78
valtori.fi Screenshot

valtori.fi

Passed
0%
To Improve
0%
Errors
0%
Start optimizing valtori.fi
 • Reviews are automatically refreshed every day
 • Track search engine rankings of your important keywords
 • Crawl your website for errors and content issues
 • Receive weekly updates in your mailbox

Marketing Checklist

Get help from a Certified Expert Become an Expert

Jessica Lewis Jessica Lewis
Vienna (VA)
Michael Johnston Michael Johnston
Selinsgrove (PA)
Denise Grothouse Denise Grothouse
Germansville (PA)
On-Page

Content

Title Tag

Valtori: Etusivu - Valtori

Length: 26 character(s) (167 pixels)

HTML title tags appear in browser tabs, bookmarks and in search results.

It looks like your title tag is a little outside the ideal length. Since they are one of the most important on-page SEO elements you should make your title tags between 20 and 70 characters including spaces (200 - 569 pixels). Make sure each page has a unique title and use your most important keywords. For internal pages start your title tags with your most important keyword(s).

Check the title of your website

Meta Description

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori on valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva virasto, joka tuottaa valtionhallinnon toimialariippumattomat ict-palvelut sekä korkean varautumisen ja turvallisuuden vaatimukset täyttäviä tieto- ja viestintäteknisiä palveluja ja integraatiopalveluja.

Length: 305 character(s) (1,680 pixels)

Meta descriptions allow you to influence how your web pages are described and displayed in search results. A good description acts as a potential organic advertisement and encourages the viewer to click through to your site.

Keep it short and to the point; the ideal meta description should contain between 70 and 160 characters - spaces included (600 - 940 pixels).

Ensure that each of your web pages have a unique, straightforward meta description that contains most important keywords. These keywords are especially important because they appear in bold when they match the user’s search query (See the Google Preview below).

Check your Google Search Console (Search Appearance > HTML Improvements) for any warning messages to identify meta descriptions that are too long/short or duplicated across more than one page.

Improve the Meta Description

Google Preview

Desktop Version

https://valtori.fi/etusivu

Valtori: Etusivu - Valtori

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori on valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva virasto, joka tuottaa valtionhallinnon toimialariippumattomat ...

Mobile Version

https://valtori.fi › etusivu

Valtori: Etusivu - Valtori

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori on valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva virasto, joka tuottaa ...

This is a representation of what your title tag and meta description will look like in Google search results for both mobile and desktop users. Searchers on mobile devices will also see your site's favicon displayed next to the page's URL or domain.

Search engines may create their own titles and descriptions if they are missing, poorly written and/or not relevant to the content on the page and cut short if they go over the character limit. So it’s important to be clear, concise and within the suggested character limit.

Check your title tag and meta description to make sure they are clear, concise, within the suggested character limit and that they convey the right message to encourage the viewer to click through to your site.

