niesiony na rękach przez cały naród. Męski kucyk, po wąsach Lecha, stałby się w Polsce popularny.
<H2> ...tak zwany Trybunał Konstytucyjny jest obecnie atrapą swego konstytucyjnego wzorca. Wydaje on wyroki, które mogą być uznawane za nieistniejące
<H2> Tak by to wyglądało. Gdyby KOD spełnił pragnienia milionów Polaków, MK byłby dzisiaj – jak kiedyś Wałęsa – niesiony na rękach przez cały naród. Męski kucyk, po wąsach Lecha, stałby się w Polsce popularny.
<H2> ...tak zwany Trybunał Konstytucyjny jest obecnie atrapą swego konstytucyjnego wzorca. Wydaje on wyroki, które mogą być uznawane za nieistniejące
<H2> Andrzej Koraszewski: Tożsamość i prawda, czyli mała rzecz o jednoczących narracjach
<H2> Stanisław Obirek: Może przełom w sprawie uchodźców
<H2> Andrzej Lewandowski: Real z Legią – wedle stawu grobla
<H2> Stanisław Obirek: 4 czerwca 2017 czyli amnezja strukturalna
<H2> Ludwik Turko: Rocznica wyklęta
<H2> Jerzy Łukaszewski: Parasolki moją nadzieją
<H2> Krzysztof Łoziński: Pan prokurator ma rację…
<H2> Stefan Bratkowski: Jak to na wojence ładnie
<H2> Jacek Parol: Naczelny Dekownik Stanu Wojennego
<H2> Bogdan Miś: Działo się (81)
<H2> Telewizja pokazała (347)
<H2> Krzysztof Mroziewicz: Plastiki
<H2> Adam Szejnfeld: My, obywatele
<H2> Andrzej Koraszewski: Ateiści nie pomagają, pewnie źle patrzyłeś
<H2> Zbigniew Szczypiński: O korzyściach z lektury ważnych książek
<H2> Andrzej Koraszewski: Sto dwadzieścia tysięcy istnień
<H2> Isabella Kowalewski: Ontario kusi imigrantów
<H2> natan gurfinkiel: bohaterstwo na gwizdek
<H2> Dyrektorowa Żabińska
<H2> Oni nie mają nic, ja mam wszystko
<H2> Sub Iudice: Dekryminalimentacja
<H2> Jan Hartman: Jan Klacine „Wesele”, czyli szału nie ma
<H2> Daniel Passent: Prawołamacze
<H2> Sałatki trzy plus jedna
<H2> Swojsko z nutą egzotyczną
<H2> Siedem dni w Puerto Vallarta
<H2> Rafał, Churchill i inni
<H2> Mój Plac Narutowicza
<H3> Szukaj w witrynie
<H3> Zapraszamy
<H3> Słowo do Czytelnika
<H3> Marzyński o Chopinie
<H3> Najczęściej czytane (ostatnie 120 dni)
<H3> Polecamy…
<H3> O Polsce po angielsku
<H3> Kliknij w datę
<H3> Festyn opowiadań™
<H3> Więcej niż 100 słów…
<H3> Trochę statystyki
<H3> Tuzin ostatnich komentarzy
<H3> Archiwum “Kontratekstów”
<H3> Biblioteka Studia Opinii
<H3> Zablokowany spam
<H3> Meta
<H3> O redakcji
<H3> Znajdź nas na Facebooku
<H3> Polecamy…
<H4> Najnowsze
<H4> Państwo
<H4> Artykuł dyskusyjny
<H4> Historia cywilizacji
<H4> PIRS
<H4> Społeczeństwo
<H4> Świat i my
<H4> Słownik (...) wyrazów
<H4> Marian Marzyński
<H4> Jerzy Klechta
<H4> Sub Iudice
<H4> Cudze opinie
<H4> Sto smaków Aliny
and 64 more.

Great, your website is structured using HTML headings (<H1> to <H6>).

Use your keywords in the headings and make sure the first level (<H1>) includes your most important keywords. Never duplicate your title tag content in your header tag.

While it is important to ensure every page has an <H1> tag, only include more than one per page if you're using HTML5. Instead, use multiple <H2> - <H6> tags.

Add the important keywords in <H> headings

Keyword Cloud

 • andrzej 9
 • turko 9
 • miłość 8
 • ludwik 8
 • nazwisku 7
 • imieniu 7
 • opinii 6
 • niesiony 6
 • wałęsa 6
 • parol 6
 • jacek 6
 • kod 5
 • dariusz 5
 • wiśniewski 5
 • bratkowski 5
 • pirs 5
 • koraszewski 5
 • bum 5
 • stefan 5
 • tekst 4

The Keyword Cloud provides an insight into how relevant a topic or keyword is to the content on your page.

