27
usk.wroc.pl Screenshot

usk.wroc.pl

Passed
0%
To Improve
0%
Errors
0%
Start optimizing usk.wroc.pl
 • Reviews are automatically refreshed every day
 • Track search engine rankings of your important keywords
 • Crawl your website for errors and content issues
 • Receive weekly updates in your mailbox

Marketing Checklist

Get help from a Certified Expert Become an Expert

Michael Johnston Michael Johnston
Selinsgrove (PA)
Denise Grothouse Denise Grothouse
Germansville (PA)
Robert McDowell Robert McDowell
Virginia Beach (VA)
On-Page

Content

Title Tag

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

Length: 44 character(s) (323 pixels)

Your HTML title tag appears in browser tabs, bookmarks and in search result pages.

Make your title tags clear, concise (65 characters, 200-569 pixels) and include your most important keywords.

Check the title tags for thousands of pages at once using Site Crawl.

Check the title of your website

Meta Description

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

Length: 44 character(s) (262 pixels)

Meta descriptions allow you to influence how your web pages are described and displayed in search results. A good description acts as a potential organic advertisement and encourages the viewer to click through to your site.

Keep it short and to the point; the ideal meta description should contain between 70 and 160 characters - spaces included (600 - 940 pixels).

Ensure that each of your web pages have a unique, straightforward meta description that contains most important keywords. These keywords are especially important because they appear in bold when they match the user’s search query (See the Google Preview below).

Check your Google Search Console (Search Appearance > HTML Improvements) for any warning messages to identify meta descriptions that are too long/short or duplicated across more than one page.

Improve the Meta Description

Google Preview

Desktop Version

usk.wroc.pl

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

Mobile Version

usk.wroc.pl

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

This is a representation of what your title tag and meta description will look like in Google search results for both mobile and desktop users. Searchers on mobile devices will also see your site's favicon displayed next to the page's URL or domain.

Search engines may create their own titles and descriptions if they are missing, poorly written and/or not relevant to the content on the page and cut short if they go over the character limit. So it’s important to be clear, concise and within the suggested character limit.

Check your title tag and meta description to make sure they are clear, concise, within the suggested character limit and that they convey the right message to encourage the viewer to click through to your site.

Headings

<H1> <H2> <H3> <H4> <H5>
0 46 9 0 0
<H2> XV edycja konkursu "Pielęgniarka/Pielęgniarz roku 2019"
<H2> Zatrudnimy technika radiologii
<H2> USK otrzymał nowoczesny respirator
<H2> Nagrody Wrocławia dla naszych profesorów
<H2> Super Talent w Medycynie 2020
<H2> Bieg Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 2020 odwołany
<H2> Wznawiamy kwalifikację pacjentów do wszczepiania implantu ślimakowego
<H2> Basilica - pierwszy zabieg w Polsce
<H2> Pilnie zatrudnimy salowe i noszowych
<H2> Wejścia do poradni specjalistycznych POZ
<H2> Wyróżnienie dla Zespołu Pawła Tabakowa
<H2> Nowy rektor UM
<H2> Przełomowe wyniki badań nad czerniakiem błon śluzowych
<H2> Zmarł Józef Lebuda.
<H2> Odziały, które czasowo wstrzymały/wznowiły przyjęcia
<H2> Wsparcie Kliniki Psychiatrii USK w związku pandemią koronawirusa
<H2> Odziały, które czasowo wstrzymały przyjęcia z uwagi na potwierdzone przypadki COVID-19. Raport z 15.05.2020 r.
<H2> Kolejne stanowiska intensywnej terapii dla pacjentów z COVID-19
<H2> Maskotki Hydropolis ze specjalną wizytą w klinice "Przylądek Nadziei" USK
<H2> Telekonsultacje w Centrum Chorób Serca
<H2> Testy pracowników USK przebywających w izolacji domowej
<H2> Rusza kardiologiczna telemedycyna
<H2> Zawały i nowotwory w czasie epidemii
<H2> Klinika Ginekologii USK wznowiła przyjęcia.
<H2> Badania, na które czeka cały świat
<H2> Informacja Covid-19
<H2> Informacja w spawie zarażenia Covid -19
<H2> Wyniki badań diagnostycznych wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej
<H2> Uszyj maseczkę dla szpitala / przyjdź we własnej maseczce do lekarza
<H2> TELEPORADA
<H2> Pilnie zatrudnimy salowe i noszowych
<H2> Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu szuka wolontariuszy
<H2> Informacja dla firm gastronomicznych dostarczających personelowi USK bezpłatne posiłki
<H2> Wstrzymujemy wszystkie wizyty profilaktyczne dzieci w poradniach POZ i AOS
<H2> Zawieszenie badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej
<H2> UWAGA !
<H2> WSTRZYMUJEMY
<H2>
<H2> Przełom w leczeniu pacjentów, którzy z uwagi na rzadką chorobę o tle genetycznym (aHUS) nie kwalifikowali się do przeszczepu.
<H2> XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej
<H2> Złote Serce dla Profesora Dragana
<H2> Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł prof. Andrzej Wall
<H2> Apel Polskiej Unii Szpitali Klinicznych dotyczący dramatycznej sytuacji finansowej szpitali klinicznych
<H2> Już w pierwszym roku działalności Centrum Chorób Serca może się pochwalić sukcesami
<H2> Uwaga! Zmiana siedziby Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej od 1 lutego 2020
<H2>
<H3> Telefony USK
<H3> wprowadzam bezwzględny zakaz odwiedzin u pacjentów
<H3> Studenci - materiały szkoleniowe
<H3> Ministerstwo Zdrowia
<H3> Projekty współfinansowane
<H3> Linki
<H3> BIP
<H3> Dyżury replantacyjne
<H3> Przyjaciele Szpitala
<H6> (13.03.2020)
and 53 more.