Headings

<H1> <H2> <H3> <H4> <H5>
1 1 32 0 2
<H1> Tuotamme valtionhallinnon toimialariippumattomat ict-palvelut sekä korkean varautumisen ja turvallisuuden vaatimukset täyttäviä tieto- ja viestintäteknisiä palveluja
<H2> Töissä valtiolla – sujuvasti ja turvatusti
<H3> Tule sinäkin töihin Valtoriin
<H3> Osallistu kilpailutuksiin
<H3> Keskittämisellä konkreettisia säästöjä digitalisaation edetessä
<H3> Valtori kehittää ja ylläpitää Suomen laajinta IT-ympäristöä - keskeistä on häiriöttömyyden varmistaminen
<H3> Tietotekniikka toimii parhaimmillaan, kun sitä ei edes huomaa
<H3> Ministerien työ käyntiin Valtorin työvälineillä
<H3> Valtionhallinnon verkkosivustoihin kohdistunut uusittu palvelunestohyökkäys saatiin torjuttua
<H3> Valtionhallinnon verkkosivustoissa ollut palvelunestohyökkäys: palvelut ovat palautuneet
<H3> Tietopyyntö – Varmennehallinta
<H3> Valtorin palvelut liittyvät oleellisesti Suomen EU-puheenjohtajakauteen
<H3> Valtorin tietoliikennehäiriö on korjattu
<H3> Valtorin tietoliikenteessä on vikatilanne
<H3> Valtorin hallituksen puheenjohtajaksi Pirjo Pöyhiä
<H3> Tekoälyratkaisua aletaan rakentaa Valtorissa ja Palkeissa – Mitä se tuo tullessaan?
<H3> Kyberturvallisuusharjoituksen opit poikkeustilanteiden tueksi
<H3> Mitä opimme toisiltamme?
<H3> Valtorin mobiililaite- ja puhepalvelun yhtenäistämisellä hyötyjä käyttäjille
<H3> Hankintapäätös: tekoälyratkaisu ja siihen liittyvät toteutukset, tukipalvelut ja asiantuntijatyö
<H3> Hätäkeskuslaitos turvautui varajärjestelmään tietoliikennekatkoksen takia
<H3> Vielä ehdit vastata Valtorin mielikuvakyselyyn
<H3> ERICA-hätäkeskustietojärjestelmä parantaa turvallisuusviranomaisten yhteistyötä
<H3> Luottamus rakennetaan vuoropuhelulla
<H3> Vastaa Valtorin mielikuvakyselyyn
<H3> Yhtenäinen Valtti parantaa käyttömukavuutta ja tietoturvaa
<H3> Valtorin ICT-asiantuntijat huolehtivat lähetystöjen tietoverkoista maailmalla
<H3> ICT-toimittaja: Tietopyyntö – Laskutustietojärjestelmän kartoitus
<H3> Merkittävä VNPUU-hanke yhtenäisti valtioneuvoston perustietotekniikkaa
<H3> Yhteinen kaista tehokkuuteen Pasilan virastotalossa
<H3> Pilviskeptikosta pilvilähettilääksi
<H3> Valtori Akatemian avulla koulutetaan Valtorille asiantuntijoita
<H3> Valtorin tilinpäätös 2018 julkaistu
<H3> Valtori täyttää viisi vuotta – käyttäjätyytyväisyys korkealla tasolla
<H5> Valtori Twitterissä
<H5> Seuraa meitä somessa
and 33 more.

Great, your website is structured using HTML headings (<H1> to <H6>).

Use your keywords in the headings and make sure the first level (<H1>) includes your most important keywords. Never duplicate your title tag content in your header tag.

While it is important to ensure every page has an <H1> tag, only include more than one per page if you're using HTML5. Instead, use multiple <H2> - <H6> tags.

Add the important keywords in <H> headings

Content Analysis

 • sujuvasti ja turvatusti 2
 • ja viestintäteknisiä palveluja 2
 • ja viestintätekniikkakeskus valtori 2
 • tilaa julkaisuja 2
 • tietopyyntöön pyydetään vastaukset 2
 • valtion tieto 2
 • jos ehdit vastata 2
 • meille töihin 4
 • tietoa valtorista 4
 • konkreettisia säästöjä 2
 • yhteystiedot 4
 • töissä valtiolla 2
 • kilpailutukset 3
 • palvelut 9
 • valtori 13
 • etusivu 4
 • timantti työntekijäkokemus 2
 • valikko 2
 • timantti 10

This data represents the words and phrases that your page appears to be optimized around. We use what’s called “natural language processing" (NLP), which is a form of artificial intelligence that allows computers to read human language, to do this analysis.

The numbers next to each word or phrase represents how often we detected them and their variants on the page.

Are these the keywords you want to target for your page? If so, great! Track your site’s rankings in Google search results using WooRank’s Keyword Tool.

If these keywords aren’t relevant to your page, consider updating your content to optimize it for your target keywords.

Alt Attribute

Alternative text allows you to add a description to an image. Since search engine crawlers cannot see images, they rely on alternative text attributes to determine relevance to a search query. Alternative text also helps makes an image more likely to appear in a Google image search and is used by screen readers to provide context for visually impaired users.

It looks like you're missing alternative text for 2 images on valtori.fi. Check the images on your website to make sure accurate and relevant alternative text is specified for each image on the page.

