LIBERTAS
Comience a optimizar foggs.gr
 • Reportes actualizados diariamente de manera automática
 • Haga seguimiento de sus palabras claves más importantes
 • Explore su sitio web y localice los errores y problemas de contenido
 • Reciba actualizaciones semanales via email

Plan de Marketing

Optimizar

SEO

Etiqueta Título

foggs.gr

Longitud: 8 caracteres

Lo ideal es que su título tenga entre 10 y 70 caracteres (incluyendo espacios).

Asegúrese de que su título es descriptivo y contiene las palabras clave más importantes.

Asegúrese de que cada página tiene un título único.

Revise el título de su sitio web

Meta Descripción

Δικαστικές Αποφάσεις Εφημεριδες Τυπος και αλλα

Longitud: 46 caracteres

Lo ideal es que la meta descripción contenga entre 70 y 320 caracteres (incluyendo espacios).

Las meta descripciones le permiten decidir cómo se describen y se muestran sus sitios web en los resultados de búsqueda.

Asegúrese de que cada página de su web tiene una meta descripción única, explícita y contiene sus palabras clave más importantes (aparecen en negrita cuando coincidan con la consulta del usuario).

Una buena descripción actúa como un anuncio orgánico potencial y anima al que lo ve a hacer clic para visitar su sitio web.

Consulte su cuenta Google Search Console (Search Appearance > HTML Improvements) en caso de que tenga mensajes de advertencia por si sus meta descripciones son demasiado largas/ cortas o duplicadas a través de varias páginas.

Mejore la meta-descripción

Vista previa de Google

foggs.gr

foggs.gr/

Δικαστικές Αποφάσεις Εφημερι^...

Este es un ejemplo de cómo quedaría su título y su descripción en los resultados de búsqueda de Google™.

Aunque los títulos y las meta descripciones son utilizados en los resultados de búsqueda, los motores de búsqueda pueden crearlos sí mismos si no los encuentran, están mal escritos, o si no corresponden con el resto del contenido de la página.

Si su título y meta descripción son demasiado largos, pueden ser cortados. Por lo tanto, es importante que respete los límites de caracteres disponibles.