Great, your website is structured using HTML headings (<H1> to <H6>).

Use your keywords in the headings and make sure the first level (<H1>) includes your most important keywords. Never duplicate your title tag content in your header tag.

While it is important to ensure every page has an <H1> tag, only include more than one per page if you're using HTML5. Instead, use multiple <H2> - <H6> tags.

Add the important keywords in <H> headings

Content Analysis

 • zespołu uniwersyteckiego szpitala klinicznego 2
 • pacjentów uniwersyteckiego szpitala klinicznego 3
 • krzysztof mętel e-mail kmetel 2
 • pl adres poczty elektronicznej 8
 • centrum chorób serca 6
 • szpitalnego oddziału ratunkowego 2
 • pacjenta oddziału przeszczepowego 2
 • pośrednictwem poczty polskiej 2
 • pozytywny wynik testu 2
 • szpitalny oddział ratunkowy 2
 • uniwersytecki szpital kliniczny 11
 • bieg uniwersytetu medycznego 2
 • wyniki testów 3
 • czerniakiem błon śluzowych 2
 • ostrą niewydolnością oddechową 2
 • pilnie zatrudnimy salowe 2
 • przesyłanie danych kontaktowych 2
 • włączona obsługa javascript 8
 • wizyty profilaktyczne dzieci 2
 • oddziału przeszczepowego 3

This data represents the words and phrases that your page appears to be optimized around. We use what’s called “natural language processing" (NLP), which is a form of artificial intelligence that allows computers to read human language, to do this analysis.

The numbers next to each word or phrase represents how often we detected them and their variants on the page.

Are these the keywords you want to target for your page? If so, great! Track your site’s rankings in Google search results using WooRank’s Keyword Tool.

If these keywords aren’t relevant to your page, consider updating your content to optimize it for your target keywords.

Alt Attribute

Alternative text allows you to add a description to an image. Since search engine crawlers cannot see images, they rely on alternative text attributes to determine relevance to a search query. Alternative text also helps makes an image more likely to appear in a Google image search and is used by screen readers to provide context for visually impaired users.

It looks like you're missing alternative text for 20 images on wroc.pl. Check the images on your website to make sure accurate and relevant alternative text is specified for each image on the page.

Try to keep your alternative text to a simple, one-sentence description of what's in the image.