Try to keep your alternative text to a simple, one-sentence description of what's in the image.

Set a name for all your images

Language

Declared: Finnish

Detected: Finnish

Great, your declared language matches the language detected on the page.

Make sure your declared language is the same as the language detected by Google.

Tips for multilingual websites:

Declare the language used

Indexing

URL Resolve

Great, a redirect is in place to redirect traffic from your non-preferred domain.

All versions of your page point to the same URL.

Search engines see www.valtori.fi and valtori.fi as different websites. This means they could see a large amount of duplicate content, which they don't like.

Fortunately your website redirects www.valtori.fi and valtori.fi to the same site.

Redirect non-www to www

Robots.txt

A robots.txt file allows you to restrict the access of search engine crawlers to prevent them from accessing specific pages or directories. They also point the web crawler to your page’s XML sitemap file.

Your site currently has a robots.txt file. You can use Google Search Console's Robots.txt Tester to submit and test your robots.txt file and to make sure Googlebot isn't crawling any restricted files.

See the pages you've disallowed with your robots.txt file with Site Crawl.

Add a robots.txt file

XML Sitemap

XML sitemaps contain the list of your URLs that are available to index and allow the search engines to read your pages more intelligently. They can also include information like your site’s latest updates, frequency of changes and the importance of URLs.

Be sure to only include the pages you want search engines to crawl, so leave out any that have been blocked in a robots.txt file. Avoid using any URLs that cause redirects or error codes and be sure to be consistent in using your preferred URLs (with or without www.), correct protocols (http vs. https) and trailing slashes. You should also use your robots.txt file to point search engine crawlers to the location of your sitemap.

Add and Optimize your XML sitemap

Sitemaps Validity

All sitemaps are within the file size limit

All sitemaps are within the URL count limit

All sitemaps have a valid structure

All sitemaps are accessible

The sitemaps in your robots.txt file use a valid URL format

Great! Your sitemaps seem to be valid

To learn more about what a valid sitemap should look like check out our guide about XML Sitemaps or submit it through Google Search Console.

URL Parameters

Good, the URLs look clean.

URL parameters are used to track user behaviors on site (session IDs), traffic sources (referrer IDs) or to give users control over the content on the page (sorting and filtering). The issue with URL parameters is that Google sees each unique parameter value as a new URL hosting the same thing - meaning you could have a duplicate content problem. Sometimes, it’s able to recognize these URLs and group them together. It then algorithmically decides which URL is the best representation of the group and uses it to consolidate ranking signals and display in search results. You can help Google recognize the best URL by using the rel="canonical" tag.

Use the URL Parameters Tool in Google Search Console to tell Google how your URL parameters affect page content and how to to crawl URLs with parameters. Use this tool very carefully - you can easily prevent Google from crawling pages you want indexed through overly restrictive crawling settings, especially if you have URLs with multiple parameters.

Check the On-Page section of Site Crawl to identify any duplicate content issues.
Rewrite your URLs and clean them up.

Hreflang Tags

This page is missing an hreflang pointing to itself.

Alternate URL Hreflang Source
https://valtori.fi/en/frontpage en HTML
https://valtori.fi/etusivu fi HTML
https://valtori.fi/sv/framsida sv HTML
The hreflang tag is an HTML tag that tells search engines which languages and (optionally) countries a page's content is relevant for. Hreflang tags also tell search engines where to find the relevant content in alternate languages.

If your website targets users all around the world, using hreflang tags will help make sure the right content is being served to the right users.

The value of the hreflang attribute identifies the language (in ISO 639-1 format) and optionally a region in ISO 3166-1 Alpha 2 format of an alternate URL.

Use WooRank's Site Crawl to perform a thorough check on hreflang validity across a website.