It's important to do keyword research to get an understanding of the keywords that your audience is using. There are a number of keyword research tools available online to help you choose which keywords to target.

Alt Attribute

We found 37 images on this web page.

7 ALT attributes are empty or missing.

http://studioopinii.pl/wp-content/uploads/2017/06/gedr.jpg
http://studioopinii.pl/wp-content/uploads/2016/05/biedni.jpg
http://studioopinii.pl/wp-content/uploads/2017/02/polcast.gif
http://studioopinii.pl/wp-content/uploads/2016/05/kontrateksty-logo.png
http://studioopinii.pl/wp-content/uploads/2011/08/bso1.jpg
http://studioopinii.pl/wp-content/uploads/2016/05/redakcja.jpg
http://studioopinii.pl/wp-content/uploads/2016/05/ROSYJSKI.png
and 2 more.

Alternative text allows you to add a description to an image. Since search engine crawlers cannot see images, they rely on alternative text attributes to determine relevance to a search query. Alternative text also helps makes an image more likely to appear in a Google image search and is used by screen readers to provide context for visually impaired users.

It looks like most or all of your images have alternative text. Check the images on your website to make sure accurate and relevant alternative text is specified for each image on the page. Try to minimize the number of alt text characters to 150 or less (including spaces!) to optimize page load times.

Set a name for all your images

Discovered Pages

52,239    52,239

We've discovered 52,239 pages in Google's index for studioopinii.pl.

A low number can indicate that bots are unable to discover your pages, which is commonly caused by bad site architecture & internal linking, or you're unknowingly preventing bots and search engines from crawling & indexing your pages. An unusually high number could be an indication of duplicate content due to URL parameters.

Make sure your website's XML sitemap is present and that you've submitted it to the major search engines. Building backlinks to your website's internal pages will also help bots to discover, crawl and index them, while building authority to help them rank in search results at the same time.

Check Index Status and Crawl Errors in Google Search Console to track the status of your crawled/indexed pages.

If you use parameters in your URL like session IDs or sorting and filtering, use the rel="canonical" tag tag to tell search engines which version of those pages is the original.

Write more content

WWW Resolve

Great, a redirect is in place to redirect traffic from your non-preferred domain.

Search engines see www.studioopinii.pl and studioopinii.pl as different websites. This means they could see a large amount of duplicate content, which they don't like.

Fortunately your website redirects www.studioopinii.pl and studioopinii.pl to the same site.

Redirect non-www to www

Robots.txt

A robots.txt file allows you to restrict the access of search engine crawlers to prevent them from accessing specific pages or directories. They also point the web crawler to your page’s XML sitemap file.

Your site currently has a robots.txt file. You can use Google Search Console's Robots.txt Tester to submit and test your robots.txt file and to make sure Googlebot isn't crawling any restricted files.

Add a robots.txt file

XML Sitemap

No sitemap found in your robots.txt.

We checked the robots.txt file for studioopinii.pl but couldn't find an XML sitemap. Specifying your XML sitemaps in your robots.txt file ensures that search engines and other crawlers find and access it easily each time they access your website.

Learn more about adding your XML sitemap to your robots.txt file here.

If you haven't created a sitemap yet, we recommend you generate one for your site and submit it through both Google Search Console and Bing Webmaster Tools. Usually, your XML sitemap would be found at studioopinii.pl/sitemap.

Make sure to only include the pages you want search engines to crawl, so leave out any that have been blocked in a robots.txt file. Avoid using any URLs that cause redirects or error codes and be consistent in using your preferred URLs (with or without www.), correct protocols (http vs. https) and trailing slashes.
Add and Optimize your XML sitemap

URL Parameters

Perfect, your URLs look clean.

URL parameters are used to track user behaviors on site (session IDs), traffic sources (referrer IDs) or to give users control over the content on the page (sorting and filtering). The issue with URL parameters is that Google sees each unique parameter value as a new URL hosting the same thing - meaning you could have a duplicate content problem. Sometimes, it’s able to recognize these URLs and group them together. It then algorithmically decides which URL is the best representation of the group and uses it to consolidate ranking signals and display in search results. You can help Google recognize the best URL by using the rel="canonical" tag.

Use the URL Parameters Tool in Google Search Console to tell Google how your URL parameters affect page content and how to to crawl URLs with parameters. Use this tool very carefully - you can easily prevent Google from crawling pages you want indexed through overly restrictive crawling settings, especially if you have URLs with multiple parameters.
Rewrite your URLs and clean them up.