Set a name for all your images

Language

Declared: Missing

Detected: Polish

Your website hasn't specified a language yet. Use the META Language Attribute to declare the intended language of your website. We've detected that your website is currently in -.

Here are some tips for multilingual websites:

Declare the language used

Web Feeds

We found 2 web feed URL(s) on this web page.

A Web feed essentially enables visitors to receive information from your site without having to manually visit your website themselves. This allows you to consistently engage with your users, even when they are elsewhere.

Web Feeds can be used across a network of websites for product alerts, news, blog updates and more. Users can choose to subscribe to your content and receive notifications. Most multimedia content available on the web can be easily and efficiently distributed to your users using feeds.

The content would be delivered to the user in either RSS, ATOM, or JSON format. The aggregation of a web feed is the act of making a collection of web feeds available on one page.

Adding a web feed depends on the CMS you're using. Check with your CMS for specific instructions. You can also check this tutorial on creating RSS feeds for your website. Once it's added, start advertising it on your pages.

Indexing

URL Resolve

Warning, no 301 redirects are in place to redirect traffic to your preferred domain. Pages that load successfully both with and without www. are treated as duplicate content!

Not all versions of your page point to the same URL.

Search engines see www.usk.wroc.pl and usk.wroc.pl as two different websites with the same content. This causes them to see a lot of duplicate content, which they don't like.

Right now your website is not directing traffic to www.usk.wroc.pl and usk.wroc.pl to the same URL. It is crucial that you fix this.

Use the rel="canonical" tag to tell search engines which is the definitive version of your domain. Use a 301 redirect to divert traffic from your secondary domain.

This issue can be caused by problems with a website's SSL configuration. Check your site's SSL configuration for any errors.

If you need help resolving issues with your SSL configuration, consider using a professional service to set it up for you.

Redirect non-www to www

Robots.txt

A robots.txt file allows you to restrict the access of search engine crawlers to prevent them from accessing specific pages or directories. They also point the web crawler to your page’s XML sitemap file.

Your site currently has a robots.txt file. You can use Google Search Console's Robots.txt Tester to submit and test your robots.txt file and to make sure Googlebot isn't crawling any restricted files.

See the pages you've disallowed with your robots.txt file with Site Crawl.

Add a robots.txt file

XML Sitemap

No sitemap found in your robots.txt.

We checked the robots.txt file for wroc.pl but couldn't find an XML sitemap. Specifying the location of your XML sitemaps in your robots.txt file ensures that search engines and other crawlers find and access it easily each time they access your website.

Learn more about adding your XML sitemap to your robots.txt file.

If you haven't created a sitemap yet, we recommend you generate one for your site and submit it through both Google Search Console and Bing Webmaster Tools. Usually, your XML sitemap would be found at wroc.pl/sitemap.xml

Make sure to only include the pages you want search engines to crawl, so leave out any that have been blocked in a robots.txt file. Avoid using any URLs that cause redirects or error codes and be consistent in using your preferred URLs (with or without www.), correct protocols (http vs. https) and trailing slashes.
Add and Optimize your XML sitemap

URL Parameters

Warning! We've detected parameters in a significant number of URLs.

URL parameters are used to track user behaviors on site (session IDs), traffic sources (referrer IDs) or to give users control over the content on the page (sorting and filtering). The issue with URL parameters is that Google sees each unique parameter value as a new URL hosting the same thing - meaning you could have a duplicate content problem. Sometimes, it’s able to recognize these URLs and group them together. It then algorithmically decides which URL is the best representation of the group and uses it to consolidate ranking signals and display in search results. You can help Google recognize the best URL by using the rel="canonical" tag.

Use the URL Parameters Tool in Google Search Console to tell Google how your URL parameters affect page content and how to to crawl URLs with parameters. Use this tool very carefully - you can easily prevent Google from crawling pages you want indexed through overly restrictive crawling settings, especially if you have URLs with multiple parameters.

Check the On-Page section of Site Crawl to identify any duplicate content issues.
Rewrite your URLs and clean them up.

Hreflang Tags

No hreflang tags were found on this page

The hreflang tag is an HTML tag that tells search engines which languages and (optionally) countries a page's content is relevant for. Hreflang tags also tell search engines where to find the relevant content in alternate languages.