Underscores in the URLs

We found underscores in this URL and/or in your in-page URLs.

https://valtori.fi/artikkeli/-/asset_publisher/keskittamisella-konkreettisia-saastoja-digitalisaation-edetessa
https://valtori.fi/artikkeli/-/asset_publisher/valtori-kehittaa-ja-yllapitaa-suomen-laajinta-it-ymparistoa-keskeista-on-hairiottomyyden-varmistaminen
https://valtori.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tietotekniikka-toimii-parhaimmillaan-kun-sita-ei-edes-huomaa
https://valtori.fi/artikkeli/-/asset_publisher/ministerien-tyo-kayntiin-valtorin-tyovalineilla
https://valtori.fi/artikkeli/-/asset_publisher/valtionhallinnon-verkkosivustoihin-paivalla-22-8-kohdistunut-palvelunestohyokkays-uusiutunut
https://valtori.fi/artikkeli/-/asset_publisher/valtionhallinnon-verkkosivustoissa-palvelunestohyokkays
https://valtori.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tietopyynto-varmennehallinta
https://valtori.fi/artikkeli/-/asset_publisher/valtorin-palvelut-liittyvat-oleellisesti-suomen-eu-puheenjohtajakauteen
https://valtori.fi/artikkeli/-/asset_publisher/valtorin-tietoliikennehairio-on-korjattu
https://valtori.fi/artikkeli/-/asset_publisher/valtorin-tietoliikenteessa-on-vikatilanne
https://valtori.fi/artikkeli/-/asset_publisher/valtorin-hallituksen-puheenjohtajaksi-pirjo-poyhia
https://valtori.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tekoalyratkaisua-aletaan-rakentaa-valtorissa-ja-palkeissa-mita-se-tuo-tullessaan-
https://valtori.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kyberturvallisuusharjoituksen-opit-poikkeustilanteiden-tueksi
https://valtori.fi/artikkeli/-/asset_publisher/mita-opimme-toisiltamme-
https://valtori.fi/artikkeli/-/asset_publisher/valtorin-mobiililaite-ja-puhepalvelun-yhtenaistamisella-hyotyja-kayttajille
https://valtori.fi/artikkeli/-/asset_publisher/hankintapaatos-tekoalyratkaisu-ja-siihen-liittyvat-toteutukset-tukipalvelut-ja-asiantuntijatyo
https://valtori.fi/artikkeli/-/asset_publisher/hatakeskuslaitos-turvautui-varajarjestelmaan-konfiguraatiovirheen-takia
https://valtori.fi/artikkeli/-/asset_publisher/viela-ehdit-vastata-valtorin-mielikuvakyselyyn
https://valtori.fi/artikkeli/-/asset_publisher/erica-hatakeskustietojarjestelma-parantaa-turvallisuusviranomaisten-yhteistyota
https://valtori.fi/artikkeli/-/asset_publisher/luottamus-rakennetaan-vuoropuhelul-1
https://valtori.fi/artikkeli/-/asset_publisher/vastaa-valtorin-mielikuvakyselyyn
https://valtori.fi/artikkeli/-/asset_publisher/yhtenainen-valtti-parantaa-kayttomukavuutta-ja-tietoturvaa
https://valtori.fi/artikkeli/-/asset_publisher/valtorin-ict-asiantuntijat-huolehtivat-lahetystojen-tietoverkoista-maailmalla
https://valtori.fi/artikkeli/-/asset_publisher/ict-toimittaja-tietopyynto-laskutustietojarjestelman-kartoitus
https://valtori.fi/artikkeli/-/asset_publisher/merkittava-vnpuu-hanke-yhtenaisti-valtioneuvoston-perustietotekniikkaa
https://valtori.fi/artikkeli/-/asset_publisher/yhteinen-kaista-tehokkuuteen-pasilan-virastotalossa
https://valtori.fi/artikkeli/-/asset_publisher/pilviskeptikosta-pilvilahettilaaksi
https://valtori.fi/artikkeli/-/asset_publisher/valtori-akatemian-avulla-koulutetaan-valtorille-asiantuntijoita
https://valtori.fi/artikkeli/-/asset_publisher/valtorin-tilinpaatos-2018-julkaistu
https://valtori.fi/artikkeli/-/asset_publisher/valtori-tayttaa-viisi-vuotta-kayttajatyytyvaisyys-korkealla-tasolla
and 25 more.