Encabezados

<H1> <H2> <H3> <H4> <H5>
0 75 2 0 0
<H2> Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 650 παρ.
<H2> Κανονισμός ορίων όμορων ακινήτων.
<H2> Παραβίαση της υποχρέωσης προς διατροφή.
<H2> Διαιτητική απόφαση.
<H2> Πολεοδομικές ρυθμίσεις.
<H2> Αισχροκερδής ή καταπλεονεκτική δικαιοπραξία.
<H2> Ως "πράγματα", κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 559 αριθ.
<H2> Παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής ασφάλειας.
<H2> Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα.
<H2> Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο.
<H2> Έννοια δασικής έκτασης.
<H2> Δικονομικά προνόμια που αφορούν τις ασφάλειες με τις οποίες εξοπλίζονται οι απαιτήσεις της Αγροτικής Τράπεζας κατά των οφειλετών της.
<H2> Αυτοκινητικό ατύχημα.
<H2> Αμοιβή δικηγόρων.
<H2> Από τις διατάξεις των άρθρων 10 του ν.
<H2> Προαγωγή υπαλλήλου.
<H2> Δήλωση βουλήσεως από ανίκανο.
<H2> Προϋποθέσεις αθέμιτου ανταγωνισμού.
<H2> Δημόσια Έργα.
<H2> Άδεια και επίδομα αδείας.
<H2> Περιοδεύων πωλητής.
<H2> Έγγραφα που έχουν συνταχθεί κατά τους νόμιμους τύπους από δημόσιο υπάλληλο ή λειτουργό ή πρόσωπο που ασκεί δημόσια υπηρεσία ή λειτουργία αποτελούν πλήρη απόδειξη για όλους ως προς όσα βεβαιώνονται στο έγγραφο ότι έγιναν από το πρόσωπο που συνέταξε
<H2> Μεσιτεία.
<H2> Οδηγία 1999/70/ΕΚ.
<H2> Ασφάλιση αυτοκινήτων.
<H2> Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης.
<H2> Χρήσεις γης και όροι και περιορισμοί δόμησης.
<H2> Κληρονομικές διαφορές Μουσουλμάνων Ελλήνων πολιτών.
<H2> Παράνομη και υπαίτια πράξη ή παράλειψη.
<H2> Ο αναιρεσίων ήταν εργοδότης και μάλιστα εκπρόσωπος της εταιρείας, αφού εκτός από εταίρος είχε έντονη ανάμιξη στις δραστηριότητες της εταιρείας.
<H2> Κυριότητα αγρών, που είναι δημόσιες γαίες, κατά το Οθωμανικό δίκαιο.
<H2> Η προσημείωση χορηγεί δικαίωμα για απόκτηση υποθήκης, η οποία μετά την τελεσίδικη επιδίκαση της ασφαλιζόμενης απαίτησης και τη νομότυπη μετατροπή της προσημείωσης σε υποθήκη λογίζεται ότι έχει εγγραφεί από την ημέρα της προσημείωσης και επάγεται από
<H2> Προσβολή προσωπικότητας.
<H2> Υπάλληλοι Εθνικής Τράπεζας.
<H2> Έφεση.
<H2> Παράβαση κράτους μέλους.
<H2> Από τα άρθρα 93 παρ.
<H2> Πνευματική ιδιοκτησία.
<H2> Αναγκαστική απαλλοτρίωση.
<H2> Κυριότητα.
<H2> Κυριότητα κλήρων σε παραμεθόριες περιοχές του Ν.
<H2> Έννοια και λειτουργία αλληλόχρεου λογαριασμού.
<H2> Άρθρα 105 και 106 του ΕισΝΑΚ.
<H2> Δημόσια κτήματα.
<H2> Υπηρεσιακή κατάσταση και η βαθμολογική εξέλιξη των υπαλλήλων της ΕΤΒΑ.
<H2> Υπερωρία.
<H2> Ελεύθερη εκτίμηση των αποδεικτικών μέσων.
<H2> Με την έκδοση της εγγυητικής επιστολής δημιουργείται τριμερής σχέση μεταξύ πρωτοφειλέτη, εγγυητή και δανειστή, η οποία, αποτελεί ιδιόμορφη σύμβαση, που καταρτίζεται στα πλαίσια της ελευθερίας των συμβάσεων και η οποία λόγω ελλείψεως ειδικοτέρων δι
<H2> Αρχή του φυσικού δικαστή.
<H2> Αδικοπραξία.
<H2> Αίτησ αναίρεσης.
<H2> Το δικαίωμα ασκείται καταχρηστικά και όταν η συμπεριφορά του δικαιούχου που προηγήθηκε από την άσκησή του, καθώς και η πραγματική κατάσταση που διαμορφώθηκε κατά το διάστημα που μεσολάβησε δημιούργησαν στον οφειλέτη την εύλογη πεποίθηση ότι δεν θ΄ α
<H2> Θέση επιχείρησης σε ειδική εκκαθάριση του άρθρου 46α Ν 1892/1990.
<H2> Προσβολή προσωπικότητας.
<H2> Διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου.
<H2> Αναίρεση.
<H2> Εμμάρτυρη απόδειξη ενώπιον του δικαστηρίου ή προξενικής αρχής απουσία των διαδίκων.
<H2> Συμφωνία για καταβολή μισθού ως αντιπαροχή για την παροχή εργασίας.
<H2> Το δικαίωμα του δικηγόρου να απαιτήσει αμοιβές κατά τους ορισμούς του Κώδικα Δικηγόρων προϋποθέτει, κατά μία άποψη την οποία δέχεται και το Δικαστήριο κατά πλειοψηφία, ολοκληρωμένη την ενέργεια σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση για την οποία προβλέπετ
<H2> Κατά το άρθρο 1022 επ.
<H2> Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος.
<H2> Αναγκαστική απαλλοτρίωση.
<H2> Κατηγορίες του προσωπικού, που εξαιρούνται από το σύστημα προσλήψεων του νόμου 2190/1994, λόγω της ιδιάζουσας φύσης του προσωπικού αυτού.
<H2> Κάμψη της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου κεφαλαιουχικής εταιρίας.
<H2> Ακυρότητα πλειστηριασμού.
<H2> Συνεταιρισμοί διαχείρισης ακινήτων του ν.
<H2> Ναύλωση γυμνού σκάφους (χωρίς πλήρωμα) με ναυτικό πράκτορα.
<H2> Αναίρεση λόγω απόδοσης σε αποδεικτικό μέσο διαφορετικής δύναμης από αυτή που του προσδίδει ο νόμος.
<H2> Καταδολίευση δανειστών.
<H2> Ο σκοπός της θέσπισης της καταχώρησης των νεοπροσλαμβανόμενων μισθωτών σε ειδικό προς τούτο έντυπο, για την παράλειψη της οποίας επιβάλλεται σχετικό πρόστιμο, δεν είναι εισπρακτικός, αλλά αφορά αφενός στη διασφάλιση τόσο των μισθωτών όσο και των εργο
<H2> Σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής διοικήσεως, συνάγεται ότι σε περίπτωση κατά την οποία η Διοίκηση εκδηλώνει, την σοβαρή πρόθεσή της να προχωρήσει στην πλήρωση των κενών θέσεων με βάση το κατά τον χρόνο προκηρύξεως του επίμαχου διαγωνισμού ισχύον νο
<H2> Οι ειδικοί λογαριασμοί που συνιστώνται με σ.
<H2> Ναυτική εταιρεία.
<H2> Σωρευτική αναδοχή χρέους.
<H2> Αγωγή διανομής κληρονομίας.
<H3> Τα πιο δημοφιλή
<H3> στατιστικα
y 74 más.