If your website targets users all around the world, using hreflang tags will help make sure the right content is being served to the right users.

The value of the hreflang attribute identifies the language (in ISO 639-1 format) and optionally a region in ISO 3166-1 Alpha 2 format of an alternate URL.

Use WooRank's Site Crawl to perform a thorough check on hreflang validity across a website.

Underscores in the URLs

Using underscores in your URL makes it hard for search engines to determine your site's relevance to a search. Google sees hyphens as word separators while underscores are ignored. So the search engine sees http://usk.wroc.pl/ASK_source/aktualnosci/koronawirus/Komunikat_USK.pdf as all one word. Use hyphens in your URLs instead: http://usk.wroc.pl/ASK-source/aktualnosci/koronawirus/Komunikat-USK.pdf.

We've detected underscores in your URLs. Change underscores to hyphens to maximize your SEO.

Mobile

Mobile Friendliness

Fair    Fair

This website is not optimized for Mobile Visitors

Mobile friendly pages make it easy for users to complete their objectives and common tasks and use a design or template that is consistent across all devices (uses responsive web design).

Google released a new mobile ranking algorithm that expanded the use of mobile-friendliness in its mobile search rankings. With almost half of all Google search queries originating on a mobile device, it is important to make sure your mobile site is optimized for these users.

Mobile Rendering

usk.wroc.pl on an iPhone
usk.wroc.pl on an iPad

This is how your website appears when displayed on different mobile devices.

With more than half of all Google search queries originating on a mobile device, it is important to make sure your mobile site is optimized for these users.

Tap Targets

Perfect, your page’s tap targets are big enough and have enough space between them.

Great, your links and buttons are big enough to be easily tapped and spaced enough so that a user's finger pressing on one tap target does not inadvertently touch another tap target.

Plugins

Eliminate plugin content such as Flash, Silverlight or Java.

Type Plugin Content
flash <param name="src" value="/ASK_source/aktualnosci/gryf/004378386.swf">
flash <embed type="application/x-shockwave-flash" width="175" height="175" quality="high" scale="exactfit" salign="b" src="/ASK_source/aktualnosci/gryf/004378386.swf">

Plugins such as Flash, Silverlight and Java help browsers load special types of content and applications. However, most mobile devices don't support plugins.

We've detected that wroc.pl is running plugins. Avoid them to make your site more mobile friendly. Fortunately, you can create almost all content that used to require a plugin using native web technologies.

Font Size Legibility

Perfect, this web page’s text is legible on mobile devices.

At least 60% of your page’s font size is 12 pixels or greater.

Mobile Viewport

This page does not specify a viewport, or the viewport is not well configured.

The content does not fit within the specified viewport size.

The viewport is an element of a page’s responsive design. It’s the area of a webpage visible to the user and varies between devices.

It looks like wroc.pl could be missing a meta viewport.

Use the meta viewport tag in the <head> to set the viewport to the device’s screen size. It should look like this: <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

Mobile Frameworks

No mobile frameworks have been detected.

Mobile or responsive frameworks are an important part of website optimization as they assist developers in creating applications which are applicable to multiple devices.

AMP

We didn't find AMP on your page.

AMP is an open-source library that provides a straightforward way to create web pages that are compelling, smooth, and load near instantaneously for users.

Check your AMP markup with the AMP validator.

Structured Data

Schema.org

We didn't detect any schema.org items on your webpage

Get started using Schema.org vocabulary and marking up your webpage.

Schema.org is a set of vocabularies used to add meaning to the information on a webpage in a way that is readable by machines (Google). Schema.org vocabularies include attributes for entities, relationships between entities and actions.

Learn more in Google's intro to structured data. Structuring data on your pages can help increase website traffic and improve audience engagement. Schema.org vocabulary can be added to a page using many different formats, including RDFa, Microdata and JSON-LD.

Open Graph Protocol

We didn't detect any Open Graph tags on your webpage

Facebook developed the Open Graph protocol to enable the integration of any web page with its social media platform. Other social media platforms have also adopted the protocol, allowing you to control how your web pages are presented when shared across social media.