Using underscores in your URL makes it hard for search engines to determine your site's relevance to a search. Google sees hyphens as word separators while underscores are ignored. So the search engine sees https://valtori.fi/artikkeli/-/asset_publisher/keskittamisella-konkreettisia-saastoja-digitalisaation-edetessa as all one word. Use hyphens in your URLs instead: https://valtori.fi/artikkeli/-/asset-publisher/keskittamisella-konkreettisia-saastoja-digitalisaation-edetessa.

We've detected underscores in your URLs. Change underscores to hyphens to maximize your SEO.

Mobile

Mobile Friendliness

Good    Good

This web page is super optimized for Mobile Visitors

Mobile friendly pages make it easy for users to complete objectives and common tasks and use a design or template that is consistent across all devices (uses responsive web design).

Your site is well configured for mobile users.

Mobile Rendering

valtori.fi on an iPhone
valtori.fi on an iPad

This is how your website appears when displayed on different mobile devices.

With more than half of all Google search queries originating on a mobile device, it is important to make sure your mobile site is optimized for these users.

Tap Targets

In the table below, find the tap targets that are too small, their size in pixels and the overlapping target that is too close to be easily clicked.

Tap Target Size Overlapping Target
<a href="#menu" class="menu-icon"><i class="icon-reorder" aria-hidden="true"></i> <span>Valikko</spa 46x46 <a class="logo" href="/fi"> <img src="/documents/7128404/7761625/Valtori+logo+%28yl%C3%A4tunniste%29
<a href="https://twitter.com/valtori_" target="_blank" class="link_twitter yja-external-link" alt="V 34x24 <a href="https://www.linkedin.com/company/valtion-tieto--ja-viestint%C3%A4tekniikkakeskus-valtori" t
<a href="https://www.linkedin.com/company/valtion-tieto--ja-viestint%C3%A4tekniikkakeskus-valtori" t 33x24 <a href="https://www.instagram.com/valtori_/" target="_blank" class="link_instagram yja-external-lin
Your page’s links and buttons are too small and/or too close to be easily clicked on a mobile device. The average fingertip area is 48 pixels in width and height. Tap targets should also be spaced enough so that a user's finger pressing on one link or button does not inadvertently touch another one. The minimum required space between tap targets is 8 pixels on all sides.

Use Google's Lighthouse tool to get a detailed look at all of your too tap targets that are too small and too close together.

Plugins

Perfect, no plugin content detected.

Great, your website does not embed any special types of web content, such as Flash, Silverlight or Java, so your content can be accessed on all devices.

Font Size Legibility

Perfect, this web page’s text is legible on mobile devices.

At least 60% of your page’s font size is 12 pixels or greater.

Mobile Viewport

Great, a configured viewport is present.

The content fits within the specified viewport size.

Great, the viewport is well configured.

Keep in mind that since the width (in CSS pixels) of the viewport may vary, your page content should not solely rely on a particular viewport width to render well. Consider these additional tips:
 • Avoid setting large absolute CSS widths for page elements.
 • If necessary, CSS media queries can be used to apply different styling depending on screen size.
 • Ideally, serve responsively-sized images.

Mobile Frameworks

No mobile frameworks have been detected.

Mobile or responsive frameworks are an important part of website optimization as they assist developers in creating applications which are applicable to multiple devices.

AMP

We didn't find AMP on your page.

AMP is an open-source library that provides a straightforward way to create web pages that are compelling, smooth, and load near instantaneously for users.

Check your AMP markup with the AMP validator.

Structured Data

Schema.org

Great, we detected Schema.org items on your webpage.

Schema.org is a set of vocabularies used to add meaning to the information on a webpage in a way that is readable by machines (Google).

Schema.org includes attributes for entities, relationships between entities and actions.

These vocabularies can be added to a page using many different encodings, including RDFa, Microdata and JSON-LD.

Learn more in Google's intro to structured data.

Open Graph Protocol

Missing 'og:type'

Property 'og:image' should be at least 200x200px

VALTORI.FI

Valtori: Etusivu

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori on valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva virasto, joka tuottaa valtionhallinnon toimialariippumattomat ict-palvelut sekä korkean varautumisen ja turvallisuuden vaatimukset täyttäviä tieto- ja viestintäteknisiä palveluja ja integraatiopalveluja.