¡Perfecto! Su sitio web está estructurado usando encabezados HTML (de <H1> a <H6>).

Utilice sus palabras clave en los encabezados y asegúrese de que el primer nivel (<H1>) incluye sus palabras clave más relevantes. Nunca duplique el contenido de la etiqueta de título en la etiqueta de encabezado.

Para un SEO más efectivo, use solamente una etiqueta <H1> por página. Sin embargo, puede utilizar múltiples etiquetas <H2> - <H6>.

Incluya las palabras clave importantes en cabeceras <H>

Nube de palabras clave

 • του 204
 • και 175
 • της 128
 • την 121
 • από 83
 • των 76
 • που 73

Esta nube de palabras clave proporciona una idea de sus palabras clave más usadas.

Es importante investigar sobre las palabras clave para entender mejor las que utiliza su audiencia. Existen herramientas de búsqueda de palabras clave en línea para ayudarle a elegir sus palabras clave.

Atributo Alt

Se han encontrado 1 imágenes en esta URL.

Todos los atributos ALT están correctos.

¡Bien! La mayoría de sus imágenes tienen texto alternativo (el atributo ALT).

El texto alternativo tiene como objetivo describir sus imágenes a los motores de búsqueda para que puedan aparecer en los resultados de búsqueda de Google™ Images. También son utilizados por los lectores de pantalla para proporcionar un contexto a las personas con discapacidad visual.

Ponga nombre a todas las imágenes

Resolver www

¡Cuidado! No tiene configurada una redirección 301 para enviar tráfico a su dominio preferido. Si las versiones con www. y sin www. cargan correctamente ¡es contenido duplicado!

Asegúrese de que www.foggs.gr y foggs.gr no están funcionando en paralelo.

Las solicitudes de redireccionamiento de nombres de dominio secundarios son importantes porque los motores de búsqueda interpretan las URL con y sin www como dos sitios web diferentes.

Una vez establecido su dominio primario en su cuenta Google Search Console (anteriormente Google Webmaster Tools), utilice una redirección 301 para todo aquel tráfico que llegue al dominio secundario.

Redirija su URL sin www hacia www

Robots.txt

¡Estupendo! Su sitio web tiene un archivo robots.txt.

Un archivo robots.txt permite restringir el acceso a los robots de los motores de búsqueda que rastrean la web y puede evitar que accedan a directorios y páginas determinadas. También especifica la ubicación del archivo del mapa del sitio XML.

Puede comprobar si su fichero robots.txt tiene errores de sintaxis utilizando Google Search Console (Herramientas para Webmasters de Google) seleccionando "Robots.txt Tester" en "Crawl". Esto también le permite comprobar páginas individualmente para asegurarse de que Googlebot (el robot de Google) tiene acceso adecuado.

Cree un archivo robots.txt

Mapa del sitio XML

No disponible

Su sitio web no tiene un mapa del sitio XML. Esto puede traerle problemas.

Un mapa del sitio enumera las URL que pueden rastrearse y puede incluir información adicional, como las últimas actualizaciones de su sitio web, la frecuencia de cambios y la importancia de las URL. Esto permite a los motores de búsqueda rastrear el sitio web de una forma más exhaustiva.

Haga clic aquí para generar un mapa del sitio XML para su sitio web.

Le recomendamos remitir un mapa de su sitio en XML a Google™ Search Console y a Bing Webmaster Tools. También se recomienda especificar la localización de su sitemap en su archivo robots.txt.

Es importante añadir sólo las páginas que desea indexar en los motores de búsqueda, así que evite poner las que han sido bloqueadas a través del archivo robots.txt. Asegúrese de que ninguna URL causa una redirección o devuelve un código de error. Esto implica ser coherente con sus URLs, por ejemplo, añadir sólo sus URLs favoritas (con www. o sin www.), con el protocolo correcto (http o https) y asegúrese de que todas las URLs se terminan correctamente (con o sin barra inclinada).