Check out Facebook's Guide to Sharing for Webmasters to learn how to add Open Graph tags.

Use the Sharing Debugger to check what information appears when shared on Facebook and the Twitter Cards Validator to do the same for Twitter.

Twitter Card

We didn't detect any Twitter Card tags on your webpage

Twitter Cards are designed to give users a rich media experience whenever a tweet contains links to a site's content. Twitter has various card types that can show content previews, play videos and increase traffic to your website.

Check out Twitter's Guide to learn how to add Twitter Cards.

Use the validator to check what information will appear when something is shared on Twitter.

Microformats

We didn't detect any microformat items on your webpage

Designed for humans first and machines second, microformats use code (HTML/XHTML tags) originally intended for other purposes to add context to the content on a webpage. This helps machines (like Google!) to understand certain information (contact information, geographic coordinates, calendar events, etc.) intended for humans.

Security

Email Privacy

Good, no email address has been found in plain text.

We don’t recommend adding plain text/linked email addresses to your webpages, as malicious bots scrape the web in search of email addresses to spam. Instead, consider using a contact form.

Hide email addresses to avoid being spammed

SSL Secure

Warning! Your website is not SSL secured (HTTPS).

Using an SSL certificate creates an encrypted connection between your visitor's browser and your website's server adding an extra layer of security.

HTTPS is a ranking factor in Google, so making the switch will help your SEO. You can either fix it yourself or seek help from experts who can take care of it for you.

Performance

Asset Minification

67%    67%

You could reduce (20.7 KiB) by minifying the asset(s) listed below.

URL Reduction size
/templates/mai/css/template.css 20.7 KiB (33%)
Fast websites make happy visitors. Enabling minification on assets like HTML, JavaScript and CSS files will reduce their transfer size. Every time a page is requested from your website less bytes and lighter assets are sent over the network resulting in faster delivery which loads your website faster for your customers.

Asset Compression

22%    22%

You could reduce 78% (176.4 KiB) by compressing the asset(s) listed below.

URL Reduction size
/ 65.6 KiB (79%)
/media/system/js/mootools.js 52.8 KiB (73%)
/templates/mai/css/template.css 52.8 KiB (84%)
/templates/mai/css/module.css 2.1 KiB (70%)
/templates/system/css/general.css 1.6 KiB (70%)
/templates/mai/css/general.css 1.5 KiB (64%)
and 3 more.
Fast websites make happy visitors. It is very important to lower the load time of your web pages as much as possible for a better user experience. Compressing assets like images, javascript and CSS files will save bandwidth which results in a better page load time.

To learn more on how to enable compression for your assets, or consult our guide on compression.

Asset Cacheability

We found a total of 48 uncached asset(s) listed below.