Tag
og:image https://valtori.fi/documents/7128404/7761625/Liity+mukaan+-ikoni/9400448c-d827-47cf-98e5-ff481b748b42
og:url https://valtori.fi/etusivu
og:title Valtori: Etusivu
og:description Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori on valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva virasto, joka tuottaa valtionhallinnon toimialariippumattomat ict-palvelut sekä korkean varautumisen ja turvallisuuden vaatimukset täyttäviä tieto- ja viestintäteknisiä palveluja ja integraatiopalveluja.
og:site_name Valtori
We detected open graph tags on your webpage, but there are some errors that should be fixed.

Facebook developed the Open Graph protocol to enable the integration of any web page with its social media platform. Other social media platforms have also adopted the protocol, allowing you to control how your web pages are presented when shared across social media.

Use the Sharing Debugger to check what information appears when shared on Facebook and the Twitter Cards Validator to do the same for Twitter.

Microformats

We didn't detect any microformat items on your webpage

Designed for humans first and machines second, microformats use code (HTML/XHTML tags) originally intended for other purposes to add context to the content on a webpage. This helps machines (like Google!) to understand certain information (contact information, geographic coordinates, calendar events, etc.) intended for humans.

Security

Email Privacy

Good, no email address has been found in plain text.

We don’t recommend adding plain text/linked email addresses to your webpages, as malicious bots scrape the web in search of email addresses to spam. Instead, consider using a contact form.

Hide email addresses to avoid being spammed

SSL Secure

Great, your website is SSL secured (HTTPS).

Your website's URLs redirect to HTTPS pages.

Your headers are not properly set up to use HSTS.

The SSL certificate expires in a year.

The certificate issuer is TeliaSonera.

Modern websites tend to be SSL secured (HTTPS) as it provides an extra security layer while logging in to your Web Service. In 2014, Google announced that an HTTPS (vs HTTP) website would receive an extra boost in their ranking.

While switching to HTTPS, make sure your site remains optimized and see to it that your website will still run quickly. Follow these best practices for a smooth transition:
 • Use a serious issuer to purchase your SSL certificate
 • Redirect all of your HTTP pages to the HTTPS version of your website
 • Use HTTP Strict Transport Security (HSTS) in your headers
 • Renew your SSL certificate every year, before it expires
 • Make sure that all of your content (CSS, etc.) is linked to HTTPS
 • Update your XML sitemap to ensure the URLs include HTTPS and update the robots.txt file to reference this version
 • Register the HTTPS website in Google & Bing Search Console/Webmaster Tools

Performance

Asset Minification

52%    52%

You could reduce 48% (1.0 MiB) by minifying the asset(s) listed below.

Fast websites make happy visitors. Enabling minification on assets like HTML, JavaScript and CSS files will reduce their transfer size. Every time a page is requested from your website less bytes and lighter assets are sent over the network resulting in faster delivery which loads your website faster for your customers.

Asset Compression

Perfect, all your assets are compressed.

Great! We didn't find uncompressed assets on your web page.
Compressing assets reduces the amount of time it takes a user's browser to download files from your server. Enabling compression is an important part of reducing the amount of time it takes your website to load.

Asset Cacheability

We found a total of 50 uncached asset(s) listed below.