Añada y optimice su mapa del sitio en XML

Guiones bajos en su URL

Bien, no utilizáis guiones bajos en vuestras URLs (estos_son_guiones_bajos).

¡Perfecto! Su URL no contiene ‪‬guiones bajos (_). Google&trade interpreta los guiones (-) como separadores de palabras pero no hace lo mismo con los guiones bajos.

Factores limitantes

Flash: No

Marcos: No

Flash sólo debería usarse para momentos puntuales. Aunque el contenido Flash suele resultar atractivo, no es indexado adecuadamente por los motores de búsqueda. Evite sitios construídos completamente en Flash para optimizar el SEO.Los marcos pueden causar problemas a su web porque los motores de búsqueda no rastrean ni indexan sus contenidos. Evite los marcos siempre que pueda y utilice una tag NoFrames si necesita usarlos.

Blog

No se ha encontrado ningún blog en este sitio web.

Su sitio web no tiene un blog.

En la competitiva y dura escena del márketing en Internet, el marketing de contenido manda. Aunque publicar contenido en otras web podría ser una buena estrategia, hacerlo en su propio sitio web aporta más beneficios.

Crear un blog es una forma estupenda de impulsar su SEO y atraer visitantes de calidad.

Siga estos magníficos consejos para optimizar el SEO de su blog e incrementar su rendimiento.

Si no considera relevante tener un blog para su industria, existen otras formas de crear contenido útil como guías en línea o libros blancos.

Plantéese crear un blog

Móvil

Visitas móviles

Suscríbase para conocer el número de visitas mensuales realizadas desde un móvil.
Prueba gratuita

Visualización móvil

foggs.gr en un iPhone
foggs.gr en un iPad

El número de personas que utilizan Internet móvil está creciendo rápidamente. Más de un 75 por ciento de usuarios de teléfono móviles cuentan con un dispositivo de tipo smartphones. ‪‬Su sitio web debería visualizarse de forma atractiva en los dispositivos móviles más populares.

Consejo: Utilice una herramienta de analítica para controlar el uso móvil de su sitio web.

Usabilidad

URL

foggs.gr

Procure que sus URL sean cortas y evite nombres de dominio largos siempre que sea posible.

Los motores de búsqueda reconocerán mejor una URL descriptiva. Viendo la barra de direcciones, un usuario debería poder predecir el contenido de la página antes de acceder a ella (ej. http://www.misitioweb.com/es/productos).

Tenga en cuenta que las URL son una parte relevante de la estrategia global de SEO. Utilice URL claras para que Google rastree mejor su sitio web.

Recurso: Busque un buen nombre de dominio . Si no quedan buenos nombres disponibles, considere la opción de hacerse con uno de segunda mano. Para prevenir la usurpación de marca, debería también registrar como tal el nombre de su dominio.

Favicon

Perfecto, la página web tiene favicon.

Un favicon es un pequeño icono que aparecen junto al nombre o la dirección URL de su web en el navegador. Aparecen en las barras de dirección, en las pestañas del navegador o los Favoritos. Asegúrese de que su favicon es coherente con su marca.

Echa un vistazo a esta buenísima idea para mejorar la experiencia del usuario con un favicon especial.

¡Perfecto! Su sitio web tiene icono propio. Asegúrese de que su favicon es consecuente con su marca.

Recurso: Echa un vistazo a esta buenísima idea para mejorar la experiencia del usuario con un favicon especial.

Añada un Favicon

Idioma

Declarado: Inglés

Detectado: Griego

El idioma que ha especificado para su sitio web es distinto del que ha detectado Google™. Utilice el atributo de idioma META para elegir el idioma deseado para su sitio web.

Consejos para webs multilingües:

Especifique el idioma utilizado

Datos Estructurados

Ningún Marcado de Datos Estructurados ha sido detectado

El Marcado de Datos Estructurados es utilizado para generar Fragmentos Enriquecidos en los resultados de búsqueda. Permite a los propietarios de sitios web enviar datos estructurados a los robots de los motores de búsqueda; ayudándoles a comprender el contenido de una página y crear mejores resultados.

Google™ reconoce fragmentos enriquecidos para los siguientes tipos de contenido: Opniones, Personas, Productos, Empresas, Recetas, Eventos y Música. Si su página web trata de uno de estos temas, le recomendamos que le anote como Schema.org utilizando microdatos.

Disponibilidad del dominio

Dominios Estado
foggs.com Caduca hace 2 años
foggs.net Caduca hace 2 años
foggs.org Este dominio está registrado
foggs.info Este dominio está registrado
foggs.biz Disponible. ¡Regístrelo!
foggs.eu Este dominio está registrado

Registre las distintas extensiones de su dominio para proteger su marca de los domainers.