URL Freshness lifetime
/media/system/js/mootools.js Expiration not specified
/media/system/js/caption.js Expiration not specified
/templates/system/css/system.css Expiration not specified
/templates/system/css/general.css Expiration not specified
/templates/mai/css/template.css Expiration not specified
/templates/mai/css/general.css Expiration not specified
/templates/mai/css/module.css Expiration not specified
/templates/mai/images/logo_new1b.png Expiration not specified
/images/stories/bip_ask.jpg Expiration not specified
/ASK_source/ASK_start/Mikulicz.jpg Expiration not specified
/images/stories/biuletyn_usk_n55.jpg Expiration not specified
/images/stories/ksiega_znaku.png Expiration not specified
/ASK_source/aktualnosci/koronawirus/Komunikat_USK_baner.jpg Expiration not specified
/ASK_source/aktualnosci/implant-slimakowy-wznowienie-2020.jpg Expiration not specified
/ASK_source/aktualnosci/jakuzskacpomoc400px.jpg Expiration not specified
/images/stories/aktualnosci/korona/koronawirus_jak.jpg Expiration not specified
/images/stories/aktualnosci/koronawirus-2020/koronawirus-2020-3.jpg Expiration not specified
/ASK_source/zdjecia/start/Szpital_wejscie1.jpg Expiration not specified
/ASK_source/zdjecia/start/Szpital_z_lotu_ptaka1.jpg Expiration not specified
/ASK_source/zdjecia/start/Dyrektor_PPobrotyn.jpg Expiration not specified
/templates/mai/images/button_valid.png Expiration not specified
/templates/mai/images/css_valid.png Expiration not specified
/ASK_source/materialy_szkoleniowe_studenci/Materia%C5%82y%20szkoleniowe.jpg Expiration not specified
/ASK_source/ikony/MZ//korupcja1.png Expiration not specified
/ASK_source/ikony/Linki/MZ.jpg Expiration not specified
/ASK_source/ikony/Linki/AM.jpg Expiration not specified
/ASK_source/ikony/Linki/PSK1.jpg Expiration not specified
/ASK_source/ikony/Linki/DIL.gif Expiration not specified
/ASK_source/ikony/Linki/NFZ.bmp Expiration not specified
/ASK_source/ikony/Linki/logo_csioz.gif Expiration not specified
/ASK_source/ikony/Linki/logo_rzecznik_praw_pacjenta.jpg Expiration not specified
/ASK_source/ikony/Linki/logo_urzad_marszalkowski.gif Expiration not specified
/ASK_source/ikony/Linki/logo_urzad_wojewodzki.jpg Expiration not specified
/ASK_source/ikony/Linki/logo_urzad_miejski.gif Expiration not specified
/ASK_source/ikony/Linki/logo_ue.jpg Expiration not specified
/ASK_source/ikony/Linki/md.jpg Expiration not specified
/ASK_source/zdjecia/galeria/Obraz_425.jpg Expiration not specified
/ASK_source/ikony/BIP//bip_maly.gif Expiration not specified
/images/stories/przyjaciele.jpg Expiration not specified
/templates/mai/images/bg_all_2.png Expiration not specified
/templates/mai/images/content_foot2a_new.png Expiration not specified
/templates/mai/images/breadcrumb_new.png Expiration not specified
/templates/mai/images/content_head2_new.png Expiration not specified
/templates/mai/images/content_center.png Expiration not specified
/templates/mai/images/h3-head2.png Expiration not specified
/templates/mai/images/content_foot2_new.png Expiration not specified
/templates/mai/images/h3-modul.png Expiration not specified
/templates/mai/images/achtung.gif Expiration not specified
and 45 more.
Fast websites make happy visitors. Caching assets such as images, javascript and CSS files allows a browser to keep these files in local storage so it doesn't have to download them every time it requests a page on your website. This will lower the bandwidth used and improve the page load time.

To learn more on how to enable caching for your assets you can check out our guide to asset caching and SEO or consult Google's PageSpeed Insights guide on browser caching.

Technologies

Server Uptime

Upgrade now and get notified when usk.wroc.pl goes down.
Free Trial

Server IP

156.17.170.89

Server location: Wrocław

Your server's IP address has little impact on your SEO. Nevertheless, try to host your website on a server which is geographically close to your visitors. Search engines take the geolocation of a server into account as well as the server speed.

Use DNSstuff for comprehensive reports on your server.

Technologies

Get to know the technologies used for your website. Some codes might slow down your website. Ask your webmaster to take a look at this.

Analytics

We didn't detect an analytics tool installed on this website.

Web analytics let you measure visitor activity on your website. You should have at least one analytics tool installed, but It can also be good to install a second in order to cross-check the data.

Popular Analytics Tools Include: Google Analytics, Quantcast™, AdobeAnalytics™, Piwik™, chartbeat™, Clicky™, ClickTale™, etc.

Doctype

XHTML 1.0 Transitional

The Doctype is used to instruct web browsers about the document type being used. For example, what version of HTML the page is written in.

Declaring a doctype helps web browsers to render content correctly.

Encoding

Great, language/character encoding is specified: utf8

Specifying language/character encoding can prevent problems with the rendering of special characters.

Branding

URL

usk.wroc.pl

Length: 4 character(s)

Keep your URLs short and clean and avoid long domain names when possible.