URL Freshness lifetime
/yja-site-template-settings-portlet/css/7128404/none Expiration not specified
/documents/7128404/7761625/Valtori+logo+%28yl%C3%A4tunniste%29/3b3dfeb1-7011-44a7-8ad9-16745e69aa15 a minute
/documents/7128404/7761625/Liity+mukaan+-ikoni/9400448c-d827-47cf-98e5-ff481b748b42 a minute
/documents/7128404/7761625/Palvelut+-ikoni/69878031-d5d9-4298-9020-1dd09a515365 a minute
/documents/7128404/7761625/twitter.svg/eba08bc1-9c53-4ada-ab61-2926979bd0c6 a minute
/documents/7128404/7761625/linkedin.svg/63bca1ca-a56e-415c-8f3a-9d4950666542 a minute
/documents/7128404/7761625/facebook.svg/12bfd08f-8c36-4ecb-8a64-268c8801daa7 a minute
/documents/7128404/7761625/instagram.svg/77f25166-ff4f-4a7c-a662-e18cbe23c08c a minute
/documents/7128404/7761625/youtube.svg/87bb5079-6db3-4732-8c03-afad5f8fb13c a minute
/documents/7128404/7761625/Taustaviuhka/36d84af8-b4f9-444c-92cc-9b1590563828 an hour
/documents/7128404/7700859/Valtori-iloiset-tyontekijat/da537816-0a74-50d5-2f75-d145f48c0ded an hour
/documents/7128404/7720454/Valtori_tukee-digitalisaation-etenemista.jpg/8916974b-71e2-e834-a721-7a4a8c24c666 an hour
/documents/7128404/7696692/bundle.min.js 4 hours
/yja-site-template-theme/css/aui.css 12 hours
/html/css/main.css 12 hours
/html/portlet/journal_content/css/main.css 12 hours
/html/portlet/asset_publisher/css/main.css 12 hours
/yja-site-template-settings-portlet/css/header.css 12 hours
/yja-site-template-settings-portlet/css/footer.css 12 hours
/language-version-tool-portlet/css/main.css 12 hours
/html/portlet/dynamic_data_mapping/css/main.css 12 hours
/yja-site-template-theme/css/main.css 12 hours
/html/js/barebone.jsp 12 hours
/html/portlet/dynamic_data_lists/js/main.js 12 hours
/html/portlet/dynamic_data_mapping/js/main.js 12 hours
/yja-site-template-settings-portlet/css/7128404/template.css 12 hours
/yja-site-template-theme/images/spacer.png 12 hours
/html/js/jquery/jquery.min.js 12 hours
/html/js/jquery/jquery-migrate.min.js 12 hours
/yja-site-template-theme/js/flickity.pkgd.min.js 12 hours
/yja-site-template-theme/js/bootstrap.min.js 12 hours
/yja-site-template-theme/js/jquery.mmenu.min.all.js 12 hours
/yja-site-template-theme/js/mmenu/translations/fi/jquery.mmenu.fi.js 12 hours
/yja-site-template-theme/js/mmenu/translations/sv/jquery.mmenu.sv.js 12 hours
/yja-site-template-theme/js/mmenu/translations/ru/jquery.mmenu.ru.js 12 hours
/yja-site-template-theme/js/lazysizes.js 12 hours
/yja-site-template-theme/js/jquery.matchHeight-min.js 12 hours
/yja-site-template-theme/js/js.cookie.js 12 hours
/yja-site-template-theme/js/a11y-dialog.min.js 12 hours
/yja-site-template-theme/js/app.js 12 hours
/yja-site-template-settings-portlet/js/header.js 12 hours
/yja-site-template-settings-portlet/js/footer.js 12 hours
/yja-site-template-theme/js/main.js 12 hours
/image/journal/article 12 hours
/yja-site-template-theme/sprite/images/common/_sprite.png 12 hours
/combo/ 12 hours
/combo/ 12 hours
/combo/ 12 hours
/html/js/liferay/available_languages.jsp 12 hours
/combo/ 12 hours
and 47 more.
Fast websites make happy visitors. Caching assets such as images, javascript and CSS files allows a browser to keep these files in local storage so it doesn't have to download them every time it requests a page on your website. This will lower the bandwidth used and improve the page load time.

To learn more on how to enable caching for your assets you can check out our guide to asset caching and SEO or consult Google's PageSpeed Insights guide on browser caching.

Technologies

Server Uptime

Upgrade now and get notified when valtori.fi goes down.
Free Trial

Server IP

131.207.15.104

Your server's IP address has little impact on your SEO. Nevertheless, try to host your website on a server which is geographically close to your visitors. Search engines take the geolocation of a server into account as well as the server speed.

Use DNSstuff for comprehensive reports on your server.

Analytics

Web analytics let you measure visitor activity on your website. You should have at least one analytics tool installed, but It can also be good to install a second in order to cross-check the data.