Underscores in the URLs

Great, you are not using ‪underscores (these_are_underscores) in your URLs.

Great, you aren't using ‪underscores (these_are_underscores) in your URLs.

Google sees hyphens as word separators while underscores aren't recognized. So the search engine sees www.example.com/green_dress as www.example.com/greendress. The bots will have a hard time determining this URL's relevance to a keyword.

Blocking Factors

Flash: No

Frames: No

Great, you aren't using Flash or frames on your site.

While it often looks nicer, Flash content can't be properly indexed by search engines. Maximize your SEO efforts by avoiding Flash.

Search engines also have problems with frames because they can't crawl or index the content within them. Avoid them if you can and use a NoFrames tag when you can't.

Domain Registration

Created 10 years ago

Expiration date unavailable

Your domain is the human-readable address of your website on the Internet. How long your domain name has been registered does have a limited impact on your rankings in search results. The newer your domain the harder it can be to achieve a higher rank. To help offset this, consider buying a second-hand domain name.

Do you know that you can register your domain for up to 10 years? By doing so, you will show the world that you are serious about your business.

Blog

We have not found a Blog on this website.

In a crowded digital marketing world, content is king. Publishing your content on other sites is beneficial, but publishing it on your own site is much more effective. One of the best ways to do this is through a blog.

We recommend you start a blog on studioopinii.pl to engage with your audience and improve your online visibility to attract qualified traffic from a variety of new sources. Use our tips to get the most out of your blog.

If you don't think a blog would work for your site or business, consider publishing other forms of evergreen content such as guides or whitepapers.

Consider starting a blog

Mobile

Mobile visits

Upgrade to see the number of monthly visits from mobile users.
Free Trial

Mobile Friendliness

Very Good    Very Good

This web page is super optimized for Mobile Visitors

Mobile friendly pages make it easy for users to complete objectives and common tasks and use a design or template that is consistent across all devices (uses responsive web design).

Your site is well configured for mobile users.

Mobile Rendering

studioopinii.pl on an iPhone
studioopinii.pl on an iPad

80% of adult Internet users now have a smartphone. You should definitely be optimizing your website to render on the most popular mobile devices.

Touchscreen Readiness

Make the most important buttons/links large enough to be tapped easily.

Touchscreen readiness is an important aspect of your site’s mobile friendliness. Your tap targets should be at least a 48 pixels in height and width with at least 32 pixels of extra space on all sides. You can further improve your User Interface by adding size and density buckets to accommodate varying device sizes and screen densities.

Mobile Compatibility

Perfect, no embedded objects detected.

Great, your website does not embed any special types of web content, such as Flash, Silverlight or Java, so your content can be accessed on all devices.

Font Size Legibility

Perfect, this web page’s text is legible on mobile devices.

You can find additional font recommendations for mobile devices in Google’s typography guidelines for Android.

Mobile Viewport

Great, a configured viewport is present.

The content fits within the specified viewport size.

Great, the viewport is well configured.

Keep in mind that since the width (in CSS pixels) of the viewport may vary, your page content should not solely rely on a particular viewport width to render well. Consider these additional tips:
 • Avoid setting large absolute CSS widths for page elements.
 • If necessary, CSS media queries can be used to apply different styling depending on screen size.
 • Ideally, serve responsively-sized images.

Mobile Frameworks

No mobile frameworks have been detected.

Mobile or responsive frameworks are an important part of website optimization as they assist developers in creating applications which are applicable to multiple devices.

Usability

URL

studioopinii.pl

Length: 12 character(s)

Keep your URLs short and clean and avoid long domain names when possible.

A descriptive URL is better recognized by search engines. A user should be able to look at the address bar and make an accurate guess about the content of the page before reaching it (e.g., http://www.mysite.com/en/products).

Keep in mind that URLs are also an important part of a comprehensive SEO strategy. Use clean URLs to make your site more "crawlable" by Google.

Resource: Search for a good domain name. If no good names are available, consider a second hand domain. To prevent brand theft, you might consider trademarking your domain name.

Favicon

Great, your website has a favicon.

Favicons are the small icons that appear next to your site’s name or URL in a browser. They can be displayed in the address bar, a browser tab title or bookmarks. Make sure it is consistent with your brand.

Here is a way one company used a special favicon to improve user experience.

Add a Favicon

Custom 404 Page

Great, your website has a custom 404 error page.

Your server responded with the HTTP status code: 404

Custom 404 error pages are an opportunity for you to reduce customer frustration and link to other pages on your site.