A descriptive URL is better recognized by search engines. A user should be able to look at the address bar and make an accurate guess about the content of the page before reaching it (e.g., http://www.mysite.com/en/products).

Keep in mind that URLs are also an important part of a comprehensive SEO strategy. Use clean URLs to make your site more "crawlable" by Google.

Resource: Search for a good domain name. If no good names are available, consider a second hand domain. To prevent brand theft, you might consider trademarking your domain name.

Favicon

Great, your website has a favicon.

Favicons are the small icons that represent a website, company and/or brand. They can be displayed (among other instances) in browser tabs or bookmarks. Google also displays favicons in a page's search snippet in mobile search results.

You can see how your site's favicon appears in search results in the Google Preview above.

Make sure your favicon is consistent with your brand to help improve visibility.
Add a Favicon

Custom 404 Page

Your website does not have a custom 404 Error Page.

Your server responded with the HTTP status code: 404

404 error pages are displayed when the page you are trying to open can't be found on the site's server for a variety of reasons.

It looks like wroc.pl doesn't have a customized 404 error page. This makes your site less user friendly. Generic 404 error pages strand users on a page with no links or suggestions of what to do next.

Use a custom 404 page to reduce customer frustration and link to other pages on your site. Make sure it returns the 404 http status code.

Customize the 404 error page

Domain

Domain Availability

Domains Status
wroc.com Expires 2 years ago
wroc.net Expires a year ago
wroc.org This domain is booked
wroc.info Available. Register it now!
wroc.biz Available. Register it now!
wroc.eu This domain is booked

Register the various extensions of your domain to protect your brand from cybersquatters.

Typo Availability

Domains Status
woc.pl Available. Register it now!
wr9c.pl Available. Register it now!
aroc.pl Available. Register it now!
wrov.pl Available. Register it now!
wtoc.pl Available. Register it now!
eroc.pl This domain is booked
wwroc.pl Available. Register it now!
and 1 more.

Register the various typos of your domain to protect your brand from cybersquatters.

Off-Page

Traffic

Mobile visits

Upgrade to see the number of monthly visits from mobile users.
Free Trial

Google Analytics

Sessions

Upgrade to sync your Google Analytics account and find significant metrics like:
 • Traffic Source
 • Source Domains
 • Pageviews and more!
Free Trial

Local

Local Directories

Upgrade to see the latest reviews of usk.wroc.pl in local directories
Free Trial

Social Profiles

Facebook Page

We couldn't find a Facebook page for wroc.pl defined in your structured data.

Facebook is a vital channel for any business' digital marketing. Almost every Millennial expects you to have a presence on Facebook.

Use Facebook Insights to measure and track your audience's engagement with your posts to get the most out of your social media efforts. Link your Facebook profile with wroc.pl and add a CTA to really maximize your social media marketing efforts.

Twitter Account

URL
Name
usk_wroc
Followers
0
Tweets
0
Created
Invalid date
We couldn't find a Twitter account for wroc.pl defined in your structured data. Twitter, simply put, is huge: 67 million monthly American users and 310 million people worldwide. Even better, there's a positive correlation between social media use and education and household income. By not having a Twitter account, you're potentially missing out on a huge audience.

Create a Twitter account for your brand and link it with your website to prevent brandjacking and help make your social media marketing more effective. Here are a few tips to help create a Twitter promotion plan. Use Twitter Dashboard and Analytics to track and optimize your Twitter feed for the engagements that are most valuable to your marketing plan.
Book your brand on Twitter

LinkedIn Account

We couldn't find a LinkedIn Account for wroc.pl defined in your structured data.

With 562 million users, LinkedIn is all about building networks and connections. It’s not only about who you know, but about who your connections know.
That’s the real power of LinkedIn for business: the ability to tap into existing connections and grow your brand through word-of-mouth.

Having a LinkedIn Company Page helps people learn about your business and your brand.

Facebook

Facebook Views

Upgrade to connect your Facebook Page and get in-depth insights about:
 • Views
 • Activity
 • Demographics and more!
Free Trial

Keyword Tool

Google Ranking

Upgrade to monitor usk.wroc.pl’s Google ranking for custom keywords
Free Trial