Dominios similares

Dominios Estado
doggs.gr Este dominio está registrado
figgs.gr Este dominio está registrado
fofgs.gr Este dominio está registrado
fogfs.gr Este dominio está registrado
fogs.gr Este dominio está registrado
ofggs.gr Este dominio está registrado
foggs.gr Este dominio está registrado
y 1 más.

Registre los nombres de dominio similares al suyo para proteger su marca de los domainers.

Tecnologías

Servidores

Suscríbase ahora y reciba una notificación cada vez que falla el servidor de foggs.gr.
Prueba gratuita

IP del servidor

88.198.86.213

Ubicación del servidor: Nuremberg

La dirección IP de su servidor no tiene mucho efecto sobre su SEO. No obstante, intente alojar su sitio web en un servidor que se encuentre geográficamente cerca de sus visitantes. Los motores de búsqueda tienen en cuenta la situación geográfica del servidor, así como su velocidad.

Utilice DNSstuff para obtener informes detallados sobre su servidor.

Tecnologías

Conozca la tecnología utilizada en su sitio web. Hay códigos que pueden ralentizarlo. Pídale a su administrador web que lo compruebe.

Herramientas de Analítica

La analítica Web le permite medir la actividad de los visitantes de su sitio web. Debería tener instalada al menos una herramienta de analítica y se recomienda instalar otra más para obtener una confirmación de los resultados.

Herramientas de analítica: Google™ Analytics, Quantcast™, AdobeAnalytics™, Piwik™, chartbeat™, Clicky™, ClickTale™, etc.

Doctype

XHTML 1.0 Transitional

El Doctype permite facilitar información sobre el tipo de documento utilizado a los navegadores. Por ejemplo ¿en qué versión de HTML está escrita una página?

Declarar un doctype ayuda a los navegadores a presentar el contenido correctamente.

Codificación

¡Perfecto! La codificación del idioma/caracteres está especificada: UTF-8

Determinar la codificación del idioma/caracteres puede evitar problemas con la interpretación de caracteres especiales.

Errores de rastreo

Errores de URL

El informe de errores de rastreo de sitios web ofrece detalles sobre las URL del sitio que Google no ha podido rastrear correctamente o que han devuelto un código de error HTTP.
Prueba gratuita
Publicitar

Redes sociales

Visitas Facebook

Suscríbase a uno de nuestros planes para conectar su página Facebook y obtener más datos acerca de:
 • Visitas
 • Actividades
 • Estadísticas demográficas y más!
Prueba gratuita

Página Facebook

Foto de Portada de la Página de Facebook de FOGGS

"Me gusta"243

Were here12

Ingresos12

URL
Nombre
FOGGS
Información
FOGGS aspires to generate out-of-box ideas on the economic, social and environmental dimensions of sustainability and related governance arrangements.
Perfil de la empresa
What motivates us is the apparent lack of clarity, explanatory theory, direction and leadership that we are experiencing at this critical juncture in humanity's and our planet's history, which presents many challenges but also many opportunities.

What we want to do is to establish a forum for the exchange of views among thinkers and practitioners interested in addressing today's challenges, and to encourage analysis towards action, with new approaches and innovative ideas, within a framework of moral and humanistic principles.

We want to work with people who share our motivation and basic principles, and can contribute substantive knowledge, experience and ideas towards achieving our objectives.
Dirección
Brussels
Belgium
Hemos encontrado la página de Facebook de tu marca, pero no está vinculada a foggs.gr.

Facebook es un canal vital para el marketing digital de cualquier negocio. El 72% de los clientes y prácticamente todos los mileniales esperan que estés presente en Facebook.

Utiliza Facebook Insights para medir y monitorizar la participación de tu público en tus publicaciones y aprovechar al máximo tu inversión en las redes sociales. Vincula tu perfil de Facebook a foggs.gr y añade una llamada a la acción para maximizar completamente tu inversión de marketing en redes sociales.

Local

Directorios Locales

Suscríbase para conocer las últimas opiniones relacionadas con su negocio en directorios locales
Prueba gratuita
Medir

Keyword Tool

Ranking Google

Suscríbase a uno de nuestros planes para monitorizar el ranking Google de foggs.gr resultante de una búsqueda por palabra clave
Prueba gratuita

Visitantes

Sesiones

Suscríbase para sincronizar su cuenta Google Analytics y acceder a métricas importantes tales como:

 • Fuente de Tráfico
 • Dominios de Referencia
 • Página Vistas y más!
Prueba gratuita