Customize the 404 error page

Language

Declared: Polish

Detected: Polish

Great, your declared language matches the language detected on the page.

Make sure your declared language is the same as the language detected by Google.

Tips for multilingual websites:

Declare the language used

Structured Data Markup

Structured Data Markup is used to generate Rich Snippets in search engine results. It is a way for website owners to send structured data to search engine robots; helping them to understand your content and create well-presented search results.

Get the most out of Google's rich snippets for content types such as: Reviews, People, Products, Businesses and Organizations, Recipes, Events, Videos and Music. If your website covers one of these topics, then we suggest that you annotate it with Schema.org using microdata.

Domain Availability

Domains Status
studioopinii.com Expires a year ago
studioopinii.net Expires a year ago
studioopinii.org Available. Register it now!
studioopinii.info Available. Register it now!
studioopinii.biz Available. Register it now!
studioopinii.eu This domain is booked

Register the various extensions of your domain to protect your brand from cybersquatters.

Typo Availability

Domains Status
sgudioopinii.pl Available. Register it now!
studioopini8.pl Available. Register it now!
studioop9nii.pl Available. Register it now!
stud9oopinii.pl Available. Register it now!
tsudioopinii.pl Available. Register it now!
studoopinii.pl Available. Register it now!
studioopinik.pl Available. Register it now!
and 1 more.

Register the various typos of your domain to protect your brand from cybersquatters.

Email Privacy

Warning! At least one email address has been found in plain text.

We don’t recommend adding plain text/linked email addresses to your webpages, as malicious bots scrape the web in search of email addresses to spam. Instead, consider using a contact form.

Hide email addresses to avoid being spammed

Trust Indicators

Trust

84%    84%

Child safety

86%    86%

This feature shows how trustworthy your domain is based on ‬‬data provided by The Web of Trust (WOT). This group rates millions of websites based on the experience of millions of users together with information from a number of trusted sources, including phishing and malware blacklists.

Technologies

Server Uptime

Upgrade now and get notified when studioopinii.pl goes down.
Free Trial

Server IP

5.135.28.174

Your server's IP address has little impact on your SEO. Nevertheless, try to host your website on a server which is geographically close to your visitors. Search engines take the geolocation of a server into account as well as the server speed.

Use DNSstuff for comprehensive reports on your server.

Technologies

Get to know the technologies used for your website. Some codes might slow down your website. Ask your webmaster to take a look at this.

Analytics

Web analytics let you measure visitor activity on your website. You should have at least one analytics tool installed, but It can also be good to install a second in order to cross-check the data.

Popular Analytics Tools Include: Google Analytics, Quantcast™, AdobeAnalytics™, Piwik™, chartbeat™, Clicky™, ClickTale™, etc.

Doctype

HTML5

The Doctype is used to instruct web browsers about the document type being used. For example, what version of HTML the page is written in.

Declaring a doctype helps web browsers to render content correctly.

Encoding

Great, language/character encoding is specified: utf8

Specifying language/character encoding can prevent problems with the rendering of special characters.

SSL Secure

Your website is SSL secured (HTTPS), but the Common Name is set to *.divante.pl.

Your website's URLs do not redirect to HTTPS pages.

Your headers are not properly set up to use HSTS.

The SSL certificate expires 10 months ago.

The certificate issuer is DOMENY.PL sp. z o.o.

Using an SSL certificate creates an encrypted connection between your visitor's browser and your website's server adding an extra layer of security. In 2014, Google announced that HTTPS would become part of their ranking algorithm and since your website is not HTTPS, it will likely rank below your HTTPS competitors. When moving to HTTPS, follow these best practices for a smooth transition:
 • Use a serious issuer to purchase your SSL certificate
 • Redirect all of your HTTP pages to the HTTPS version of your website
 • Use HTTP Strict Transport Security in your headers
 • Renew your SSL certificate every year, before it expires
 • Make sure that all of your content (CSS, etc.) is linked to HTTPS
 • Update your XML sitemap to ensure the URLs include HTTPS and update the robots.txt file to reference this version
 • Register the HTTPS website in Google & Bing Search Console/Webmaster Tools

Crawl Errors

URL Errors

The Crawl Errors report for websites provides details about the site URLs that Google could not successfully crawl or that returned an HTTP error code.
Free Trial
Promote

Social

Social Media Engagement

Your homepage is widely shared on Social Networks.

Facebook Shares708

Facebook Comments-

Facebook Likes-

Pinterest Shares1

The impact of social media is huge for certain industries.

Learn how to ‪‬‬further engage your social media audiences and create a consistent fan base. Check these helpful tools for managing your social media campaign.