Popular Analytics Tools Include: Google Analytics, Quantcast™, AdobeAnalytics™, Piwik™, chartbeat™, Clicky™, ClickTale™, etc.

Doctype

HTML5

The Doctype is used to instruct web browsers about the document type being used. For example, what version of HTML the page is written in.

Declaring a doctype helps web browsers to render content correctly.

Encoding

Great, language/character encoding is specified: utf8

Specifying language/character encoding can prevent problems with the rendering of special characters.

Branding

URL

valtori.fi

Length: 7 character(s)

Keep your URLs short and clean and avoid long domain names when possible.

A descriptive URL is better recognized by search engines. A user should be able to look at the address bar and make an accurate guess about the content of the page before reaching it (e.g., http://www.mysite.com/en/products).

Keep in mind that URLs are also an important part of a comprehensive SEO strategy. Use clean URLs to make your site more "crawlable" by Google.

Resource: Search for a good domain name. If no good names are available, consider a second hand domain. To prevent brand theft, you might consider trademarking your domain name.

Favicon

Great, your website has a favicon.

Favicons are the small icons that represent a website, company and/or brand. They can be displayed (among other instances) in browser tabs or bookmarks. Google also displays favicons in a page's search snippet in mobile search results.

You can see how your site's favicon appears in search results in the Google Preview above.

Make sure your favicon is consistent with your brand to help improve visibility.
Add a Favicon

Custom 404 Page

Great, your website has a custom 404 error page.

Your server responded with the HTTP status code: 404

Custom 404 error pages are an opportunity for you to reduce customer frustration and link to other pages on your site.

Customize the 404 error page

Domain

Domain Availability

Domains Status
valtori.com Expires a year ago
valtori.net Available. Register it now!
valtori.org Available. Register it now!
valtori.info Available. Register it now!
valtori.biz Available. Register it now!
valtori.eu Available. Register it now!

Register the various extensions of your domain to protect your brand from cybersquatters.

Typo Availability

Domains Status
valtlri.fi Available. Register it now!
valyori.fi Available. Register it now!
vaaltori.fi Available. Register it now!
valto5i.fi Available. Register it now!
valt9ri.fi Available. Register it now!
valttori.fi Available. Register it now!
valtor.fi Available. Register it now!
and 1 more.

Register the various typos of your domain to protect your brand from cybersquatters.

Off-Page

Traffic

Mobile visits

Upgrade to see the number of monthly visits from mobile users.
Free Trial

Google Analytics

Sessions

Upgrade to sync your Google Analytics account and find significant metrics like:
 • Traffic Source
 • Source Domains
 • Pageviews and more!
Free Trial

Local

Local Directories

Upgrade to see the latest reviews of valtori.fi in local directories
Free Trial

Social Profiles

Facebook Page

We couldn't find a Facebook page for valtori.fi defined in your structured data.

Facebook is a vital channel for any business' digital marketing. Almost every Millennial expects you to have a presence on Facebook.

Use Facebook Insights to measure and track your audience's engagement with your posts to get the most out of your social media efforts. Link your Facebook profile with valtori.fi and add a CTA to really maximize your social media marketing efforts.

Twitter Account

@Valtori_

The Twitter™ Account @Valtori_ is booked and it is linked to your website.

URL
Name
Valtori_
Followers
1,685
Tweets
920
Bio
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori tuottaa valtionhallinnon toimialariippumattomat ict-palvelut.
Location
Jyväskylä, Suomi
Created
6 years ago
Great, we found a Twitter account for valtori.fi and it's defined in your structured data.

Linking your Twitter account to your website helps prevent brandjacking and can help make your social media marketing more effective. Here are a few tips to help create a Twitter promotion plan. Use Twitter Dashboard and Analytics to track and optimize your Twitter feed.
Book your brand on Twitter

Facebook

Facebook Views

Upgrade to connect your Facebook Page and get in-depth insights about:
 • Views
 • Activity
 • Demographics and more!
Free Trial

Keyword Tool

Google Ranking

Upgrade to monitor valtori.fi’s Google ranking for custom keywords
Free Trial