Note: This data includes ‪engagements from like and share buttons on your site, or people copying and pasting your URLs directly into Facebook from your website's URL. It does not count likes and shares from your branded Facebook page.

Facebook Views

Upgrade to connect your Facebook Page and get in-depth insights about:
 • Views
 • Activity
 • Demographics and more!
Free Trial

Facebook Page

Cover picture of the Studioopinii.pl Facebook Page

Were here3

Talking About11

Checkins3

URL
Name
Studioopinii.pl
About
Profil niezależnego portalu dziennikarskiego studioopinii.pl. Zaprasza Stefan Bratkowski wraz z zespołem.
Mission
„Studio Opinii“ to internetowa, inteligencka gazeta opinii, komentarzy i analiz. Redagujemy ją po to, by elita umysłowa miała swoje miejsce spotkań i dyskursu, możliwie interesującego, u siebie i na swoich warunkach, wolnego od wszelkich zależności, powiązań, politycznej mody, ukrytych intencji, bez oglądania się na „słupki oglądalności“. Chcemy przestrzegać tu zasad przyzwoitości, zdrowego rozsądku, kultury i... poczucia humoru, dbać o normalność. Czując się odpowiedzialni za to, co wszyscy razem zrobimy z Polską. Z Polską bez numeracji.
Oczekujemy współpracy i wypowiedzi wszystkich, którzy mają coś rzeczowego i kompetentnego do powiedzenia, albo przynajmniej – mądrego.
Meta Description
Dość długo grupa doświad­czo­nych – i, nie­stety, na ogół nie­mło­dych – dzien­ni­ka­rzy myślała o zało­że­niu wła­snego pisma inter­ne­to­wego. W końcu, w roku 2008, pomysł ten został zre­ali­zo­wany w postaci pierw­szej wer­sji „Stu­dia Opinii”. Zespo­łem kie­ruje wybrany jed­no­gło­śnie Redak­to­rem Naczel­nym Ste­fan Brat­kow­ski. Webma­ste­rem „Stu­dia” jest Bog­dan Miś. Redak­cja ma rów­nież kil­ku­dzie­się­ciu sta­łych współpracowników.
Address
Srodmiescie
Poland
Phone
502 388 147
Great, your brand's Facebook page is linking to studioopinii.pl.

Facebook is a vital part of modern digital marketing - no matter what type of business you have. Use Facebook Insights to optimize your Facebook posts to maximize engagement and website traffic.

Twitter Account

The Twitter™ Account @StudioOpinii is booked and it is linked to your website.

Name
Followers
948
Tweets
7,169
Bio
Profil niezależnego portalu dziennikarskiego Studioopinii.pl . Zaprasza Stefan Bratkowski wraz z zespołem.
Location
Polska
Created
6 years ago
Great, your Twitter account is linked to studioopinii.pl. Linking your Twitter account to your website helps prevent brandjacking and can help make your social media marketing more effective. Here are a few tips to help create a Twitter promotion plan. Use Twitter Dashboard and Analytics to track and optimize your Twitter feed.
Book your brand on Twitter

Google+ Page

This is the Google+ page for studioopinii.pl. Being active in this social network is important for claiming your brand, influencing your search engine rankings and interacting with your network. You might also consider managing your profile with Google My Business (formerly Google Places).

Local

Local Directories

Upgrade to see the latest reviews of studioopinii.pl in local directories
Free Trial
Measure

Keyword Tool

Google Ranking

Upgrade to monitor studioopinii.pl’s Google ranking for custom keywords
Free Trial

Visitors

Traffic Estimations

Medium    Medium

This shows your estimated traffic for studioopinii.pl compared to any competitors you have chosen. We use Alexa for this information.

Sessions

Upgrade to sync your Google Analytics account and find significant metrics like:
 • Traffic Source
 • Source Domains
 • Pageviews and more!
Free Trial

Traffic Rank

335,006th most visited website in the World

7,921th most visited website in Poland

A low rank means that your website gets a lot of visitors.

Your Alexa Rank is a good estimate of the worldwide traffic to studioopinii.pl, although it is not 100 percent accurate.

Reviewing the most visited websites by country can give you valuable insights.

SEMRush provides similar services.

Adwords Traffic

0%    0%

This is an estimation of the traffic that is being bought through AdWords vs. unpaid Organic Traffic.

This data is provided by SEMRush.

Visitors Localization

Popular Countries ccTLD Status
Germany studioopinii.de Available. Register it now!

‬We recommend that you book the domain names for the countries where your ‪‬website is popular. This will prevent potential competitors from registering these domains and taking advantage of your reputation in such countries.